Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Ammattilainen sairaalaympäristössä.

Palvelusetelit

Hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023 alkaen.

Asiakas voi käyttää siirtymäajalla 1.1.–31.3.2023 omassa kunnassaan tai sairaanhoitopiirissään hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluita hänelle myönnetyn palvelun mukaisesti.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Palveluita voidaan järjestää omalla tuotannolla, ostopalveluilla tai palveluseteleiden avulla. Palvelun myöntäminen perustuu aina asiakkaan palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin, joka tehdään myöntämisperusteiden mukaisesti hyvinvointialueen palvelussa. Kun asiakas valitsee palvelunsa järjestämiseksi palvelusetelin, hän voi valita haluamansa palveluntuottajan hyväksytyistä palveluntuottajista. Palveluseteleiden käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).

Palvelusetelitoiminnan siirtymäaika 1.1.–31.3.2023

Hyvinvointialueen palveluseteleiden käyttöönoton turvallisen siirtymisen varmistaminen edellyttää siirtymäaikaa. Siirtymäajan tarkoituksena on turvata asiakkaille palvelusetelipalveluiden jatkuvuus ilman keskeytyksiä. Siirtymäaika alkaa hyvinvointialueelle siirryttäessä 1.1.2023 ja päättyy uusien palveluseteleiden käyttöönottoon 1.4.2023. 

Asiakas voi käyttää siirtymäajalla 1.1.–31.3.2023 omassa kunnassaan tai sairaanhoitopiirissään hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluita hänelle myönnetyn palvelun mukaisesti. Mikäli asiakkaan palveluseteliin tulee siirtymäajasta johtuvia muutoksia 1.1.2023 alkaen, on palvelunmyöntäjä siitä erikseen asiakkaaseen yhteydessä. 

Palveluntuottajat päivittyvät 1.4.2023

Palvelusetelitoiminnan siirtymäajalla (1.1.–31.3.2023) palveluseteleiden palveluntuottajat pysyvät pääsääntöisesti samoina kuin tällä hetkellä. Hyvinvointialue järjestää palvelusetelituottajien haun yksityisille sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville yrityksille helmi–maaliskuussa 2023. Tuottajahaussa palveluntuottajiksi hyväksytyt yritykset ovat asiakkaiden käytettävissä kun hyvinvointialueen palvelusetelit tulevat voimaan 1.4.2023.

Palveluseteleiden sääntökirja

Palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa sisältää hyvinvointialueella käytössä olevien palvelusetelipalveluiden ehdot, palvelusetelituottajien hyväksymisen edellytykset, toiminnalle asetettavat edellytykset sekä hyvinvointialueen ja palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudet.

Palveluseteleiden sääntökirjan yleinen osa koskee kaikkia palveluntuottajia ja se tulee voimaan 1.4.2023. Palveluntuottajat hyväksyvät sääntökirjan yleisen osan hakeutuessaan tuottajaksi hyvinvointialueelle ja sitoutuvat noudattamaan sitä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusetelikohtaiset sääntökirjat ovat tällä hetkellä valmistelussa ja tavoitteena on, että ne tulevat voimaan 1.4.2023.

Voit katsoa Keski-Suomen hyvinvointialueen sääntökirjan yleistä osaa täällä.