Hyppää pääsisältöön
Sote-ammattilainen palvelutalon pöydässä.

Ikääntyneiden palveluiden henkilöstön osaamisen kehittäminen

Tavoitteenamme on, että Keski-Suomen hyvinvointialueella ikääntyvien asiakkaiden parissa työskentelee riittävästi osaavaa henkilöstöä, jotka tietävät tavoitteet, käytössä olevat toimintamallit sekä oman roolinsa ammattilaisena asiakastyössä.

Tavoitteenamme on, että Keski-Suomen hyvinvointialueella ikääntyvien asiakkaiden parissa työskentelee riittävästi osaavaa henkilöstöä, jotka tietävät tavoitteet, käytössä olevat toimintamallit sekä oman roolinsa ammattilaisena asiakastyössä.

Kotihoidon asiakkaiden palveluntarve on sisällöltään entistä monipuolisempaa ja laajempaa. Työn luonne edellyttääkin henkilöstöltä osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja jo hankitun osaamisen ylläpitämistä. Henkilöstön on tarpeen tunnistaa entistä paremmin tilanteet, joissa tarvitaan monialaista ja yhteen toimivaa työtä. Tätä varten tullaan perustamaan muun muassa moniammatillisia tiimejä.

Tavoitteenamme on monipuolistaa kotihoidon henkilöstörakennetta, selkiyttää työntekijöiden tehtävänkuvia ja vastuunjakoa. Monialaista toimintatapaa pyritään kehittämään entistä kokonaisvaltaisemmaksi, systemaattisemmaksi ja menetelmällisemmäksi toimintamalliksi.  

Osaamisen vahvistuminen ja henkilöstön työssä viihtyminen näkyvät asiakkaille palvelun tasaisena laatuna, vakaana osaamisena ja varmuutena kohtaamis- ja hoitotilanteissa. Asiakas ja omaiset voivat luottaa siihen, että työntekijöillä on riittävä osaaminen.