Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Suun terveydenhuolto

Kiireetön hoito

Suun terveydenhuollossa kiireetöntä hoitoa tarjotaan kaikille. Hoidon tavoitteena on purentaelimen toimintakyvyn säilyttäminen tai palauttaminen. Iso osa suun alueen sairauksista on piileviä, joten säännöllinen hoito tarkastuksineen on tärkeää, jotta vältytään raskailta korjaavilta hoidoilta. 

Suun terveydenhuollon kiireettömiin palveluihin sisältyvät: 

 • suun terveyden edistäminen ja seuranta 
 • terveysneuvonta ja terveystarkastukset 
 • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito 
 • potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä hoito 
 • tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset suun terveyspalvelut

Palveluita tarjotaan hammashoitaja-hammaslääkäri -työparien, suuhygienistien ja hammashoitajien vastaanotoilla suun terveydenhuollossa. Käytössä on myös liikkuvia hammashoitoyksiköitä, joissa voidaan tehdä esimerkiksi suun tarkastuksia ja tutkimuksia. Liikkuvissa yksiköissä palveluvalikoima ei ole yhtä laaja kuin kiinteissä hammashoidon vastaanottohuoneissa. 

Keski-Suomen hyvinvointialueella suun terveydenhuollon palveluita on mahdollista saada myös palvelusetelillä. Niitä myönnetään esimerkiksi hampaiden lohkeamiin ja päivystyksen jatkohoitoon. Palvelusetelin saaneet asiakkaat voivat itse valita hoitopaikan ja hoitavan hammaslääkärin suun terveydenhuollon hyväksymistä vaihtoehdoista. Asiakas maksaa hoitotoimenpiteestä yksityishammaslääkärin laskuttaman maksun ja palvelusetelille määritellyn toimenpiteen arvon välisen erotuksen eli omavastuuosuuden. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan hyvinvointialueen omiin palveluihin.

Kiireellinen hoito ja päivystys 

Suun terveydenhuollon kiireellistä hoitoa tarjotaan virka-aikana hammashoitoloissa ja virka-ajan ulkopuolella keskitettynä palveluna Kyllön hammashoitolassa (iltaisin klo 16-21 ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8-21). Yöaikana (klo 21-8) suun terveydenhuollon päivystys on keskitetty ERVA-alueella ja se toteutetaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Virka-ajan ulkopuolella ja yöaikana ole yhteydessä päivystysapuun p. 116 117 kiireellistä hoitoa tarvitessasi.

Kiireellistä hoitoa tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 • suun alueen äkillinen kova kipu, johon särkylääke ei enää auta 
 • verenvuoto suussa, jota ei kotikonstein saa loppumaan 
 • voimakas turvotus kasvojen alueella, johon liittyy hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai korkea kuume 
 • hampaan irtoaminen tapaturmaisesti 
 • tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-, nielemis-, syömis- tai suun avaamisvaikeuksia 

Tilanteita, jotka eivät vaadi kiireellistä hoitoa: 

 • lievä kipu suussa, johon särkylääke auttaa 
 • hampaiden vihlominen kylmälle tai kuumalle 
 • hampaan tai paikan lohkeama 
 • proteesien tai irrotettavien oikomiskojeiden ongelmat 

Kenelle

Kaikille keskisuomalaisille.

Toimi näin

Hakeudu suun terveydenhuollon palveluihin sähköisten asiointipalvelujen tai palvelunumeron kautta. Sinulle tehdään arvio tarvittavasta hoidosta, annetaan neuvontaa ja tarvittaessa varataan aika hammaslääkärille, suuhygienistille tai hammashoitajalle. Erikoishoitoon ohjataan tarvittaessa omasta hammashoitolasta. Harjaa hampaat ennen vastaanottoaikasi alkamista.