Hyppää pääsisältöön
Kaksi sote-ammattilaista tietokoneella.

Tutkijat ja tutkimusryhmät

Tule osaksi Keski-Suomen hyvinvoinnin tutkimusyhteisöä: Löydä mahdollisuutesi ja vaikuta terveydenhuollon kehitykseen!

Oletko tutkija tai tutkimusryhmä, joka etsii inspiroivaa ympäristöä ja mahdollisuutta vaikuttaa hyvinvoinnin ja terveyden tulevaisuuteen? Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa sinulle ainutlaatuisen tilaisuuden olla osa terveyden- ja sosiaalihuollon vallankumousta ja tehdä tutkimusta, jolla on merkitystä.

 

Yhteystiedot

 • Tutkimusasiantuntija Päivi Lampinen
 • Tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen
 • Tutkimuskoordinaattori Sari Kuuva
 • TKKI-päällikkö Toni Ruohonen
 • Yhteydenotot sähköpostitse: Tieteelliseen tutkimukseen liittyen: tieteellinentutkimus@hyvaks.fi, eettiseen toimikuntaan liittyen: eettinentoimikunta@hyvaks.fi

Mahdollisuudet hyvinvointialueella:

 • Tutkimuksen monipuolisuus: Keski-Suomen alue tarjoaa laajan kirjon mahdollisuuksia tutkimukselle sosiaali- ja terveys-, sekä teknologia-alalla. Voit tehdä työtä, jolla on todellinen vaikutus ihmisten elämään ja terveyteen.

 • Yhteistyöverkostot: Alueellamme on vahvat yhteistyöverkostot, jotka kattavat paikalliset terveydenhuollon toimijat, tutkimuslaitokset ja teknologiayritykset. Tämä ympäristö mahdollistaa synergian luomisen ja monitieteisen yhteistyön.

 • Sairaala Nova: Sairaala Nova edustaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa Suomessa. Tule osaksi tätä innovatiivista sairaalaa, jossa voit yhdistää tutkimuksen käytäntöön ja nähdä, miten tutkimustulokset vaikuttavat potilaiden hoitoon.

Tutkimuksen vaikutus:

 • Yhteisö ja sitoutuminen: hyvinvointialueella olet osa yhteisöä, joka arvostaa ja tukee tutkimustyötä.

 • Tulevaisuuden mahdollisuudet: Tutkimuksesi Keski-Suomen hyvinvointialueella avaa ovet tulevaisuuteen. Voit olla mukana muokkaamassa hyvinvointialueen tulevaisuutta ja vaikuttaa alan kehitykseen pitkällä tähtäimellä.
 • Tule mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimusyhteisöön ja ole osa muutosta terveydenhuollon alalla. Tervetuloa löytämään mahdollisuutesi ja vaikuttamaan ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin!
 • Meillä voit tehdä töitä mukavassa työympäristössä samalla kun teet tutkimusta!

Liity mukaan matkalle kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia!

Tutkimuslomakkeet

Allekirjoitathan lomakkeet sinisellä kuulakärkikynällä. Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan tieteellinentutkimus@hyvaks.fi joko word tai pdf-muodossa. Emme käsittele kännykkäkameralla otettuja valokuvia tutkimuslupahakemuksen sivuista.

Päivitämme lomakkeita parhaillaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kunnes lomakkeet on saatu valmiiksi, voit käyttää vanhoja lomakkeita.

 

 • Tieteellisen tutkimuksen tutkimuslupahakemus (sis. potilastietojen luovutus- ja käyttöluvan; hakemukseen liitetään kaikki asiakirjat, vaikka tutkimus olisi saanut puoltavan eettisen lausunnon)
  • Päivitetty 23.8.2023
 • Opinnäytetyön lupahakemus (YO, AMK, MUU)
  • Hakemukseen liitetään kaikki asiakirjat, vaikka tutkimus olisi saanut puoltavan eettisen lausunnon (Päivitetty 1.8.2023)
 • Potilastietojen luovutus- ja käyttölupahakemus (ulkopuoliset tutkijat, kun kyseessä rekisteritutkimus; opinnäytetyöt, kun tarvitaan myös potilastietoja;  hyvinvointialueen henkilöstön erilaiset esitykset)
 • Tutkijatunnusten hakulupa LifeCareen (sis. SPSS -lisenssihaun) 
  • SPSS-lisenssihakuohje 
  • Prosessium -ohjelmaan käytetään olemassa olevia tunnuksia, eivät sisälly tutkijatunnuksiin
 • Muut tunnukset pyydetään tutkimusasiantuntijalta

Täytä nämä lomakkeet, kun tutkimusrekisterinpitäjänä on Keski-Suomen hyvinvointialue. Jos tutkimukselle on jo laadittu toisen organisaation tietosuojaseloste, toimita se tutkimusasiantuntijalle.

Lomakkeet on suojattu tahatonta muokkausta vastaan. Jos suojattuja kohtia on tarpeen muokata, ota yhteys tutkimusasiantuntijaan. Sinisellä merkityt tekstit ovat ohjeita, joita voi tarvittaessa käyttää tai poistaa.

Voit toimittaa allekirjoitetun lomakkeen värillisenä skannauksena tutkimuasiantuntijoille)

Tietoa Valtion tutkimusrahoituksesta ja sen hakemisesta löytyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuilta.

