Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa

Välitöntä arviota ja hoitoa vaativaan kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireettömään hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisrajat. Lisätietoa hoitotakuusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa. 
 • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään. 
 • Hoitoon on päästävä viimeistään 14 vuorokaudessa. Suun terveydenhuoltoon viimeistään neljässä kuukaudessa. 

Terveysasemat (avohoito)

Suun terveydenhuolto

Tunnusluvut perustuvat käynteihin, joita edeltänyt hoidon tarpeen arviointi on kirjautunut potilastietojärjestelmään oikein. Tiedon laatua edistetään.

Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa

 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi eli lähetteen käsittely on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Mikäli hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia, on arviointi ja sitä varten tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut hyvinvointialueen erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella potilas voidaan asetta hoitojonoon ja tällöin hoito tulee toteuttaa sairauden vaatiman kiireellisyyden mukaan, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa jonoon asettamisesta.

Erikoisalojen odotusajat eOdotus-palvelussa:

Odotusajat ikääntyneiden palveluihin koti- ja asumispalveluissa

Tammi-maaliskuu 2024: 

 • Palvelutarpeen arvioinnin aloitus: 0-7 vuorokautta (vrk) asumisen osalta + 0-1 vrk kotiin vietävät palvelut.
 • Palvelutarpeen arviointi: 7 vrk- 6 viikkoa asumisen osalta + 0 vrk-4 viikkoa
 • Kotihoitopalveluiden aloitus: 0-2 vrk
 • Odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen: keskiarvo 74 vrk, pisin aika 143 vrk
 • Odotusaika yhteisölliseen asumiseen: keskiarvo 27  vrk, pisin aika 75 vrk 

Loka-joulukuu 2023: 

 • Palvelutarpeen arvioinnin aloitus: 0-7 vuorokautta (vrk) asumisen osalta + 0-1 vrk kotiin vietävät palvelut.
 • Palvelutarpeen arviointi: 7 vrk-6 viikkoa asumisen osalta + 0 vrk-4 viikkoa
 • Kotihoitopalveluiden aloitus: 0-2 vrk
 • Odotusaika ympärivuorokautiseen palveluasumiseen: keskiarvo 60 vrk, pisin aika 229 vrk
 • Odotusaika yhteisölliseen asumiseen: keskiarvo 29 vrk, pisin aika 77 vrk 

Heinäkuu-syyskuu 2023: 

 • Palvelutarpeen arvioinnin aloitus: 0 - 7 päivää 
 • Palvelutarpeen arviointi: 1 päivä - 4 viikkoa
 • Kotihoitopalveluiden aloitus: 0 - 1 päivää
 • Odotusaika asumispalveluun: keskiarvo 75 vuorokautta
 • Pisin odotusaika asumispalveluun: 147 vuorokautta