Hyppää pääsisältöön
Henkilöt työpöydän ääressä.

Opinnäytetyöt

Tule mukaan vaikuttamaan!

Etsitkö mahdollisuutta tehdä merkityksellistä tutkimustyötä ja samalla vaikuttaa Keski-Suomen hyvinvointialueen kehitykseen? Meillä on sinulle upea tilaisuus!

Hyvaks tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön opinnäytetöiden ja väitöskirjatutkimusten toteuttamiselle. Täällä voit olla mukana ratkaisemassa tulevaisuuden haasteita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja teknologian saralla.

Tarjoamme opiskelijoille tukea tutkimusprojekteissa sekä mahdollisuuden näyttää osaamistaan alueellisissa tapahtumissa (Tiedepäivä, Opinnäytetöiden esittelypäivä). Lisäksi voit hyödyntää alueen laajaa yhteistyöverkostoa, joka avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin.

Opinnäytetyön tai väitöskirjatutkimuksen tekeminen Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole vain akateeminen harjoitus – se on mahdollisuus olla osa alueen kasvua, kehitystä ja tulevaisuutta. Liity joukkoomme ja ota ensimmäinen askel kohti merkityksellistä tutkimusta.

Ole rohkea ja liity mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimusyhteisöön tänään!

Alkuun opinnäytetyöpolulla

Opinnäytetyö on iso askel tiellä kohti korkeakoulututkintoa ja monelle opiskelijalle mieluisan aiheen löytäminen saattaa aiheuttaa päänvaivaa. Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tehdä erilaisia opinnäytetöitä kuten videoita, perehdytysmateriaaleja, kirjallisuuskatsauksia sekä pienimuotoisia kyselytutkimuksia tietyin rajauksin.

Tarjoamamme aiheet ovat hyvinvointialueen strategiaan liittyviä, joissa huomioidaan nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet, kuten esimerkiksi uuden sairaalaan mukanaan tuomat mahdollisuudet ja muutokset.

Opinnäytetyöprosessin alkuun saattamisessa on tärkeää työn suunnitteluun panostaminen sekä aiheen huolellinen valinta ja rajaaminen. Myös selkeän tutkimussuunnitelman laatiminen ja lupaprosessin varhainen läpivieminen ovat vaiheita, joihin kannattaa varata aikaa. Näihin vaiheisiin panostaminen edesauttaa prosessin etenemistä ja nopeuttaa työn valmistumista. Opinnäytetyön tekemisessä on myös tärkeää saumaton yhteistyö opiskelijan, hyvinvointialueen ja koulun välillä, jossa pelisäännöt ovat kaikille selvät ja yksiselitteiset.

 

Alla on mainittu ensisijaisia yhteyshenkilöitä hyvinvointialueen puolelta, ketkä voivat tarvittaessa auttaa opinnäytetöiden aiheiden valinnassa ja ongelmatilanteissa. Ennen yhteydenottoa tutustu opinnäytetöitä koskeviin ohjeisiin huolella.

Tutkimusasiantuntija Päivi Lampinen

Tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen

Tutkimuskoordinaattori Sari Kuuva

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: tieteellinentutkimus@hyvaks.fi 

Opetusylihoitaja Essi Rantala  (lähinnä hoitotyön AMK- tasoiset opinnäytetyöt)

Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Opinnäytetöihin liittyvien asiakirjojen mallit

Opinnäytetyössä voit hyödyntää alla olevia malleja, joita voit muokata haluamallasi tavalla riippuen oman opinnäytetyösi tarpeista. Muista täyttää oppilaitoksen tietosuojaseloste. Katso lisäksi ohjeet-sivulta vinkkejä ja ohjeita. 

Tutkimussuunnitelman runko

Opinnäytetyön suunnitelman pituus on vähintään 5 ja enintään 12 sivua, kirjasin Arial 12pt, riviväli 1,5. Opinnäytetyön suunnitelman kannessa tulee opinnäytetyön nimen ja tekijän lisäksi olla päivämäärä, jolloin se on laadittu tai päivitetty.

Saatekirje/Tiedote

Suostumuslomake

Tässä käyttöösi hyödyllinen opinnäytetyöluvan hakuprosessin tarkastuslista (PDF) - mitä tulee muistaa opinnäytetyöluvan haussa.