 

Lait, asetukset, ohjeet ja suositukset

Tieteellinen tutkimus on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät lait, asetukset ja ohjeet. Tutkimuksesta vastaava henkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että tutkimuksessa noudatetaan lakeja, asetuksia sekä eri tutkimuksiin liittyviä ohjeita ja periaatteita mukaan lukien tietosuojaan liittyvät määräykset. Lisäksi hän vastaa tarvittavien lausuntojen, sopimusten ja lupien hankkimisesta.

Seuraavassa on luetteloitu yleisimmät lait, asetukset, ohjeet ja suositukset, jotka tutkijan on otettava huomioon tutkimusta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja raportoidessaan sekä tutkimukseen liittyvää tieto- ym. materiaalia käsitellessään.

 

Tutkimustrategia, yleiskirjeet ja ohjeet tutkimukseen liittyen

 • Tutkimusstrategia 2021-2023
 • Tieteellisen tutkimuksen ohjeet Keski-Suomen hyvinvointialueella (12/2012) ja yleisohje (liite)
 • Potilasasiakirjojen käsittely Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (2/2019)
 • Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen LifeCare -ohje ja rahoituksen seuranta -ohje (talousosasto)
 • Ohje hoidon laadun mittaamiseen ja seurantaan tarkoitettujen potilastietojen keräämisestä ja tallentamisesta (laaturekisterit) (13/2012) ja henkilörekisteritoimintojen suunnittelulomake ja sen täyttöohje (liite1) sekä rekisteriseloste ja sen täyttöohje (liite2)
 • Sairaanhoitopiirin viranhaltijan ja työntekijän sivutoimia koskeva ohjeistus (8/2018)
 • SPSS lisenssien hakuohje (hyvinvointialueen henkilöstölle)

Kansallinen lainsäädäntö

Muita ohjeita

Kansainvälisiä ohjeistuksia

Orcid-tunnus

Lue lisää Orcid.org-verkkosivulta.

ClinicalTrials.gov -rekisteri

Kliiniset lääketieteelliset tutkimukset rekisteröidään kansainväliseen julkiseen ClinicalTrials.gov -rekisteriin. Rekisteröinnin suorittaa joko tutkija itse tai rahoittajatahon edustaja, kuten usein kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa on tapana.
ClinicalTrials -rekisteri on yksi niistä julkisista tutkimusrekistereistä jotka mm. ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) hyväksyy. Järjestöön kuuluviin tieteellisiin lehtiin otetaan julkaistavaksi vain sellaisia tutkimuksia, jotka on rekisteröity johonkin julkiseen riippumattomaan tutkimusrekisteriin.
ICMJE:n kriteerien mukaan rekisteröitäviksi interventiotutkimuksiksi katsotaan prospektiiviset (etenevät), kontrolloidut (eli vertailevat; käytössä on ainakin kaksi eri hoitoa, koe- ja vertailumenetelmä) lääkkeillä, laitteilla, kirurgisilla, käyttäytymis- ja muilla hoitomenetelmillä tehtävät hoitotutkimukset, joissa arvioidaan käytettyjen hoitomenetelmien vaikuttavuutta. 
Rekisteröintiä ei edellytetä varhaisen vaiheen lääkekokeiden (faasi I-tutkimukset) tutkimuksissa, ei myöskään sellaisten lääkkeillä tms. hoitomenetelmillä suoritettavien tutkimusten, joiden ensisijainen tarkoitus on sairauden kulun ja mekanismien tutkimus tai jotka ovat luonteeltaan selvästi esikokeita isompia hankkeita varten. Tutkimus on rekisteröitävä ennen ensimmäisen potilaan ottamista.

Kliiniset lääketutkimukset

EU-komission julkaisema ohjeisto tutkimustulosten julkaisemisesta EU:n kliinisten lääketutkimusten rekisterissä Clinical Trials Register.
Kaikkien kliinisten lääketutkimusten arviointi 30.1.2023 lähtien tapahtuu kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-asetuksen (536/2014) mukaisesti CTIS-järjestelmän (Clinical Trials Information System; EU -portaali ja -tietokanta) kautta. Myös kaikki jo meneillään olevat tutkimukset täytyy siirtää kyseiseen järjestelmään tiettyyn määräaikaan mennessä. 
Kaikki keskukset/sairaalat tulee rekisteröidä EMA:n Organization management service (OMS) portaaliin saadakseen ORG ID:n. KSSHP on rekisteröitynyt  EMA:n portaaliin 8/2022 organisaationimellä Central Finland Healt Care District, Hospital Nova in Central Finland. CR ID on ORQ 110027710. Rekisteröijänä Kirsi Pylvänäinen, mikäli tarvitsette lisätietoa.
Lisätietoa tutkimuksen rekisteröinnistä antaa tutkimusasiantuntija.

Tähän excel-taulukkoon (päivitetään toukokuu 2024) on koottu hyvinvointialueella tällä hetkellä meneillään olevat lääke- ja laitetutkimukset, tutkijalähtöiset tutkimukset ja väitöskirjat. Rekisteriä päivitetään vuoden 2024 aikana.

Voit suodattaa taulukon tietoja tutkijan nimen, tutkimuksen nimen, tutkimustyypin tai organisaation/vastuualueen mukaan sarakeotsikoiden vieressä olevista pikkunuolista. Muista painaa "ota muokkaus käyttöön" ominaisuutta taulukon ylälaidasta, niin suodatus-toiminto on käytettävissä. Taulukkoa suljettaessa ohjelma kysyy "tallennetaanko tehdyt muutokset". Valitse "älä tallenna". Taulukko on suojattu, joten et voi vahingossa tehdä muutoksia.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkijat osallistuvat vuosittain noin 200 tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen.

Julkaisuluettelot ja lisätietoa löydät täältä.