Hyppää pääsisältöön

Sote-palveluntuottajaksi rekisteröityminen

Kun palveluntuottaja on perustanut yrityksen, hakeutuu hän palveluaan vastaavaan rekisteriin. Sote -palvelut ovat joko ilmoituksenvaraisia, luvan varaisia tai sosiaalipalveluna tuotettavia tukipalveluita. Palvelua vastaava rekisteri määräytyy näiden mukaisesti. 

Aluehallintovirasto ja Valvira ylläpitävät luvanvaraisten eli ympärivuorokautisten palveluiden ja avopalveluina tuotettavien ilmoituksenvaraisten palveluiden tuottajarekisteriä. Näiden lisäksi hyvinvointialue ylläpitää sosiaalipalveluna tuotettavien tukipalveluiden rekisteriä

Edellisten lisäksi palveluntuottaja voi hakeutua hyvinvointialueen ylläpitämään itsemaksettavien palveluiden tuottajarekisteriin. Asiakas voi ostaa itse maksettavia palveluita mikäli hän ei ole oikeutettu hyvinvointialueen palveluun, tai hän haluaa itse ostaa palvelua myönnettyjen palveluiden lisäksi.

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu

Ilmoituksenvarainen sosiaalipalvelu on palvelua, jonka vastuuhenkilönä on sosiaalihuollon ammattihenkilö. Kaikki sosiaalihuollon avopalveluina eli ei-ympärivuorokautisina palveluina toimivat palvelut ovat ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluita. Ilmoituksenvaraisia palveluita ovat esimerkiksi kotihoito ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelun tuottajan tulee tehdä ilmoitus toiminnan aloittamisesta hyvinvointialueelle. Omavalvontayksikkö käy ilmoituksen liitteineen läpi tuottajan kanssa ja laatii siitä lausunnon. Samalla tuottaja saa palvelukohtaista ohjausta ja neuvontaa. Aluehallintovirasto tekee päätöksen tuottajan merkitsemisestä yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien rekisteriin.

Ilmoituslomake ja ohjeet täyttämiseen löytyvät Avi:n sivulta Yksityisten sosiaalipalveluiden luvat ja ilmoitukset.

Ilmoitus toiminnan aloittamisesta liitteineen toimitetaan hyvinvointialueen kirjaamoon sähköisesti sähköpostina kirjaamo(at)hyvaks.fi tai Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo Hoitajantie 1, 40620 Jyväskylä.

Luvanvarainen sosiaalipalvelu

Luvanvaraisia sosiaalipalveluja ovat ympärivuorokautisesti tuotettavat sosiaalipalvelut. Näitä ovat esimerkiksi lastensuojelulaitokset ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt. Lupa palvelun tuottamiseen haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella toimintayksikkö sijaitsee.

Hakemuslomake ja ohjeet sen täyttämiseen löytyvät avi:n sivulta Yksityisten sosiaalipalveluiden luvat ja ilmoitukset.

Hakemus toimitetaan suoraan aluehallintovirastoon. Hyvinvointialueen omavalvontayksikkö tekee yhdessä aluehallintoviraston kanssa ennakollisen valvontakäynnin uuteen toimintayksikköön. Hyvinvointialue laatii lausunnon lupahakemuksen liitteeksi jossa arvioidaan toiminnan edellytyksiä. Aluehallintovirasto myöntää hakemuksen ja liitteiden perusteella toimiluvan ja tekee toimintayksikön rekisteröinnin. Mikäli palveluntuottajalla on luvanvaraista toimintaa usean eri aluehallintoviraston alueella, toimintaluvan myöntäjä on Valvira.

Yksityiset terveydenhuollon palvelut

Terveydenhuollon palveluita voi tuottaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysmuotoisesti. 

  • Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaille. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle.
  • Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen.

Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ja luvan hakemiseen löytyvät Avi:n sivulta Yksityisen terveydenhuollon luvat.

Niiden yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien, joilta vaaditaan lupa toiminnan aloittamiseen, tulee pyytää käyttöönottotarkastus hyvinvointialueen terveyspalveluilta. Tarkastuskertomus liitetään aluehallintovirastolle lähetettävään ilmoitukseen.

Tarkastuksen tilaaminen

Keski-Suomen hyvinvointialueella terveyspalveluissa tarkastuksia tekevät avosairaanhoidossa toimipisteiden ylilääkärit ja suun terveydenhuollossa palvelupäälliköt.

Toimitiloja ei tarkasteta keskeneräisinä. Käyttöönottotarkastus on kuitenkin syytä varata hyvissä ajoin, kun on tiedossa, milloin tilat ovat valmiina toiminnan käynnistämiseksi.

Edellytämme, että ennen tarkastuksen ajankohtaa palveluntuottaja toimittaa esitäytetyn tarkastuskertomuslomakkeen ja mahdollisen laiteluettelon sähköpostitse valvonta.laajasote(at)hyvaks.fi.

Toimitilatarkastusten ajanvaraukset

Hyvinvointialueella valvonta.laajasote(at)hyvaks.fi