Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Nuorten mielenterveystyön hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on tarkoitettu Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaan, läheisen sekä ammattilaisen käyttöön.

Hoito- ja palveluketju koskee 13-17-vuotiaita nuoria, joilla on haittaa ja kuormitusta tunne-elämässään, käyttäytymisessään, ajatusmaailmassaan tai sosiaalisissa suhteissaan.

Hoito- ja palveluketjun tavoitteena on  selkiyttää nuorten mielenterveystyön palvelujärjestelmää, yhdenmukaistaa toimintakäytänteitä sekä edistää tasavertaista ja oikea-aikaista palveluun pääsyä. Oheisen linkin kautta löydät kuvauksen nuorten mielenterveystyön hoidon ja tuen porrastuksesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Tietoa perheiden palveluista Keski-Suomen hyvinvointialueella saat tämän linkin kautta. 

Lisätietoa:

Jos et tiedä, mihin ottaa yhteyttä, paina:

Image
Pyydä apua -nappi.

 

 

 

Ammattilainen, tulosta ketjun esite asiakkaalle annettavaksi.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen teemat kulkevat läpi koko asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja ovat tukena kaikissa eri hoito- ja palveluketjun vaiheissa. 

Tavoitteena on tasapainoinen, perheen omannäköinen, hyvä ja sujuva arki.

Tunnistaminen ja varhainen tukeminen

Mielenterveyden haasteiden tunnistaminen, arviointi ja tuen järjestäminen edellyttävät riittävää osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tarpeelliset tukitoimet, esim. ohjaus, neuvonta, arjen ympäristöön liittyvät muutokset ja pedagogiset tukitoimet aloitetaan perustasolla heti kun ongelmat havaitaan. Niiden aloittaminen ei edellytä diagnoosia.

Tuki ja hoito perustasolla

Valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin, kuitenkin erilaiset mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat varsin yleisiä. Tukea ja hoitoa on saatavilla ja alla olevasta osiosta löydät tietoja tähän liittyen.

Lähete- ja indikaatiotiedot erityistasolle

Tuki ja hoito erityistasolla

Siirtyminen aikuisten palveluihin

Nuoren täysi-ikäistyessä, arvioidaan jatkohoidon ja -palvelujen tarve ja tehdään tarvittaessa ohjaus aikuisten palveluihin.

Image
prosessikaavio (kuva)

 

Alla olevien linkkien takaa löydät aikuisten palveluissa toteutuvat  hoito- ja palveluketjut.

Hoito- ja palveluketjun tiedot

Tavoitteena on 

 • Vahvistaa ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puheeksiottamista ja omahoidon ohjausta
 • Vahvistaa asiakkaan elämäntilanteen ja arjen kokonaisvaltaista huomioimista 
 • Lisätä asiakkaiden tietoisuutta saatavilla olevasta tuesta ja hoidosta 
 • Selkeyttää asiakkaan palvelupolkuja 
 • Vahvistaa ammattilaisten osaamista ja tarjota työkaluja ammattilaisten työn tueksi arjen asiakastyöhön
 • Tiivistää verkostoyhteistyötä eri ammattilaisten välillä
 • Selkeyttää ammattilaisten välistä työnjakoa

Hyvinvointialueella lasten mielenterveystyön hoidon laadun seurantaan ja arviointiin käytettävät mittarit ovat vielä ketjun julkaisuhetkellä vahvistamatta. Nämä tullaan ottamaan käyttöön ja lisäämään tälle sivulle myöhemmin. 

Työryhmä- ja sisältötyöryhmätyöskentely aloitettiin vuonna 2022

Hoito- ja palveluketju on julkaisu Terveysporttiin vuonna 2023

Ketju päivitetään kahden vuoden välein sekä tarpeen mukaan työryhmän toimesta

Yhteyshenkilö

Anna Mustonen, sairaanhoitaja, anna.mustonen2@hyvaks.fi

Tekninen toteutus, muutokset ja tiedostojen hallinta

Johanna Kinnunen, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Tietojohtamisen palvelualue / Kehittämispalvelut, johanna.kinnunen@hyvaks.fi

Valmisteleva työryhmä

 • Anna Mustonen, projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Tiina Salomaa, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Matleena Kovanen, kehittäjäterveydenhoitaja / projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Sari Minkkinen, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Johanna Kinnunen, kl.asiantuntijasairaanhoitaja / Tietojohtaminen, kehittämispalvelut

Ohjausryhmä

 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Virve Hongisto, palvelujohtaja / Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
 • Paula Käyhkö, palvelujohtaja / Opiskeluhuollon palvelut
 • Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö / Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Marja Lehtoranta, palvelupäällikkö / Keskitetyt palvelut
 • Leena-Kaisa Härkönen, kehittämisasiantuntija / Psykiatrian palvelualue
 • Anneli Kuusinen-Laukkala, oyl / Lääkärikoulutus, Osaamisen kehittämisen palvelut
 • Johanna Liukkonen, projektipäällikkö, TulSote-ohjelma

Työryhmätyöskentely

Työryhmätyöskentelyyn on osallistunut asiantuntijoita

 • Järjestöistä ja yhdistyksistä sekä kokemusasiantuntijoita
 • Laaja-alaisesta Sote-keskuksesta
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista
 • Nuorisopsykiatrialta
 • Lastensuojelusta
 • Opiskeluhuollosta 
 • Perheiden peruspalveluista 
 • Ravitsemusterapian yksiköstä
 • Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja toiselta asteelta