Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen ja ikääntynyt henkilö neuloo.

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Hyvä arki iäkkäälle

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankeen tavoitteena on luoda Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli iäkkäiden kotona asumista tukeville palveluille. Hankkeen työn tuloksena syntyy asiakaslähtöiset, laadukkaat ja yhdenmukaisesti tuotettavat palvelut. Tavoitteena on, että tarjoamme saman sisältöisiä palveluja koko hyvinvointialueen ikääntyneille asukkaille heidän tarpeidensa mukaan. Palveluja tarjotaan sekä lähipalveluina että keskitettyinä palveluina, myös digitaalisesti etäyhteyksin.

Hyödynnämme ja viemme käytäntöön jo olemassa olevia vaikuttaviksi osoitettuja toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä. Lisäksi kokeilemme uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Kaikilla toimenpiteillä vastataan kotona asumisen tueksi vietävien palvelujen keskeisiin haasteisiin. Otamme ikääntyvät ja heidän läheisensä mukaan kehittämistyöhön. Haluamme vahvistaa ikääntyvien omaa luottamusta kotona pärjäämiseen sekä tarjota ohjausta, neuvontaa ja tarvittavia palveluja arjen sujuvoittamiseksi.

Näitä tavoittelemme

  • Asiakaslähtöiset ja monimuotoiset kotona asumista tukevat iäkkäiden palvelut koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle
  • Osaava ja riittävä henkilöstö, joka tietää tavoitteet, toimintamallit sekä oman roolinsa ammattilaisena
  • Palveluiden tuottamisessa huomioidaan turvallisuus ja laatu

Hanketta ohjaavat kokonaisuudet

Hankkeen taustalla kulkee iäkkäiden palveluiden laatusuosituksen toimenpide-ehdotukset sekä aiemmin toteutetut (muun muassa Kukoistava kotihoito -hanke, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke). Yhteistyötä tehdään tiiviisti meneillä olevien palveluiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue. Hankkeesta käytetään virallista lyhennettä TulKoti. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2022−31.12.2023.

Loppuseminaari

Voit katsoa loppuseminaarimme 2.11.2023 tallenteen täältä.