Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen palvelun omalla vastuulla on huolehtia, että tämä toteutuu. Lisäksi hyvinvointialue palvelun järjestäjänä toteuttaa palveluiden valvontaa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaan oikeus tasalaatuisiin palveluihin ja hyvään kohteluun toteutuu. Valvonta kohdistuu sekä ostopalveluihin että hyvinvointialueen itse tuottamiin palveluihin. Valvonnalla huolehditaan myös, että lakeja ja sopimuksia noudatetaan. 

Valvontaa toteutetaan eri tavoin 

Ennen toiminnan aloittamista varmistetaan, että palvelua ollaan järjestämässä asianmukaisesti. Tuottaja saa ohjausta ja neuvontaa toiminnan toteuttamiseen liittyen. 

Toiminnan käynnistyttyä varmistetaan suunnitelmallisesti palveluiden laatu ja asianmukaisuus. Tämä tapahtuu muun muassa määräaikaisilla tuottajakohtaisilla valvontakäynneillä sekä säännöllisillä tuottajien yhteistapaamisilla.

Mikäli toiminnassa tai palveluiden laadussa ilmenee epäkohtia, niihin reagoidaan viipymättä. Tällöin tilannetta selvitetään yhdessä palveluntuottajan kanssa ja sovitaan toimenpiteet asian kuntoonsaattamiseksi. Asian selvittämiseksi voidaan tehdä valvontakäynti myös ennalta ilmoittamatta. Lisäksi lastensuojelun sijaishuollossa on nuorisokodeissa käytössä vertaisarviointi, jossa kokemusasiantuntijanuoret keräävät palautetta asiakasnuorilta.

Anna palautetta palvelusta

Palautteesi palvelusta on tervetullutta ja erittäin tärkeää. Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa suoraan palvelua/hoitoa antaneelle työntekijälle tai hänen esihenkilölleen. 

Voit antaa palautetta palveluista myös hyvinvointialueen valvontaan alla oleviin sähköpostiosoitteisiin. Jokainen palaute selvitetään ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi. Halutessaan palautteen antaja voi pyytää asian käsittelyä nimettömänä.

Työntekijällä on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on valvontalain 29 § mukainen velvollisuus ilmoittaa, jos hän tehtävissään huomaa epäkohdan tai sen uhan. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti yksikön toiminnasta vastaavalle henkilölle. Ilmoituksen voi tehdä myös hyvinvointialueen valvontaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Valvonta on yhteistyötä 

Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu valvonnasta. Valvontaa toteutetaan yhteistyössä palveluiden kanssa. Myös aluehallintovirasto ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvovat toimintaa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hyvinvointialueiden kanssa. 

Omavalvontapäällikkö
Riitta Hjelt 
p. 050 563 8487
riitta.hjelt(at)hyvaks.fi

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden valvonta

 • Ansa Leinonen, p. 050 311 9885 lastensuojelun palvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja perheoikeudelliset palvelut
 • Katja Viisanen, p. 050 477 4795, opiskeluhuollon palvelut, perheiden peruspalvelut, lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut

  Yhteinen sähköpostiosoite: valvonta.lapsetnuoretjaperheet(at)hyvaks.fi

Koti- ja asumispalveluiden valvonta

Ikääntyneiden palvelut 

Läntinen ja itäinen hyvinvointialue Keuruu, Multia, Petäjävesi, Jämsä, Luhanka, Joutsa, Toivakka, Korpilahti, Hankasalmi, Laukaa, Uurainen (asumispalvelut), Konnevesi, Tikkakoski, Palokka, Vaajakoski

 • Heli S Lerkkanen, p. 050 597 5728
 • Pekka Salminen, p. 050 476 9672 
 • Eija Alhonen, p. 0400 175 493

Pohjoinen ja keskinen hyvinvointialue Äänekoski, Saarijärvi, Karstula, Kannonkoski, Kyyjärvi, Kivijärvi, Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas, Uurainen (kotihoito), keskinen Jyväskylä, Säynätsalo, Muurame

 • Tea Tuhkalainen, p. 050 471 4384
 • Heli Vertanen, p. 044 459 7840
 • Miia Autiomäki, p. 050 441 6813

Ikääntyneiden palveluiden valvonnan sähköpostiosoite:
valvonta.ikaantyneet(at)hyvaks.fi

Työikäisten ja erityisryhmien koti- ja asumispalvelut

 • Sari Paananen, p. 050 535 1847 mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työtoiminta
 • Seija Kinnunen, p. 050 307 6609 kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palvelut
 • Mirva Vesimäki, p. 040 352 9191 kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten palvelut

Yhteinen sähköpostiosoite: valvonta.erityisryhmat(at)hyvaks.fi

Laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen valvonta

Avosairaanhoito ja suunterveydenhuolto

 • Anna-Kaisa Hyvönen, p. 040 064 9547

Sosiaalipalvelut

 • Seija Kinnunen, p. 050 307 6609
 • Heli Vertanen,  p. 044 459 7840
 • Sari Paananen, p. 050 535 1847

Yhteinen sähköposti: valvonta.laajasote(at)hyvaks.fi

Sairaalapalvelut ja pelastuslaitoksen ensihoito

 • Merja K Hokkanen, p. 040 586 2056
 • Anna-Kaisa Hyvönen, p. 040 064 9547
 • Katja Viisanen, p. 050 477 4795

Yhteinen sähköposti: valvonta.sairaala(at)hyvaks.fi