Muistathan kuvata tutkimussuunnitelmassasi tutkittavien rekrytointiprosessi selkeästi, huomioi lisäksi, että tutkimussuunnitelmassa ja oppilaitoksen tietosuojaselosteessa on kuvattu tietosuoja yhteneväisesti. Joudumme valitettavan useasti pyytämään edellä mainittujen asioiden tarkentamista. Huolella valmistellut asiakirjat nopeuttavat käsittelyä.

Lue alla olevat ohjeet huolella.

Opinnäytetöihin haetaan lupaa opinnäytetyön tutkimuslupalomakkeella. Ennen tutkimusluvan hakemista opinnäytetyölle opiskelijan on varmistettava, että ko. yksikkö toimii Keski-Suomen hyvinvointialueella sekä vastuuyksikön osastonhoitajalta/ylihoitajalta, että opinnäytetyö on mahdollista suorittaa ko. yksikössä. 

Opinnäytetöiden lupahakemuksessa on oltava oppilaitoksen ohjaajan/ohjaajien hyväksyntä opinnäytetyön suunnitelmasta sekä hyvinvointialueen yksikön yhteyshenkilön tiedot ja allekirjoitus.  Myös sähköiset allekirjoitukset käyvät.

Lupahakemus liitteineen toimitetaan värillisenä skannauksena sähköpostiin tieteellinentutkimus@hyvaks.fi.  Huomioithan että lupahakemuksen ja liitteiden tulee olla joko word- tai pdf-tiedostoja, emme käsittele valokuvana lähetettyjä dokumentteja. Liitteet tulee lähettää lupahakemuksen kanssa samassa sähköpostissa (opinnäytetyön suunnitelma, tarvittaessa saatekirje/tiedote opinnäytetyöstä, suostumuslomake, kysely, haastattelurunko, mittarit sekä tietosuojaseloste ja riskienarviointi tutkimuksessa). Jos pyydämme korjauksia/tarkennuksia, merkitse korjaukset/tarkennukset asiakirjaan värillisellä tekstillä ja vastaa tutkimusasiantuntijan sinulle lähettämään viestiin.

Jos opinnäytetyö on puhdas kirjallisuuskatsaus, jossa ei käytetä Keski-Suomen hyvinvointialueen aineistoja tai haastatella tai tehdä kyselyä henkilökunnalle tai potilaille, niin tutkimuslupaa opinnäytetyölle ei tarvitse hakea, vaan siihen riittää sopimus opinnäytetyöstä oppilaitoksen ja hyvinvointialueen välillä, mikäli opinnäytetyö tehdään jonkin yksikön tarpeisiin. Sopimuspohja löytyy oppilaitoksilta.

Huomioithan, että lupaprosessi saattaa kestää 2-4 viikkoa riippuen siitä, miten hyvin asiakirjat on valmisteltu,  tutustu ohjeisiimme ja ole ajoissa liikkeellä.  Nettisivuillamme olevat ohjeet kannattaa lukea huolella, emme käsittele puutteellisia hakemuksia vaan palautamme hakijalle.

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen alkuperäinen, allekirjoitettu lupahakemus toimitetaan opiskelijalle sähköpostilla, allekirjoitetusta opinnäytetyön lupahakemuksesta ja liitteistä jää kopiot tutkimusasiantuntijalle. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen kuin opinnäytetyön tutkimuslupa on kunnossa.

Opinnäytetyön tutkimuslupa myönnetään määräaikaisena. Jos opinnäytetyö ei valmistu suunnitellussa ajassa, siihen on haettava jatkolupaa. Opinnäytetyön päättymisestä on hyvä ilmoittaa tutkimusasiantuntijalle. Valmistunut opinnäytetyö toimitetaan Hyvaksille tieteellinentutkimus@hyvaks.fi

Jos tutkimuksissa käsitellään henkilötietoja, on huomioitava tietosuojalainsäädäntö, josta saat lisätietoa tieteellisen tutkimuksen tietosuojasivulta sekä tutkimusasiantuntijoilta ja tarvittaessa Keski-Suomen hyvinvointialueen tietosuojavastaavalta.

Hyvinvointialueelta lähtöisin olevia opinnäytetyöideoita: 

 

Ikääntyneiden asumispalvelut:

 • Lähihoitajan osaaminen ja kokemus oman työnsä johtamisesta (ajankäyttö) ikääntyneiden palveluissa.
 • Lähihoitajan ammatillinen työn tuki mentorin avulla, millaista tukea kaivataan? ja kuinka se tukisi parhaiten perustyötä. 

