Hyppää pääsisältöön
Asukas ja ohjaaja selaavat sanomalehteä pöydän ääressä

Palveluverkkotyöhön osallistaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntomateriaali

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoehdotus oli eri sidosryhmien kommentoitavana 22.2.–23.3.2024.

Lausuntomateriaalissa palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista eli sosiaali- ja terveysasemien palveluista, alueellisesta osastotoiminnasta, ikääntyneiden ympärivuorokautista asumisesta, perhekeskuksista sekä ikääntyneiden päivätoiminnasta oli kuvattu nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa. Muista palveluista oli kuvattuna nykytila sekä palvelujen kehittämisen tavoitetila ja sijoittumisen periaatteet.

Palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista pyydettiin arvioimaan nykytilaa ja vaihtoehtoja 1 ja 2. Muista palveluista pyydettiin arvioimaan nykytilaa sekä kehittämisen tavoitteita ja sijoittumisen periaatteita.

Arviointia pyydettiin tekemään eri näkökulmista, eli miten eri vaihtoehdot tulisivat vaikuttamaan keskisuomalaisiin, hyvinvointialueen ja kuntien elinvoimaan, talouteen, hyvinvointialueen henkilöstöön, ympäristöön ja seutuihin.

Lausuntoyhteenvedot:

Voit tutustua sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon laajaan lausuntomateriaaliin sekä vaikutusten ennakkoarviointiin:

Voit tutustua lausuntomateriaalin myös alempaa tältä sivulta löytyvän haitarivalikon takaa palvelukohtaisesti oman kiinnostuksesi mukaisesti. Palvelukohtainen materiaali löytyy painamalla otsikkoa "Lausuntomateriaali palvelukohtaisesti jaoteltuna".

Alla olevilla videoilla on tiivistetty, mistä palveluverkkotyössä on kyse sekä miten palveluverkkojen vaihtoehtoja oli tarkoitus arvioida. Voit katsoa videot suoraan tällä sivulla tai klikata linkkiä katsoaksesi videon hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Palveluverkon uudistaminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

Katso video YouTubessa.

Vaikutusten ennakkoarviointi palveluverkkotyössä

Katso video YouTubessa

Palvelukohtaiset esittelyvideot

Alla olevilta videoilta voit katsoa, mitä palveluverkkojen eri vaihtoehdot tarkoittavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, koti- ja asumispalveluiden, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä sairaalapalveluiden näkökulmasta.

Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus

Katso video YouTubessa.

Sairaalapalvelut

Katso video YouTubessa.

Koti- ja asumispalvelut

Katso video YouTubessa.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Katso video YouTubessa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat pääsivät keromaan näkemyksiään palveluverkkotyön valmisteluun 8.1. – 28.1.2024. Näkemyksiä kerättiin sähköisellä Polis-alustalla sekä verkkokyselyllä. 

Palveluverkkotyön valmisteluun kerättiin näkemyksiä myös satunnaisotannalla valituilta 10 000 keskisuomalaiselta sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen omalta henkilöstöltä. Jokaisella ryhmällä oli käytössään oma Polis-alusta näkemyksien esittämiseksi ja vastausaika oli 8.1.–28.1.2024. 

Palveluverkkotyötä käydään läpi myös jokaisen Keski-Suomen kunnan kuntajohdon kanssa 17.1.–5.2.2024. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena on kuulla kuntien näkökulmasta keskeisiä palveluverkkotyössä huomioitavia asioita ja näkökulmia. 

Kaikista kyselyiden tuloksista ja keskustelutilaisuuksien koonneista koostetaan raportit, jotka toimitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön työryhmän käyttöön, ja niiden tulokset esitetään aluehallitukselle. 

Polis-kyselyiden koonti: Asukkaiden ja henkilöstön kyselyt

Hyvinvointialueen asukkailta sähköisesti kerätyn avoimen palautteen kooste

Hyvinvointialueen henkilöstöltä sähköisesti kerätyn avoimen palautteen kooste

Palveluverkon kommentointiin osallistettiin laajasti eri sidosryhmiämme. 

