Hyppää pääsisältöön
Nainen ulkoilemassa talvella, katsoo karttaa metsän reunalla.

Osallistu palveluverkkotyön päätöksentekoon 22.2.–23.3.2024

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntomateriaali

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon eri vaihtoehdot tulevat kommentoitavaksi, eli lausuntokierrokselle eri sidosryhmille 22.2.–23.3.2024.

Palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista eli sosiaali- ja terveysasemien palveluista, alueellisesta osastotoiminnasta, ikääntyneiden ympärivuorokautista asumisesta, perhekeskuksista sekä ikääntyneiden päivätoiminnasta on kuvattu nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa. Muista palveluista on kuvattu nykytila sekä palvelujen kehittämisen tavoitetila ja sijoittumisen periaatteet.

Palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa ja vaihtoehtoja 1 ja 2. Muista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa sekä kehittämisen tavoitteita ja sijoittumisen periaatteita.

Arviointia voi tehdä eri näkökulmista: miten eri vaihtoehdot tulisivat vaikuttamaan keskisuomalaisiin, hyvinvointialueen ja kuntien elinvoimaan, talouteen, hyvinvointialueen henkilöstöön, ympäristöön ja seutuihin.

Voit tutustua sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon laajaan lausuntomateriaaliin sekä vaikutusten ennakkoarviointiin:

Voit tutustua lausuntomateriaalin myös alempaa tältä sivulta löytyvän haitarivalikon takaa palvelukohtaisesti oman kiinnostuksesi mukaisesti. Voit esimerkiksi tutustua tarkemmin sellaisiin palveluihin, jotka ovat sinulle ajankohtaisia ja joita haluat kommentoida. Palvelukohtainen materiaali löytyy painamalla otsikkoa "Lausuntomateriaali palvelukohtaisesti jaoteltuna".

  Alla olevilla videoilla on tiivistetty, mistä palveluverkkotyössä on kyse sekä miten palveluverkkojen vaihtoehtoja on tarkoitus arvioida. Voit katsoa videot suoraan tällä sivulla tai klikata linkkiä katsoaksesi videon hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

  Palveluverkon uudistaminen Keski-Suomen hyvinvointialueella

  Katso video YouTubessa.

  Vaikutusten ennakkoarviointi palveluverkkotyössä

  Katso video YouTubessa

  Palvelukohtaiset esittelyvideot

  Alla olevilta videoilta voit katsoa, mitä palveluverkkojen eri vaihtoehdot tarkoittavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, koti- ja asumispalveluiden, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä sairaalapalveluiden näkökulmasta.

  Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus

  Katso video YouTubessa.

  Sairaalapalvelut

  Katso video YouTubessa.

  Koti- ja asumispalvelut

  Katso video YouTubessa.

  Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

  Katso video YouTubessa.

  Osallistu lausuntomateriaalin kommentointiin

  Palveluverkon kommentointiin osallistetaan laajasti eri sidosryhmiämme. Pyydämme keskisuomalaisia kommentoimaan palveluverkon eri vaihtoehtojen osoitteessa www.otakantaa.fi. Kunnilla ja muilla sidosryhmillä on lisäksi mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä osoitteessa lausuntopalvelu.fiPalveluverkon lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. 

  Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaat

  Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon eri vaihtoehtojen kommentointiin osoitteessa www.otakantaa.fi. Kyseisellä sivustolla voi myös keskustella aiheesta. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilta löytyy myös tulostettu lausuntomateriaali sekä paperisia lomakkeita kommentointia varten 26.2.–15.3.  

  Lisäksi keskisuomalaiset voivat osallistua kommentointiin ympäri Keski-Suomea järjestettävissä asukastilaisuuksissa, joista osaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Asukastilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

  Keski-Suomen kunnat ja muut sidosryhmät

  Keski-Suomen kuntajohdolle järjestetään yhteinen palveluverkkoa käsittelevä työpaja, jossa käydään yhteisesti läpi palveluverkkotyön lausuntomateriaalia. Palveluverkkotyö on aiheena myös loppukevään aikana pidettävässä Keski-Suomen kuntakokouksessa.

  Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä lausuntopalvelu.fi -verkkosivun kautta. Palveluverkko tulee olemaan aiheena myös 13.3. järjestettävässä järjestöfoorumissa sekä 6.3. järjestettävässä yrittäjäfoorumissa. Keski-Suomen liiton, julkisen liikenteen ja taksitoimijoiden kanssa on omat tilaisuutensa.

   

  Asukaspaneeli ja erityisryhmät

  Palveluverkkotyön kommentointiin on myös valjastettu satunnaisotannalla valituista 10 000 keskisuomalaisesta muodostettu 30 henkilön asukaspaneeli, joka kommentoi palveluverkkoa kolmessa eri asukaspaneelin keskustelutilaisuudessa maaliskuun alussa. Asukaspaneeli tuottaa työskentelynsä tuotoksena palveluverkkotyötä koskevan asukaslähtöisen julkilausuman, joka toimitetaan hyvinvointialueen päättäjille päätöksenteon tueksi.

  Erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille ja romaneille järjestetään kohdennettuja keinoja palveluverkkosuunnitelmien kommentointiin muun muassa järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kommentointi on mahdollistettu myös ikääntyneiden päivätoiminnan ja asumispalveluiden asiakkaille sekä lastensuojelun jälkihuoltoon. Lisäksi muutamissa työttömien ja asunnottomien kohtaamispaikoissa, kuten Palvelukeskus Hanskassa on mahdollisuus kommentointiin. Lisätietoja voi tiedustella osallisuuskoordinaattori Olli Karolalta sähköpostitse olli.karola(at)hyvaks.fi. 

  Hyvinvointialueen ja kuntien neuvostot ja vaikuttamistoimielimet

  Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä järjestöjen ja seurakuntien ja palveluntuottajien vaikuttamistoimielimet tulevat käsittelemään aihetta, ja heitä pyydetään osallistamaan käsittelyyn myös kuntien vastaavat vaikuttamistoimielimet.

  Hyvinvointialueen henkilöstö

  Palveluverkon lausuntomateriaali käydään hyvinvointialueen henkilöstön osalta keskustellen läpi työtiimeissä. Lisäksi henkilöstölle järjestetään aiheesta työpajoja eri puolella Keski-Suomea.