Yhteyshenkilö  palveluvastaava Tarja Lappi (tarja.lappi@hyvaks.fi)

Osaamisen kehittäminen:

 • Ammatillinen toimijuus nuorisopsykiatrian kontekstissa, haastatteluaineisto. 
 • Digiosaaminen sote kontekstissa, kyselyaineisto, seuranta-aineisto. 
 • Ohjausosaaminen lääketieteen kontekstissa, kysely- ja havainnointiaineistoja, tutkimus vasta tulossa, aineistoja kerätään todennäköisesti syksystä 2024 alkaen. 

Yhteyshenkilö: koulutussuunnittelija Minna Ylönen (minna.ylonen@hyvaks.fi)

Vammaisten kotiin vietävät ja asumispalvelut:

 • Tiedolla ja taidolla johtaminen
 • Työhyvinvointi osana johtamista
 • Itsensä johtaminen osana hoitotyötä
 • Uupumus kehitysvammaisten ja vammautuneiden työssä

Yhteyshenkilö palveluvastaava Minttu Jalkanen (minttu.jalkanen@hyvaks.fi)

 

 

Opinnäytetöiden rajoitukset

AMK-opiskelijat

Ammattikorkeakoulun perusopiskelijoiden opinnäytetutkimuksina ei suositella tehtävän potilaisiin kohdistuvia tutkimuksia muuten kuin osana laajempaa tieteellistä tutkimushanketta, jolloin opiskelija on jatkuvasti ohjauksen alaisena, eikä suoraan käsittele potilaiden henkilö/tunniste- tai erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.

Tällaisia tietoja ovat henkilötiedot joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliittojen jäsenyys, tai geneettisten ja biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten. Lisäksi terveyttä koskevat tiedot, luonnollisten henkilöiden seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevat tiedot ovat tällaisia tietoja.

YAMK- ja yliopisto-opiskelijat

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai yliopistotutkintoa opiskelevat voivat harkinnanvaraisesti tehdä myös potilaisiin kohdistuvia opinnäytetöitä riippuen tutkimusaiheesta ja kohderyhmästä. Tällöin opiskelijoiden on haettava myös potilastietojen luovutus- ja käyttölupa opinnäytetyöluvan ohella. Opiskelija sopii yhdessä tutkimusasiantuntijan kanssa, miten hänelle toimitetaan tarvittavat potilastiedot.

Mikäli opinnäytetyö on tutkimuslain piiriin kuuluva, on sille haettava lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunto, josta lisätietoja saa eettisen toimikunnan sivuilta sekä tutkimusasiantuntijoilta.

Valmiiden ja menossa olevien opinnäytetöiden teemat

Opinnäytetyön aihetta suunnitellessa voit tutustua jo menossa olevien tai tehtyjen opinnäytetöiden aiheisiin ja tasoihin koostetaulukosta, josta voit saada ideoita omaan aiheeseesi.

Videointi, valokuvaaminen ja tallenteet

Opinnäytetöissä voidaan käyttää myös videointia ja valokuvaamista sekä tallenteita, mutta niiden käytöstä tulee olla jo ennakkoon yhteydessä tutkimusasiantuntijaan, sillä potilaita EI SAA lainkaan kuvata, eikä henkilökuntaa ilman lupaa. Yleensä opinnäytetöissä käytetään opiskelijakavereita kuvauksen kohteina.

Opinnäytetyön tutkimuslupalomakkeen voi ladata ja täyttää sekä tulostaa,  Opinnäytetyön tutkimuslupalomake ja tarvittavat liitteet lähetetään sähköpostilla tieteellinentutkimus@hyvaks.fi 

 

Ohessa diaesitys opinnäytetyöprosessin etenemisestä.

Peurunka säätiö:

Vuoden 2024 apurahahaku on käynnissä. 

 

Apuraha opinnäytetyöhön on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon (kuten pro gradu tai YAMK) opinnäytetyöhön.