Pyysimme keskisuomalaisia kommentoimaan palveluverkkoehdotuksia osoitteessa www.otakantaa.fi sekä kuntia ja muita sidosryhmiämme osoitteessa lausuntopalvelu.fiSaimme monipuolisesti eri näkökulmia ja evästyksiä jatkotyöhön. Seuraavaksi kokoamme ja käymme läpi tulleet lausunnot. Tarkoituksena on näiden pohjalta muokata ja tarkentaa palveluverkkoa koskevaa ehdotusta. Lämpimät kiitokset kaikille kommentointiin osallistuneille aktiivisuudestanne!

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat

Kaikilla keskisuomalaisilla oli mahdollisuus ottaa kantaa palveluverkkoehdotuksiin ja keskustella aiheesta osoitteessa www.otakantaa.fi. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilla oli myös mahdollista kommentoida palveluverkkoehdotuksia paperilomakkeella 26.2.–15.3.  

Keskisuomalaisille järjestettiin myös asukastilaisuuksia Toivakassa, Saarijärvellä, Konnevedellä, Jämsässä, Keuruulla, Jyväskylässä ja Pihtiputaalla. Osaan tilaisuuksista oli mahdollista osallistua myös etänä. Asukastilaisuudet olivat kaikille avoimia, ja niissä oli mahdollisuus saada lisätietoa palveluverkkosuunnitelmista ja keskustella aiheesta. Asukastilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 1 100 henkilöä paikan päällä ja etäyhteyksin noin 900 henkilöä. 

Asukastilaisuuksia järjestettiin seuraavasti:

Keski-Suomen kunnat ja muut sidosryhmät

Keski-Suomen kuntajohdolle järjestettiin yhteinen palveluverkkoehdotuksia käsittelevä työpaja ja palveluverkkotyö oli aiheena myös loppukevään aikana järjestetyssä Keski-Suomen kuntakokouksessa.

Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä oli mahdollisuus kommentoida palveluverkkoehdotusta lausuntopalvelu.fi -verkkosivun kautta. Palveluverkkoa käsiteltiin myös 13.3. järjestetyssä järjestöfoorumissa sekä 6.3. järjestetyssä yrittäjäfoorumissa. Keski-Suomen liiton, julkisen liikenteen ja taksitoimijoiden kanssa pidettiin omat tilaisuutensa.

 

Asukaspaneeli ja erityisryhmät

Palveluverkkoehdotuksia kommentoi myös satunnaisotannalla valituista 10 000 keskisuomalaisesta muodostettu 30 henkilön asukaspaneeli, joka kokoontui ajalla 4.3. – 9.3.2024 yhteensä kolme kertaa. Asukaspaneeli muodosti julkilausuman, joka edustaa asukaspaneelin osallistujien jaettua näkemystä. Asukaspaneeli luovutti julkilausumansa 9. maaliskuuta aluevaltuuston puheenjohtajalle Jani Kokolle. Tutustu julkilausumaan tästä.

Erityisryhmille, kuten romaneille järjestettiin kohdennettuja keinoja palveluverkkoehdotuksen kommentointiin muun muassa järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kannanottoja kerättiin kohdennetusti myös muun muassa ikääntyneiden päivätoiminnan ja ympärivuorokautisen asumisen asiakkailta. Lisäksi muutamissa työttömien ja asunnottomien kohtaamispaikoissa, kuten Palvelukeskus Hanskassa oli mahdollisuus kommentointiin. 

Hyvinvointialueen ja kuntien neuvostot ja vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä järjestöjen ja seurakuntien ja palveluntuottajien vaikuttamistoimielimet käsittelivät palveluverkkoehdotuksia, ja heitä pyydettiin osallistamaan käsittelyyn myös kuntien vastaavat vaikuttamistoimielimet.

Hyvinvointialueen henkilöstö

Hyvinvointialueen henkilöstö kommentoi palveluverkkoehdotusta työpajoissa ja tiimitehtävässä. Henkilöstölle järjestettiin kahdeksan kolmen tunnin mittaista työpajaa Viitasaarella, Karstulassa, Jyväskylässä, Joutsassa, Laukaassa, Multialla, Hankasalmella, ja Äänekoskella.