Hyppää pääsisältöön

Terveysasemien puhelinpalvelut ja chat-palvelu ovat ruuhkautuneet. Jos olet jättänyt soittopyynnön, odotathan takaisinsoittoa ennen uutta yhteydenottoa puhelimitse tai uutta chat-yhteydenottoa.

Lue lisää.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu lasten, nuorten ja aikuisten vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin, puheen, kielen, nielemisen ja syömisen sekä äänen häiriöiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus. Puheterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan toiminta- ja kommunikointiokykyä ja -mahdollisuuksia jokapäiväisessä elämässä ja arjen eri toimintaympäristöissä.

Puheterapiassa:

  • Tehdään puheterapeuttinen arviointi
  • Suunnitellaan ja järjestetään kuntoutus, joka voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa
  • Konsultoidaan ja ohjataan vanhempia ja/tai muita läheisiä
  • Suunnitellaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja
  • Ohjataan asiakasta mahdollisiin kommunikoinnin apuvälineisiin liittyen
  • Arvioidaan ja kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja, äänentuottoa sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia.

Tarvittaessa tehdään lähete erikoissairaanhoidon arvioon.

Kenelle

Asiakkaille, joilla on esim. vaikeuksia puheen tuotossa ja/tai ymmärtämisessä tai vaikeuksia syömisen tai nieleminen kanssa. Asiakas voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.

Toimi näin

Voit hakeutua puheterapian vastaanotolle ilman lähetettä, ammattilaisen ohjaamana tai lääkärin lähetteellä.