Hyppää pääsisältöön
Henkilö näyttää peukkua.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tavoiteltiin uudenlaista sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatiota. Tämä toteutuu kun, kun sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat kumppanit tulevaisuuden laaja-alaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Näin turvataan sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon palvelut ja niiden saatavuus matalalla kynnyksellä. Tarkastelimme kehittämistyötä kokonaisuutena ja pyrimme tunnistamaan eri asiakasryhmien voimavaroja ja tukea antavia verkostoja, mutta myös ongelmien moninaisuutta. Kehittämistyömme kytkeytyi valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan, tehtyyn ja käynnissä olevaan alueelliseen kehittämistyöhön sekä uudistuvaan vammaislainsäädäntöön.

Kehittämisen pääteemat olivat kiinteä osa Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman palveluiden saatavuus -osioita niin digitaalisia palveluita (OmaKS.fi-palvelu) kuin lähipalveluissa tapahtuvaa kehittämistyötä. Keskiössä oli palveluiden asiakaslähtöisyys ja saavutettavuus, uudenlaisen työnjaon ja konsultaation hyödynnettävyys sekä digitalisaation hyödyntäminen. 

Näitä tavoittelimme

  • Keski-Suomeen perustetaan henkilökohtaisen avun keskus, josta asiakas saa laadukkaita, saavutettavia ja helppokäyttöisiä palveluita yksilölliseen tarpeeseensa sekä tietoa ja neuvontaa henkilökohtaista apua koskevissa asioissa.
  • Laadusta ja mittaamisesta tulee työn perustaa, hyödynnämme tutkittua tietoa kehittämisen välineenä. 
  • Asiakastyön menetelmällisyyden lisääminen. Moniammatillinen toimintamalli kehittyy ja asiakas ja asiakkaan tarpeet ovat keskiössä.
  • Keski-Suomen hyvinvointialueella rakenteet tukevat erityisosaamisen hyödynnettävyyttä muun muassa konsultaatiomallia kehittämällä ja erityisosaamisen saatavuutta ja pysyvyyttä lisäämällä.
  • Rakenteellisen sosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallit mallinnetaan ja esitetään hyvinvointialueelle sopiviksi.
  • Vammaisten ja paljon palveluja tarvitsevan hoito- ja palveluketjut yhtenäistyvät peruspalveluja vahvistaen.

Tutustu ohjelman painopisteisiin