Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Perehdytys ja osaamisen kehittäminen

Aiemman osaamisen tunnistaminen, yksilöllinen ja kattava perehdytys takaavat onnistuneen aloituksen työtehtäviin uudelle ja ammattiurallaan etenevälle työntekijälle. Perehdytyksellä turvataan onnistuneet lähtökohdat uuteen työhön ja muuttuneisiin työtehtäviin. Toteuttamalla huolellisesti uusien ja uuteen tehtävään siirtyvien työntekijöidemme perehdytyksen varmistamme, että uuden työntekijän tuloon on valmistauduttu ja uusi työntekijä on tervetullut uuteen tehtävään. Kehitämme jatkuvasti suunnitelmallista perehdytyksen prosessia, jossa on omat polut sekä yleiseen että tehtäväkohtaiseen perehtymiseen. Perehdytyksen toteuttamista sujuvoittaa sähköinen Intro-perehdytysohjelmisto, joka on kohdennettu kaikille ammattiryhmille. Huolehtimalla perehdytyksen toteutumisesta edistämme potilas- ja asiakasturvallisuutta, henkilöstömme hyvinvointia, pysyvyyttä ja työpaikkaan sitoutumista.

Hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö on Keski-Suomen hyvinvointialueen keskeinen menestystekijä. Tavoitteemme on varmistaa laadukas esihenkilö- ja johtamisosaaminen sekä vahvistaa moniammatillista osaamista. Keski-Suomen hyvinvointialueella arvostetaan oman työn ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstöllä on mahdollisuus laajentaa osaamistaan hyvinvointialueen sisäisesti eri työtehtävissä ja eri työyksiköissä toimimalla. Uudistuvat toimintamallit, laitteet ja hoitovälineistö edistävät osaamisen ylläpitämistä ja laajentamista työtehtävissä. Käytössä on myös laaja valikoima erilaisia verkkomateriaaleja ja -kursseja.

Intro on uusien työntekijöiden perehdytykseen suunniteltu ohjelmisto. Intron avulla perehdytys on suunnitelmallista ja seurattavaa. Perehdytysohjelmisto Introssa uusi työntekijä pääsee tutustumaan hänelle perehdytettäviin perehdytystehtäviin jo ennalta ja pystyy näin seuraamaan ja ennakoimaan omaa perehdytystään. Intro on käytettävissä verkkoselaimella ja kaikilla mobiililaitteilla.

Introssa perehdytystä toteutetaan hyvinvointialueen yhteisillä yleisperehdytyksen mallipohjilla ja yksiköiden omilla, tehtäväkohtaisilla mallipohjilla. Perehdytyksen toteutus määritetään perehtyjälle yksilöllisesti, jolloin perehdytys vastuutetaan siihen osallistuvien henkilöiden kesken. Intron avulla perehdytys on aina aikaan sidottua ja seurattavaa, joka arkistoituu perehdytysjakson päätyttyä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen koulutusohjeet sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ohjaavat osaamisen kehittämistä. Koulutustarjonta kohdennetaan osaamistarpeiden ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian painopistealueiden mukaisesti. Koulutuksia toteutetaan keskitetysti osaamisen ja kehittämisen palveluiden toimesta vuosittain laadittavaan koulutussuunnitelmaan perustuen, jonka lisäksi yksiköt voivat järjestää koulutuksia itse omalle henkilöstölleen ja henkilöstö voi myös sovitusti osallistua ulkopuolisten toimijoiden järjestämiin koulutuksiin. Hyvinvointialueen sisäinen koulutustarjonta on nähtävillä organisaation tunnukset saatuasi koulutuksen ja osaamisen hallinnan järjestelmästä, koulutuskalenteri Juuresta.

Hyvinvointialueella toimii tietotaitokeskus, joka on erikoistunut taito- ja simulaatiokoulutuksiin. Tietotaitokeskus tarjoaa hyvät harjoitteluvälineet ja koulutusohjelmat sekä pedagogista tukea ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi perus- ja täydennyskoulutusvaiheessa. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen lisää kliinisen työn potilasturvallisuutta ja tehokkuutta.