Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Kuvituskuvassa tietokonetta käyttävä ihminen ja tilastollista tutkimusta visualisoivia elementtejä

Sola-hanke

Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset (Sola) -hanke tukee tiedolla johtamisen työkalun kehittämistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Hanketta rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahalla vuosina 2022–2024 ja se tukee Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtaminen -hankkeen matriisityön jatkokehittämistä. Sola-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteiskunnan sosiaalisen laadun seurantaan kehitettyä laskentamatriisia ja suunnata sen painopistettä erityisesti hyvinvoinnin vahvistumisen ja edellytyksen mittaamiseen. 

Sola-hanke jatkaa yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston Vaikuttavuuden talon ja Sosped keskuksen kanssa. Yhteistyössä projektissa ovat Jyväskylä, Tampere, Kuopio, Petäjävesi, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet sekä Keski-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus KOSKE.

Esitteet

Sola-malli rakentuu neljästä kokonaisuudesta:

  • sosioekonominen turvallisuus
  • sosiaalinen valtaistuminen
  • osallisuus
  • yhteiskunnan eheys

Tavoitteena on, että matriisi laajenee kansalliseksi ja yhdistyy verkkopohjaiseksi työkaluksi päätöksenteon ja hyvinvointijohtamisen tueksi. Hanketta hallinnoi Keski-Suomen hyvinvointialue (Hyvinvointi ja kumppanuudet -palvelualue) ja projektia luotsaa projektipäällikkö Andra Aldea-Löppönen. 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö  Andra Aldea-Löppönen, andra.aldea-lopponen(at)hyvaks.fi, p. 050 430 2975

Sola Nordix - Measuring Social Value 11.-12.4.2023

Ensimmäinen päivä:

Toinen päivä: