Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Asiakas sote-ammattilaisen vastaanotolla.

Henkilökohtaisen avun keskuksen valmistelu

Keski-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluihin valmisteltiin osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa henkilökohtaisen avun keskusta (perustuen lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 380/1987). Keskus avautui 17.4.2023.

Havu-keskus neuvoo ja ohjaa henkilökohtaisen avustajan työnantajamallin mukaan toimivia työnantajia ja heidän työntekijöitään.

Hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja osallisuus

Sosiaalihuollon ohjelmassa tarkasteltiin keskuksen valmisteluvaiheessa henkilökohtaisen avun nykytilaa ja tulevaisuutta henkilökohtaisen avun keskuksen näkökulmasta. Ohjelmassa syvennyttiin siihen, mikä on nyt ja jatkossa henkilökohtaisen avun kannalta oleellista ja tärkeää, ja kuinka nämä tekijät tulisi huomioida hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 sekä keskuksen toimintaa kehitettäessä.

Asiakkaan kuuleminen tärkeää

Sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä asiakkaiden kokemusten ja havaintojen huolellinen kuuleminen oli olennaista keskuksen toimintaa valmistellessa.

Erityisesti palvelun sisältöön ja laatuun liittyvien näkemysten saaminen asiakkailta, henkilökohtaisen avun käyttäjiltä ja niiden hyödyntäminen kehittämistyössä koettiin tärkeäksi. Mukaan kehittämiseen otettiin asiakasosallisuuden työryhmä, joka toi esiin asiakkaan näkökulmaa ja oli mukana kehittämässä keskuksen palvelusisältöjä entistä asiakaslähtöisemmiksi.

Asiakkaan yksilöllisyys keskiössä

Henkilökohtaisen avun keskuksen kehittämisessä otettiin huomioon jo hyväksi koetut toimintamallit. Valmistelutyössä koettiin tärkeänä, että palvelu on saatavilla kaikille henkilökohtaisen avun käyttäjille yhdenmukaisena, ja että henkilökohtaisen avun käyttäjien yksilölliset voimavarat tulevat huomioiduksi. Yhden valmiin mallin sijaan henkilökohtaisen avun keskuksesta asiakas saa hänelle parhaalla mahdollisella tavalla sopivan henkilökohtaisen avun toteuttamistavan.

Osaamisen keskittäminen palvelujen alueellisuutta unohtamatta on kustannustehokas ja järkevä tapa taata laajoille joukoille lakisääteinen oikeus saada riittävä määrä neuvontaa ja tukea työnantajana toimimiseen. Työnantajamalli itsessään on sekä taloudellisesti että eettisesti tarkasteltuna hyvä tapa toteuttaa henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille. Työnantajuuden kautta vammaisen henkilön itsemääräämisoikeus ja osallisuus omassa elämässä voivat toteutua käytännössä. Toisaalta työnantajamallin hyötyjä ei voida pitää itsestäänselvyytenä ja työnantajana toimimisen tulee olla aidosti toimiva ratkaisu juuri kyseessä olevalle henkilölle.