Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Metsäpolku

Lasten mielenterveystyön hoito- ja palveluketju

Hoito- ja palveluketju on tarkoitettu Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaan, läheisen sekä ammattilaisen käyttöön.

Hoito- ja palveluketju koskee alle 13-vuotiaita lapsia, joilla on haittaa ja kuormitusta tunne-elämässään, käyttäytymisessään, ajatusmaailmassaan tai sosiaalisissa suhteissaan. Hoito- ja palveluketjussa huomioidaan raskausaika sekä lasta odottavan perheen hyvinvointi. 

Hoito- ja palveluketjun tavoitteena on  selkiyttää lasten mielenterveystyön palvelujärjestelmää, yhdenmukaistaa toimintakäytänteitä sekä edistää tasavertaista ja oikea-aikaista palveluun pääsyä. Oheisen linkin kautta löydät kuvauksen lasten mielenterveystyön hoidon ja tuen porrastuksesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Tietoa perheiden palveluista Keski-Suomen hyvinvointialueella saat tämän linkin kautta.

Lisätietoa

Jos et tiedä, mihin ottaa yhteyttä paina:

Image
Pyydä apua -nappi.

 

 

 

Ammattilainen, tulosta ketjun esite asiakkaalle annettavaksi.

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen teemat kulkevat läpi koko asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja ovat tukena kaikissa eri hoito- ja palveluketjun vaiheissa. Vastuu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä on lapsen/nuoren läheisillä sekä heitä tukevilla ammattilaisilla. Tavoitteena on tasapainoinen, perheen omannäköinen, hyvä ja sujuva arki.

Mielen hyvinvoinnista voi pitää huolta monin eri keinoin. Keinoja ovat mm. arjen valinnat, kuten terveelliset elämäntavat ja säännöllinen elämänrytmi. Mielen hyvinvointi voimavarana lisää lapsen ja nuoren elämänlaatua ja toimintakykyä. Sitä voi edistää tukemalla lapsen ja nuoren persoonaa ja identiteettiä sekä eri ikävaiheiden kehitystehtäviä.

Mielenterveystaitoja voi kehittää ja vahvistaa läpi elämän ja niiden avulla selviydytään etenkin elämän vastoinkäymisissä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tunne- ja kaveritaidot, kyky selviytyä vaikeista tilanteista, itsetuntemus ja itsensä kuunteleminen, toisten ja itsensä arvostaminen, arjessa tehdyt valinnat sekä kokemus siitä, että voi vaikuttaa omaan arkeensa. 

Tunnistaminen ja varhainen tukeminen

Mielenterveyden haasteiden tunnistaminen, arviointi ja tuen järjestäminen edellyttävät riittävää mielen hyvinvoinnin osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. Tarpeelliset tukitoimet, esim. ohjaus, neuvonta, arjen ympäristöön liittyvät muutokset ja pedagogiset tukitoimet aloitetaan perustasolla heti kun ongelmat havaitaan. Niiden aloittaminen ei edellytä diagnoosia.

Tuki ja hoito perustasolla

Valtaosa suomalaisista lapsista voi hyvin, kuitenkin erilaiset mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat varsin yleisiä. Tukea ja hoitoa on saatavilla ja alla olevasta osiosta löydät tietoja tähän liittyen.

Lähete- ja indikaatiotiedot erityistasolle

Tuki ja hoito erityistasolla

Siirtyminen nuorten palveluihin

​​​​​Lastenpsykiatrian hoidon päättyessä arvioidaan jatkohoidon ja -palvelujen tarve sekä tehdään ohjaus tarvittaessa nuorten palveluihin.

Alla olevien linkkien takaa löydät nuorten palveluissa toteutuvat  hoito- ja palveluketjut.

Hoito- ja palveluketjun tiedot

Tavoitteena on 

 • Vahvistaa ennaltaehkäisyä, tunnistamista, puheeksiottamista ja omahoidon ohjausta
 • Vahvistaa asiakkaan elämäntilanteen ja arjen kokonaisvaltaista huomioimista 
 • Lisätä asiakkaiden tietoisuutta saatavilla olevasta tuesta ja hoidosta 
 • Selkeyttää asiakkaan palvelupolkuja 
 • Vahvistaa ammattilaisten osaamista ja tarjota työkaluja ammattilaisten työn tueksi arjen asiakastyöhön
 • Tiivistää verkostoyhteistyötä eri ammattilaisten välillä
 • Selkeyttää ammattilaisten välistä työnjakoa

Hyvinvointialueella lasten mielenterveystyön hoidon laadun seurantaan ja arviointiin käytettävät mittarit ovat vielä ketjun julkaisuhetkellä vahvistamatta. Nämä tullaan ottamaan käyttöön ja lisäämään tälle sivulle myöhemmin. 

Työryhmä- ja sisältötyöryhmätyöskentely aloitettiin vuonna 2022

Hoito- ja palveluketju on julkaisu Terveysporttiin vuonna 2023

Ketju päivitetään kahden vuoden välein sekä tarpeen mukaan työryhmän toimesta

Yhteyshenkilö

nimi, titteli ja s-posti

Tekninen toteutus, muutokset ja tiedostojen hallinta

Johanna Kinnunen, kliininen asiantuntijasairaanhoitaja, Tietojohtamisen palvelualue / Kehittämispalvelut, johanna.kinnunen@hyvaks.fi

Valmisteleva työryhmä

 • Anna Mustonen, projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Tiina Salomaa, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Matleena Kovanen, kehittäjäterveydenhoitaja / projektityöntekijä, TulSote-ohjelma
 • Sari Minkkinen, projektityöntekijä / TulSote-ohjelma (4/2023 saakka)
 • Johanna Kinnunen, kl.asiantuntijasairaanhoitaja / Tietojohtaminen, kehittämispalvelut

Ohjausryhmä

 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ohjausryhmän puheenjohtaja
 • Virve Hongisto, palvelujohtaja / Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut
 • Paula Käyhkö, palvelujohtaja / Opiskeluhuollon palvelut
 • Hanna Hämäläinen, palvelupäällikkö / Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Marja Lehtoranta, palvelupäällikkö / Keskitetyt palvelut
 • Leena-Kaisa Härkönen, kehittämisasiantuntija / Psykiatrian palvelualue
 • Anneli Kuusinen-Laukkala, oyl / Lääkärikoulutus, Osaamisen kehittämisen palvelut
 • Johanna Liukkonen, projektipäällikkö, TulSote-ohjelma

Työryhmätyöskentely

Työryhmätyöskentelyyn on osallistunut asiantuntijoita

 • Järjestöistä ja yhdistyksistä sekä kokemusasiantuntijoita
 • Laaja-alaisesta Sote-keskuksesta
 • Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluista
 • Lastenpsykiatrialta
 • Lastensuojelusta
 • Opiskeluhuollosta 
 • Perheiden peruspalveluista 
 • Ravitsemusterapian yksiköstä
 • Varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja toiselta asteelta