Hyppää pääsisältöön
Sosiaaliaseman ammattilaiset hymyilevät asiakkaille.

Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) on säädetty rakenteellisen sosiaalityön toteuttamisesta kunnissa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sosiaalihuollon kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena oli juurruttaa rakenteellinen sosiaalityö osaksi sosiaalialan ammattilaisten arjen työtä.

Mitä tarkoitamme rakenteellisella sosiaalityöllä?

Rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan tiedottamista, vaikuttamista ja keskustelua niistä asioista ja ilmiöistä, jotka tapahtuvat yhteiskunnassamme ja ympärillämme. Kyse on työstä, jonka tarkoituksena on levittää tietoisuutta ja ymmärrystä heikommassa asemassa olevien henkilöiden tarpeista ja toiveista sekä niistä yhteiskunnallisista esteistä, jotka vaikuttavat yksilöiden elämään heikentävästi. Rakenteellinen sosiaalityö pyrkii ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä muuttamaan niitä rakenteita, jotka heikentävät yksilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Rakenteellisessa sosiaalityössä avainasemassa ovat asiakkaiden lisäksi organisaation sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä johto. Erityisesti asiakkaiden asemaa korostetaan, sillä heidän puolestaan muutostyötä tehdään ja yhdessä heidän kanssaan. Ilman asiakkaita ei ole rakenteellista sosiaalityötä. Haitalliset rakenteet, ilmiöt ja tavat tulevat esille asiakkaan arjessa ja sitä tietoa on syytä rakenteellisesti, systemaattisesti kerätä, analysoida ja tuoda julki.

Asiakkaita ja henkilöstöä kuunnellen yhteistyössä eteenpäin

Selvitimme rakenteellisen sosiaalityön tekemisen tapoja Keski-Suomen hyvinvointialueella, jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva rakenteellisesta sosiaalityöstä Keski-Suomessa. Selvitystyön pohjalta määriteltiin seuraavat askeleet kohti systemaattista tiedon keruuta ja mallinnetaan rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli Keski-Suomessa. Hankkeen aikana toteutettiin Mikä pännii -kuntakierrokset. Lisäksi toteutettiin rakenteellisen sosiaalityön työpajasarja yhteistyössä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston kanssa. Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen jatkuu Keski-Suomen hyvinvointialueella. 

Suuret vaikutukset asiakkaaseen ja yhteiskuntaan

Rakenteellinen sosiaalityö tarkoittaa asiakkaalle parempaa palvelua, laatua ja vaikuttavuutta. Rakenteellisella sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa esimerkiksi päätöksentekoon, jolloin asiakkaalle saadaan toimivampia, hänen tarpeisiinsa vastaavia palveluita. Samalla sillä on vaikutusta koko yhteiskuntaan. Sosiaalipalveluiden vastatessa asiakkaan tarpeisiin, voidaan vähentää syrjäytymistä, terveydenhuollon kustannuksia, lisätä työllisyyttä ja tärkeimpänä yksilön hyvinvointia. Rakenteelliseen sosiaalityöhön annettu panostus maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.