Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.
Sote-ammattilainen ja ikääntynyt henkilö neuloo.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Hyvä arki iäkkäälle

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankeen tavoitteena oli luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille. Tavoitteena oli, että tarjoamme saman sisältöisiä palveluja koko hyvinvointialueen ikääntyneille asukkaille heidän tarpeidensa mukaan. Palveluja tarjotaan sekä lähipalveluina että keskitettyinä palveluina, myös digitaalisesti etäyhteyksin.

Hyödynsimme ja veimme käytäntöön jo olemassa olevia vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi kokeilimme uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Kaikilla toimenpiteillä vastattiin kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin. Otimme ikääntyvät ja heidän läheisensä mukaan kehittämistyöhön. Halusimme vahvistaa ikääntyvien omaa luottamusta kotona pärjäämiseen sekä tarjota ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja arjen sujuvoittamiseksi.

Näitä tavoittelimme

  • Asiakaslähtöiset ja monimuotoiset kotona asumista tukevat iäkkäiden palvelut koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle
  • Osaava ja riittävä henkilöstö, joka tietää tavoitteet, toimintamallit sekä oman roolinsa ammattilaisena
  • Palveluiden tuottamisessa huomioidaan turvallisuus ja laatu

Hanketta ohjanneet kokonaisuudet

Hankkeen taustalla kulki iäkkäiden palveluiden laatusuosituksen toimenpide-ehdotukset sekä aiemmin toteutetut (muun muassa Kukoistava kotihoito -hanke, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke). Yhteistyötä tehtiin tiiviisti meneillä olevien palveluiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö ja se oli osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Hankkeesta käytettiin virallista lyhennettä TulKoti. Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2022−31.12.2023.

Loppuraportti

Voit tutustua hankkeen loppuraporttiin tästä linkistä.

Innokylä

Kaikille avoin Innokylä kokoaa kehittämistyön tulokset ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen. Myös Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tulokset on koottu Innokylään