Hyppää pääsisältöön

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Arjen työhyvinvointi onkin monen eri tekijän summa, jota toteutetaan yhteistyössä työntekijän, esihenkilön, työyhteisön ja työterveyshuollon kanssa. 

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla – yhdessä työhyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittämistä. Muita keskeisiä toimijoita ovat muun muassa työhyvinvointitiimi, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tärkeä kumppani on myös työterveyshuolto. Huolehtimalla omista voimavaroista, motivaatiosta, osaamisesta ja palautumisesta, niin vapaa-ajalla kuin työajalla edistät mielen ja kehon palautumista.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ennaltaehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.  Työterveys Aalto tuottaa Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palvelut. Keski-Suomen hyvinvointialueen työtekijänä sinulla on käytössäsi työsuhteen alusta lähtien ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut sekä työterveyspainotteinen sairaanhoito lähi- ja etäpalveluina. 

Lisätietoa työterveydestä löydät organisaation tunnukset saatuasi Polku-intrasta.

Työntekijä saa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset omalta terveysasemalta. Työhön liittyvien vaarojen vuoksi annettavat kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset rokotukset kuuluvat työnantajan järjestämään työterveyshuoltoon (Tartuntatautilaki 1227/2016). 

Henkilöstöedut kuuluvat koko henkilöstölle palvelualueesta tai palvelussuhteen muodosta riippumatta. Henkilöstöedut koskevat sekä jatkuvassa, että määräaikaisessa palvelussuhteessa työskentelevää henkilöstöä.

Henkilöstöetujen tavoitteena on:

  • suosia palveluja ja tekemistä tavaran sijaan
  • tukea terveellistä elämäntapaa, hyvinvointia työssä ja omassa yksityiselämässä
  • kehittää uudenlaisia, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä tukevia henkilöstöetuja

Alla on lueteltu Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijöilleen tarjoamia henkilöstöetuja. Yhteistyökumppaneiden ja voimassa olevien palveluiden tarjoajien tiedot löydät Polku-intrasta. 

Henkilöstöruokailut ja tauot kuuluvat työpäivään, ne elvyttävät ja ovat osa sosiaalista vuorovaikutusta työyhteisössä. Yksiköissä on taukotilat ja varustus ateriointia varten. 

Taukoliikuntasovellus Break Pro tarjoaa virkistäviä lyhyitä taukoliikuntavideoita henkilökohtaisella ajastuksella. Mukana ohjelmissa ovat myös pilates, ergonomia, verryttely ja mindfulness sekä äänenhuollon osiot. Ohjelma muistuttaa tauoista ja ohjaa taukoliikuntaa, parantaa aivo- ja työergonomiaa ja lisää työhyvinvointia. Ohjelma toimii tietokoneilla. Lue lisää asennuksesta Polku-intrasta.

Smartum hyvinvointietu, joka kattaa liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut, henkilöstö saa käyttöönsä vuonna 2023. Hyvinvointipalveluihin luetaan mukaan myös hieronta. Tarkemmat edellytykset ja aktivointiohjeet edun saamiseksi Polku-intrassa.

Henkilöstökortilla alennuksia ja etuja! Etuudet saa Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstökortilla sekä pelastuslaitoksen ja Sairaala Novan henkilöstökortilla. Yritysalennukset mm. liikunta-, hieronta- ja hyvinvointipalveluista, auto- ja pyörähuolloista. Päivitetyn yritysalennuksien listauksen löydät Polku-intrasta.

Henkinen tuki on henkilöstölle suunnattua toimintaa, jolla tuetaan osaltaan henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyttä henkisesti kuormittavien, äkillisten tilanteiden jälkeen. Kuormittavia tilanteita ovat esim. monipotilas- tai suuronnettomuustilanne, vakava työturvallisuustapahtuma tai mikä tahansa kuormittava tai erittäin poikkeuksellinen työtehtävä. Tuen tarjoamisen perusteeksi riittää myös työntekijän oma kokemus tilanteen kuormittavuudesta.

Tavoitteemme on vähentää terveydenhuollon henkilöstön tupakointia. Taustalla ovat paitsi tupakan kiistattomat terveyshaitat, myös henkilökunnan esimerkkinä toimiminen ja tuoksuttomuus. Sairaala Nova (ent. Keski-Suomen keskussairaala) on ollut savuton sairaala myös potilaiden osalta jo 1.10.2006 alkaen. Sairaalan Novan alueella potilaiden tupakointi on sallittu vain merkityissä katoksissa. 

Jos tarvitset tukea tupakoinnin lopettamiseen, Keski-Suomen hyvinvointialue tarjoaa tukimahdollisuuksia tupakoinnin lopettamiseen. Kysy lisätietoa omalta työterveyshoitajaltasi.