Hyppää pääsisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinnit

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tullut voimaan 1.1.2024 ja palveluiden rekisteröintien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan aluehallintovirastoille ja Valviralle. Hyvinvointialue ei enää käsittele ilmoituksia. Rekisteröintihakemukset, -ilmoitukset ja -muutokset tehdään 1.1.2024 alkaen Soterin sähköisessä asioinnissa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja rekisteröinnistä on tehty päätös. 

Palveluntuottajan rekisteröinti ei yksin anna oikeutta tuottaa valvontalain mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluntuottajan rekisteröinnin lisäksi myös palveluyksiköt on rekisteröitävä.

Ne toimijat, joille on aiemmin myönnetty lupa tai rekisteröity ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista tai yksityisestä terveydenhuollosta, voivat jatkaa toimintaansa noudattaen valvontalain säännöksiä. Näiden toimijoiden tiedot siirretään aiemmin käytössä olleesta Valveri-rekisteristä Soteri-rekisteriin automaattisesti.

Uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soterin kautta. Uudet palveluntuottajat eivät saa aloittaa toimintaa, ennen kuin päätös rekisteröinnistä on tehty.

Jo rekisterissä olevat palveluntuottajat tekevät kaikki muutoshakemukset Soterin sähköisen asioinnin kautta.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat uudet tukipalveluiden tuottajat rekisteröityvät myös Soteriin. 

Linkkejä:
Tietoa Soterista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille
Palveluntuottajarekisteri Soteri
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikkö ja yhteinen palveluyksikkö
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta