Hyppää pääsisältöön
Henkilö katsoo kiiltokuvakorttia.

Asiakkaan muistipolun kehittäminen

Luomme yhtenäisen ja selkeä toimintamallin muistisairauksien tunnistamisen apuvälineeksi ja asiakkaan ohjaamiseksi muistitutkimuksiin.  

Ikääntyvien määrän kasvaessa myös muistisairaudet lisääntyvät, jonka vuoksi on tärkeää, että muistisairauden kohtaaman asiakkaan palvelupolku, niin sanottu muistipolku on asiakkaan tarpeita vastaava, oikea-aikainen ja toimiva. Muistipolku tarkoittaa asiakkaan hoitopolkua varhaisesta taudin tunnistamisesta, diagnosoinnista aina hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseen elämän loppuun saakka. Tarkoituksena on huomioida muistisairaan ja hänen läheistensä tarpeet sairauden edetessä ja tarjota siihen tukea. Muistipolussa korostuu palveluiden oikea-aikaisuus, jotta sairastuneen omaa toimintakykyä voidaan ylläpitää ja tukea mahdollisimman pitkään.

Asiakkaan näkökulmasta muistipolun yhtenäistäminen tarkoittaa tasalaatuista muistitutkimuksiin pääsyä ja hoidon saantia asuinkunnasta riippumatta. Erityisen tärkeää on helppo tutkimuksiin pääsy vähäisilläkin oireilla, jos itsellä tai läheisillä on huolta muistin muutoksista. Muistisairausdiagnoosin jälkeen asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, johon asiakas ja läheinen voivat tarpeen vaatiessa olla yhteydessä, jos voinnissa tai avuntarpeessa tapahtuu muutosta.   

Tavoitteet ja toimenpiteet

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvässä henkilöstössä on muistisairauksien eteen työtä tekeviä useilla eri ammattitaustoilla, jolloin työnkuvat jonkin verran eroavat toisistaan ja tarjotut palvelut ovat erilaisia. Tarkoituksenamme on koota Keski-Suomen hyvinvointialueelle muistihoitajaverkosto, sekä yhtenäistää hyvien käytänteiden pohjalta muistipolun toiminta koko hyvinvointialueelle. Luomme yhtenäisen ja selkeä toimintamallin muistisairauksien tunnistamisen apuvälineeksi ja asiakkaan ohjaamiseksi muistitutkimuksiin.  

Valmistelemme geriatrisen osaamiskeskuksen kokonaisuutta ja olemassa olevaa toimintaa kehitetään tukemaan muistihoitajaverkostoa. Tavoitteenamme on kehittää kotona asuvien muistiasiakkaiden muistikuntoutuksen kokonaisuutta, kuten päivätoimintaa ja kotiin annettavaa ohjausta ja kuntoutusta hyödyntäen myös yhdistysten ja järjestöjen toimintaa.