Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Puolesta asiointi Keski-Suomen hyvinvointialueella

Puolesta-asiointi tarkoittaa asiointia toisen henkilön puolesta. Puolesta-asiointiin oikeuttaa huoltajuus, valtakirja, edunvalvontapäätös tai vahvistettu edunvalvontavaltuutus.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida

  • alaikäisen lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta, ellei päätöksentekoon kykenevä alaikäinen ei ole puolesta asiointia kieltänyt tai ellei huoltajien oikeutta edustaa lastaan ole muutoin rajoitettu.
  • täysi-ikäiset lapset, lähiomaiset tai muut läheiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta.
  • edunvalvojat tai edunvalvontavaltuutetut.

Asiointi edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun roolissa

Edunvalvoja voi toimia toisen henkilön puolesta, mikäli hänellä on tuomioistuimen, Digi- ja väestötietoviraston tai aiemmin toimineen maistraatin päätös edunvalvonnasta.

Edunvalvontavaltuutettu voi edustaa valtuuttajaa, mikäli edunvalvontavaltuutus on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa tai aiemmin toimineessa maistraatissa.

Edunvalvontaa koskeva päätös tai edunvalvontavaltakirjan sisältö määrittää sen, missä asioissa edunvalvojalla tai edunvalvontavaltuutetulla on edustusoikeus. Tämän vuoksi hyvinvointialueen yksikössä asioitaessa tulee esittää edunvalvontaa koskeva päätös tai vahvistettu edunvalvontavaltakirja ja vahvistamista koskeva päätös.

Lisätietoa edunvalvonnasta ja edunvalvontavaltuutuksesta löytyy Digi- ja väestötietoviraston sivuilta: Edunvalvonta ja toisen asioiden hoitaminen | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)

Ohjeet puolesta asiointiin vapaamuotoisella kirjallisella valtakirjalla

Huomaathan, että tässä tarkoitettu vapaamuotoinen kirjallinen valtakirja on eri asia kuin ylempänä mainittu edunvalvontavaltakirja. Vapaamuotoisen valtakirjan voi antaa vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen henkilö. Toisen henkilön voi valtuuttaa hoitamaan asioita palvelukokonaisuudessa (esim. sosiaalipalvelut tai terveyspalvelut), tietyssä asiassa tai palvelussa taikka saamaan oikeuden asiakas- ja potilastietoihin.

Tällä sivulla on mallipohja valtakirjasta, jota voi hyödyntää meillä asioidessa. Valtakirjan voi laatia myös vapaamuotoisesti kirjallisena, kunhan se sisältää vaadittavat tiedot valtuuttajasta ja valtuutetusta sekä yksilöinnin siitä asiasta, jota valtuutus koskee. Tarvittaessa valtakirjapohjaa voi pyytää asiointipisteistä tai kirjaamosta.

Suomi.fi -palvelussa tehty terveydenhuollon valtuutus antaa valtuutetulle mahdollisuuden nähdä valtuuttajan potilastietoja OmaKanta-palvelusta ja apteekkiasioinnin valtuutus mahdollisuuden asioida apteekissa toisen puolesta. Suomi.fi: Valtuudet - Suomi.fi. Edellä mainittujen valtuutuksien hyödyntäminen on hyvinvointialueella toistaiseksi rajallista, koska emme voi sähköisesti tarkistaa valtuutuksen olemassaoloa. Sen vuoksi tarvitsemme puolesta asiointiin erillisen valtuutuksen meille toimitettuna valtakirjana.

Jos haluat antaa toiselle henkilölle valtakirjan puolesta asiointiin, toimi näin

  1. Tulosta, täytä ja allekirjoita alla oleva “Valtakirja puolesta asiointiin” –lomake.
  2. Palauta lomake palvelusi yhteyshenkilölle asiakastapaamisen tai käynnin yhteydessä tai
  3. lähetä valtakirja postitse kirjaamoon

Mikäli asiakirjan palauttaa joku muu kuin valtuuttaja itse, olemme valtakirjan antajaan tarvittaessa yhteydessä, jotta valtakirjan oikeellisuus voidaan varmistaa.

Tieto valtakirjasta tallennetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmäämme. Kun haluat päättää valtakirjan voimassaolon, tulosta alla oleva ”Puolesta asioinnin valtakirjan peruutus”-lomake ja täytä se. Peruutuslomakkeen voi palauttaa vastaavalla tavalla kuin valtakirjan. Tieto valtakirjan voimassaolosta poistetaan asiakas- tai potilastietojärjestelmästämme.

Rekisterinpitäjänä ja tietojen luovuttajana olemme vastuussa siitä, että tietojen luovuttaminen tai kertominen tapahtuvat lainmukaisesti, tietosuojan ja salassapidon vaatimukset huomioiden. Meillä on velvollisuus varmistaa tietoja pyytävän valtuutetun henkilöllisyys. Lisäksi viranomaisen on hallintolain (434/2003) 12 §:n nojalla viime kädessä velvollisuus arvioida valtuutuksen luotettavuus esimerkiksi tiedustelemalla tätä valtuuttajalta.

Lomakkeet

Jos sinut on valtuutettu asioimaan henkilön puolesta, huomioi seuraavat asiat:

  • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi aina asioidessasi toimipisteissämme sekä esittämään saamasi valtakirja tai edunvalvontaa koskeva päätös taikka vahvistettu edunvalvontavaltakirja ja vahvistamista koskeva päätös. 
  • Jos asioit puhelimitse, tunnistaminen tehdään soittamalla takaisin valtakirjassa annettuun valtuutetun numeroon.
  • Varaudu kertomaan jokaisen puhelun yhteydessä nimesi, henkilötunnuksesi ja yhteystietosi.