Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Sosiaaliohjaaja ohjaa asiakasta.

Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen sosiaalipalveluissa

Yhteisenä tavoitteenamme oli, että Keski-Suomen hyvinvointialueella toteutetaan laadukkaita ja vaikuttavuudeltaan tietoon perustuvia sosiaali- ja terveyspalveluita asiakkaille. Tahtotilana oli saada laatu- ja vaikuttavuustyö osaksi ammattilaisten arkea: laatu ja vaikuttavuus näkyvät kaikessa tekemisessä ja ne luovat ikään kuin raamit asiakaskohtaamisiin sekä muuhun toimintaan.  

Asiakas saa tarpeisiinsa vastaavaa, vaikuttavaa ja laadukasta palvelua, jolla edistetään asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat yhteisen hyvän, asiakkaan laadukkaan palvelun, eteen yhteistyössä, saumattomasti. Laatu tarkoittaa asiakkaalle toimivia, yhdenvertaisia ja vaikuttavia palveluita.

Toimenpiteet ja työn eteneminen

Selvitimme laadun ja vaikuttavuuden käytössä olevia mittareita sosiaalipalveluissa Keski-Suomen hyvinvointialueella. Keräsimme kokemuksia ja kävimme yhteistä keskustelua Keski-Suomessa laadun ja vaikuttavuuden merkityksestä ja muodostimme yhteistä ymmärrystä aiheesta. Tuimme laadukkaiden ja mitattavien palveluiden käyttöönottoa myös rakenteellisen sosiaalityön keinoin.

Laatu- ja vaikuttavuustyön edistäminen sosiaalihuollon palveluissa jatkuu hyvinvointialueella.