Hyppää pääsisältöön
Kolme henkilöä keskustelevat tietokoneiden ääressä.

Yhteistyö ja verkostot

Kolmannen sektorin toiminta täydentää julkisia palveluita, joiden avulla edistetään ja vahvistetaan ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Yhteistyö iäkkäiden kotona asumista tukevia palveluja tuottavien toimijoiden, kuten yritysten, järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa oli meille hyvin tärkeää. Kolmannen sektorin toiminta täydentää julkisia palveluita, joiden avulla edistetään ja vahvistetaan ikääntyvien asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. He ovat merkittävä osa palveluketjua tai -kokonaisuutta.

Tavoitteet

Tavoitteenamme oli luoda Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluihin monitoimijainen toimintamalli, jossa korostuu eri toimijoiden välinen tiivis ja hyvä yhteistyö. Eri toimijat tuottavat erilaisia palveluita ja ne täydentävät toinen toisiaan. Nämä tukevat ikääntyvien asukkaiden kotona asumista, sen laatua ja turvallisuutta.

Kun asiakas ottaa yhteyttä hyvinvointialueen palveluohjaukseen, hän saa tietoa alueensa kaikista palvelua tuottavista tahoista. Asiakas- ja palveluohjaajat koulutettiin ja valmennettiin työhönsä siten, että he osaavat kertoa myös yksityisistä palvelutuottajista, sekä seurakuntien ja järjestöjen tarjoamista palveluista ja toiminnasta.

Toimenpiteet

  • Teimme yhteistyötä Keski-Suomen Yrittäjien YrHyvaKS-hankkeen kanssa. YrHyvaKS-hanketta rahoitti Keski-Suomen liitto ja se toi yksityisten palvelutuottajien näkökulmaa hyvinvointialueen kehittämistyöhön. 
  • Kävimme vuoropuhelua Keski-Suomen kuntien vanhusneuvostojen kanssa ja sitä kautta saimme yhteyden myös eri kunnissa toimiviin eläkeläisjärjestöihin.
  • Olimme mukana lakisääteisten, hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen vaikuttajatoimielinten työryhmätyöskentelyssä.