Rahoitettavan opinnäytetyön tulee tukea Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan tavoitteita ja arvoja sekä huomioida ajankohtaiset tutkimus- ja kehittämistarpeet. Apurahoja myönnetään hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, joka huomioi Säätiön toiminnalle keskeisiä arvoja: monipuolinen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin sekä elämänlaadun edistäminen, näyttöön perustuvuus, vastuullisuus, juurevuus sekä uudistuminen. Apurahoja voidaan myöntää kaikille aiheeseen soveltuville tieteenaloille. Opinnäytetyön tulosten toivotaan olevan jatkossa sovellettavissa Peurungan palvelutuotantoon.

Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan hallitus päättää vuosittain opinnäytetöihin myönnettävän apurahan suuruuden. Vuonna 2024 apuraha opinnäytetöihin on yhteensä 3 500 €, koostuen viidestä 700 € suuruisesta apurahasta. Apuraha maksetaan hakijalle yhdessä erässä myöntämisvuotena. Säätiö tekee verottajalle vuosittain ilmoituksen maksetuista apurahoista.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen tutkimustoiminta@peurunka.fi, haku on avoinna siihen saakka kun vuosittainen apuraha on myönnetty kokonaisuudessaan.

Apurahan saaneista tutkimuksista sekä niiden tuloksista tiedotetaan Kuntoutumis- ja liikuntasäätiö Peurungan internetsivuilla. Apurahan saaneiden tulee toimittaa tutkimustulokset Säätiölle, viimeistään kolmen kuukauden sisällä rahoitettavan tutkimuksen valmistumisesta (opinnäytetyö, väitöskirja, tutkimushanke). Mahdollisuuksien mukaan tuloksista toivotaan tiedotettavan lisäksi Peurungan henkilöstöpalaverissa ja/tai asiakastilaisuudessa.

Apurahahakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 1. opinnäytetyöhön liittyen kopio opinto-oikeudesta
 2. enintään 5 sivun tutkimussuunnitelma, jonka tulee sisältää:
  • tausta (tutkimuksen merkitys, mitä tiedetään aiemmin)
  • tavoite (tutkimuksen tavoite, kysymyksenasettelu)
  • aineisto ja tutkimusmenetelmät (materiaali, menetelmät, eettiset näkökulmat)
  • resurssit (rahoitus, aikataulu, missä vaiheessa tutkimus on menossa)
  • tulokset (odotetut tulokset ja niiden tieteellinen/yhteiskunnallinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus, tulosten julkaisu)

 

Apurahoja myönnetty vuonna 2023 seuraaville opinnäytetöille:
– Färlin Ira, ”Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien kokemuksia digitaalisten järjestelmien ja palveluiden käyttöönotosta”, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen Pro Gradu, 700€
– Kääriäinen Heini, ”Työikäisten masennuspotilaiden julkisten mielenterveyspalveluiden käytön
ja kustannusten alueelliset erot ja niihin yhteydessä olevat alueelliset tekijät Suomessa”, Itä-Suomen yliopisto, Terveystaloustieteen Pro Gradu, 700€
– Laatunen Hanna & Riikonen Mari, ”Työn ulkopuolella olevien henkilöiden ruokaan liittyvä tyytyväisyys”, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteen Pro Gradu, 700€
– Sarelius Vilma, ”Varhaiskasvatuksen puskuroiva vaikutus lapsen sosioemotionaalisen kehityksen ja äidin perenataalistressioireilun yhteyden välillä”, Turun yliopisto, Psykologian Pro Gradu, 700€
– Tenho Emilia, ”Koulupissaolo-ongelmat masentuneilla kouluikäisillä”, Turun yliopisto,

Polku-intran Tietosuoja- ja tietoturva -sivuilta löydät ajantasaiset yleiset ohjeet (hyvinvointialueen henkilökunnalle). Tietosuojavaltuutetun toimiston Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja -sivulta saa tarkempaa tietoa tieteelliseen tutkimukseen liittyen.

Täältä löydät lisätietoa tietosuojasta Tietosuoja tutkimuksessa | Keski-Suomen hyvinvointialue (hyvaks.fi)

Oppilaitokselta löytyvät opinnäytetöihin soveltuvat tietosuojalomakkeet, joita tulee käyttää, koska Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole rekisterinpitäjä opinnäytetöissä. Tietosuojaseloste/ilmoitus tarvitaan, kun käsitellään henkilötietoja

Tästä työkalupakista saat hyviä vinkkejä siihen, mitä esimerkiksi hyvä tutkimussuunnitelma pitää sisällään: työkalupakki