Hyppää pääsisältöön

Hoitoon pääsy ja odotusajat

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa

Välitöntä arviota ja hoitoa vaativaan kiireelliseen hoitoon on päästävä heti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Kiireettömään hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisrajat.

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
 • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.
 • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.
 • Hoitoon on päästävä 14 vuorokauden kuluessa, suun terveydenhuollossa neljässä kuukaudessa.
 • Kiireettömässä hoidossa erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi eli lähetteen käsittely on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Mikäli hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia, on arviointi ja sitä varten tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut hyvinvointialueen erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella potilas voidaan asetta hoitojonoon ja tällöin hoito tulee toteuttaa sairauden vaatiman kiireellisyyden mukaan, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa jonoon asettamisesta.

Lisätietoa hoitotakuusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

  Kiireettömään hoitoon pääsy Keski-Suomen hyvinvointialueella

  Erikoisalojen odotusajat eOdotus-palvelussa:

  Odotusajat ikääntyneiden palveluihin koti- ja asumispalveluissa

  Heinäkuu-syyskuu 2023: 

  • Palvelutarpeen arvioinnin aloitus: 0 - 7 päivää 
  • Palvelutarpeen arviointi: 1 päivä - 4 viikkoa
  • Kotihoitopalveluiden aloitus: 0 - 1 päivää
  • Odotusaika asumispalveluun: keskiarvo 75 vuorokautta
  • Pisin odotusaika asumispalveluun: 147 vuorokautta