Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Päivä- ja työtoiminta, vammaispalvelut

Päiväaikaisen toiminnan tavoitteena on 

  • tarjota vaikeavammaisille henkilöille mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin ja vertaistukeen 
  • edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä henkilökohtaisen asiakassuunnitelman mukaisesti 
  • tarjota yksilöllisten tarpeiden mukaista kuntoutusta, ohjausta ja virikkeellistä toimintaa 
  • tukea asiakkaan läheisten jaksamista ja tarvittaessa mahdollistaa heidän työssäkäyntinsä. 

Päiväaikainen toiminta sisältää asiakkaan palvelusuunnitelmaan kirjattuja sisältöjä huomioiden hänen omat ehdotuksensa ja toiveensa. Toiminnan sisältö vaihtelee asiakkaan toimintakyvyn mukaan. 

Työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään toimintakeskuksessa sekä työ- ja päivätoimintayksikössä henkilöille, joiden on vaikeaa osallistua työhön avoimilla työmarkkinoilla, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sosiaaliturvaetuuksiin. Työtoiminnasta voidaan maksaa työosuusrahaa. Työtoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus osallistua myös muuhun yksikössä järjestettävään yhteisölliseen toimintaan sekä käydä yksilöllisiä tukikeskusteluja ohjaajien kanssa. 

Työtoiminnan tavoitteena on:

  • auttaa vammaista sopeutumaan työelämään 
  • tukea häntä työntekijänä ja osana työyhteisöä 
  • ehkäistä syrjäytymistä 
  • ylläpitää sosiaalista, psyykkistä sekä fyysistä toimintakykyä. 

Työtoiminnassa arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja laaditaan yksilöllinen työtoimintasuunnitelma yhdessä hänen kanssaan. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. 

Kenelle

Päivätoimintaa voidaan järjestää vaikeavammaiselle ja kehitysvammaiselle työikäiselle työkyvyttömälle henkilöille, joka ei kykene osallistumaan vammaisten henkilöiden työtoimintaan. Vammaisten työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät kykene osallistumaan työsuhteiseen työhön.

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut päivä- tai työtoiminnasta, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään.