Hyppää pääsisältöön
Kaksi henkilöä keittiössä keittämässä kahvia.

Asiakkaan hyvä arki kotona

Kehitämme ikääntyneiden kotiin vietäviä palveluja niitä tarvitseville, joten keskeistä on kuunnella ja kuulla asiakkaita ja huomioida heidän toiveensa ja tarpeensa.

Asiakkaat ovat työmme keskiössä. Kehitämme ikääntyneiden kotiin vietäviä palveluja niitä tarvitseville, joten keskeistä on kuunnella ja kuulla asiakkaita ja huomioida heidän toiveensa ja tarpeensa. Tavoitteena on asiakkaan tarpeet ja toimintakyvyn huomioiva, helposti saavutettavat, joustavat ja helppokäyttöiset palvelut, joiden avulla kotona asuminen on turvallista ja mielekästä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteenamme on luoda koko hyvinvointialueelle yhdenmukaisia ja vaikuttavia palveluita. Kehittämistyössä hyödynnämme asiakkaiden jo hyväksi kokemia, parhaita toimintamalleja Keski-Suomen kunnista ja luomme uusia innovatiivisia ja monipuolisia palveluja, joiden avulla asiakkaiden omannäköinen arki ja kotona asuminen mahdollistuu - oli asuinpaikka sitten kaupungin keskusta tai pienemmän kunnan kyläyhteisö tai jotain siltä väliltä.

Kaikki lähtee asiakkaan palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arvioimisesta. Suunnittelemme palvelupolun palvelujen hakemisesta palvelujen saamiseen helpoksi ja esitämme asiat sellaisella kielellä, jonka jokainen asiakas ymmärtää. Tämä onnistuu siten, että asiakasohjaustyöhön koulutetaan ja valmennetaan riittävä määrä työntekijöitä, jotka tuntevat asiakkaat ja tarjolla olevat palvelut.

Palvelujen suunnittelussa yhteistyö asiakkaan, omaisten ja asiakasohjaajan kanssa on tiivistä. Palvelut suunnitellaan asiakkaan omat voimavarat ja toimintakyky huomioiden. Myös ennaltaehkäisevillä palveluilla on tärkeä merkitys kokonaisuudessa.

Jotta palvelut alueella ovat yhtenäiset, tulee palvelujen myöntämisessä olla yhdenmukaiset perusteet, joiden käytäntöön viemistä tuemme.

Mielekäs ja omannäköinen elämä omassa kodissa

Palvelujen tuottaminen tullaan toteuttamaan lähipalveluina fyysisesti tai etänä, asiakkaan ja omaisten kanssa suunnitellulla tavalla. Vaikka resurssit ovat rajalliset ja palvelujen tarvitsijat lisääntyvät, tämä mahdollistuu tiivistämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten yhteistyötä sekä hyödyntämällä heidän osaamistansa koko hyvinvointialueen hyväksi. Lähipalveluiden rinnalla palveluja tuotetaan myös etäyhteyksien ja teknologian avulla. Käyttöönottoon tarvitaan asiakkaille riittävästi tukea ja neuvoa, jonka toteutusta suunnittelemme. Hyvinvointialueen laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen turvaa asiantuntijapalveluiden saatavuuden myös pienille paikkakunnille ja laajentaa mahdollisuutta asua kotona matkojenkin päässä (esimerkkinä geriatrinen erikoisosaaminen ja kotisairaala toiminta).

Suunnittelemme asiakkaalle, yhteistyössä asiakkaiden ja eri verkostojen kanssa, sujuvan palvelupolun, jonka avulla asiakas saa joustavat, oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat palvelut kotiin. Tukena asian toteutuksessa on omatyöntekijä. Mielekäs ja omannäköinen elämä voi toteutua loppuun saakka omassa kodissa.

Hyödynnämme olemassa olevaa tietoa

Asiakkaiden toiveita ja tarpeita on kartoitettu jo aiemmin tehdyssä valmistelutyössä laajasti. Tämä kerätty tieto on hankkeen kehittämistyön perustana. Hankkeessa tullaan myös järjestämään asiakas- ja omaistapaamisia, joiden kautta asiakkaan ääni tulee jatkossakin kuulluksi ja tämä ohjaa palveluiden laatutyötä. Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen ja vanhusneuvostojen kanssa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos toteuttaa kevään 2022 aikana Kerro palvelustasi - Valtakunnallisen vanhuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn jo palveluja saaville asiakkaille. Kysyly on avoinna 13.5.2022 asti. Kyselyn syksyllä 2022 julkaistavia asiakaskokemustietoja hyödynnetään osana palvelujen laadun kehittämistä.