Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Yhteenliitetyt kädet

Lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on kuvaus alaikäisten lasten ja 18-ikävuoteen asti olevien nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien tuesta, palveluista, hoidosta ja kuntoutuksesta Keski-Suomen hyvinvointialueella. Tavoitteenamme on tarjota ihmislähtöisiä, yhdenvertaisia ja oikea-aikaisia palveluita kaikille keskisuomalaisille lapsille, nuorille ja perheille.

Kuvaus tuen ja hoidon porrastuksesta

Tietoa lasten ja nuorten neuropsykiatrisista häiriöistä

Miten toimin, kun huoli herää?

Jos et tiedä, mihin ottaa yhteyttä, paina:

Image
Pyydä apua -nappi.

Ammattilainen, tulosta ketjun esite asiakkaalle annettavaksi.

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Tunnistaminen ja varhainen tukeminen

Diagnosointi, tuki ja hoito perustasolla

Lähete- ja indikaatiotiedot erityistasolle

Diagnosointi, tuki ja hoito erityistasolla

Täysi-ikäistyessä siirtyminen aikuisten palveluihin

Hoito- ja palveluketjun tiedot

Tavoitteena on:

 • Vahvistaa ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puheeksi ottamista ja omahoidon ohjausta
 • Vahvistaa asiakkaan elämäntilanteen ja arjen kokonaisvaltaista huomioimista 
 • Lisätä asiakkaiden tietoisuutta saatavilla olevasta tuesta ja hoidosta 
 • Selkeyttää asiakkaan palvelupolkuja 
 • Vahvistaa ammattilaisten osaamista ja tarjota työkaluja ammattilaisten työn tueksi arjen asiakastyöhön
 • Tiivistää verkostoyhteistyötä eri ammattilaisten välillä
 • Selkeyttää ammattilaisten välistä työnjakoa

Hyvinvointialueella lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien hoidon laadun seurantaan ja arviointiin käytettävät mittarit ovat vielä ketjun julkaisuhetkellä vahvistamatta. Nämä tullaan ottamaan käyttöön ja lisäämään tälle sivulle myöhemmin. 

Työryhmä- ja sisältötyöryhmätyöskentely aloitettiin vuonna 2022

Hoito- ja palveluketju on julkaisu Terveysporttiin vuonna 2023

Ketju päivitetään kahden vuoden välein sekä tarpeen mukaan työryhmän toimesta.

Yhteyshenkilö

Matleena Kovanen, projektityöntekijä, matleena.kovanen@hyvaks.fi

Tekninen toteutus, muutokset ja tiedostojen hallinta

Johanna Kinnunen, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Tietojohtamisen palvelualue / Kehittämispalvelut, johanna.kinnunen@hyvaks.fi

Valmisteleva työryhmä

 • Matleena Kovanen, kehittäjäterveydenhoitaja / projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Sari Minkkinen, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Anna Mustonen, projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Tiina Salomaa, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Johanna Kinnunen, kl.asiantuntijasairaanhoitaja / Tietojohtaminen, kehittämispalvelut
 • Arja Mäkelä, erityisopettaja / VIP-verkoston koordinaattori, Laukaan kunta

Ohjausryhmä

 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Virve Hongisto, palvelujohtaja / Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
 • Paula Käyhkö, palvelujohtaja / Opiskeluhuollon palvelut
 • Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö / Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Marja Lehtoranta, palvelupäällikkö / Keskitetyt palvelut
 • Leena-Kaisa Härkönen, kehittämisasiantuntija / Psykiatrian palvelualue
 • Anneli Kuusinen-Laukkala, oyl / Lääkärikoulutus, Osaamisen kehittämisen palvelut
 • Johanna Liukkonen, projektipäällikkö, TulSote-ohjelma

Neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimi

 • Sanna Salo, palveluvastaava
 • Emmi Latvala, psykologi
 • Sini Huolman, neuropsykologi
 • Satu Kotiaho, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Satu Tynkkynen, kuntoutusohjaaja

Työryhmätyöskentely

Työryhmätyöskentelyyn on osallistunut asiantuntijoita

 • Järjestöistä ja yhdistyksistä sekä kokemusasiantuntijoita
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista
 • Opiskeluhuollosta ja lastenneuvolasta
 • Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja toiselta asteelta
 • Perheiden peruspalveluista 
 • Lastenpsykiatrialta, nuorisopsykiatrialta, lastenneurologialta
 • Ravitsemusterapian yksiköstä
 • Laaja-alaisesta Sote-keskuksesta
 • Lastensuojelusta