Hyppää pääsisältöön

Nepsy-tiimi

Neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimimme nepsy-tiimi palvelee 5–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa tukea, mutta eivät kuulu erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden piiriin. Lasten ja nuorten ohella tukea tarjotaan heidän perheilleen ja muulle lähiverkostolle.

Nepsy-tiimi tarjoaa lapselle tai nuorelle ja lähiaikuisille tietoa diagnoosin asettamisen jälkeen sekä seuraa suunniteltujen tukitoimien toteutumista.

Nepsy-tiimissä työskentelee kaksi psykologia, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, lääkäri, sosiaalityöntekijä ja neuropsykologi.  

Nepsy-tiimi:

 • tarjoaa tietoa nepsystä ja diagnoosista asiakkaille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille
 • konsultoi asiakkaan tuen, hoidon ja kuntoutuksen kysymyksissä
 • tarjoaa palveluohjausta 
 • tekee rajatusti nepsy-haasteiden arviointia ja tutkimuksia.

Nepsy-tiimin työntekijät osallistuvat nepsykonsultaatiota antaviin työryhmiin ja lasten kuntoutustyöryhmiin.


Nepsy-lasten vanhemmille tietoa ADHD- ja autismi-infoissa


Nepsy-infot etäyhteyksin

Onko 5–18-vuotias lapsesi tai nuoresi saanut hiljattain ADHD- tai autismikirjon diagnoosin tai epäiletkö sitä? ADHD- ja autismi-infoissa lasten ja nuorten vanhemmat saavat tietoa ADHD- tai autismikirjon diagnooseista, tukitoimista ja nepsy-haasteista arjessa sekä vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Infot ovat osallistujille maksuttomia ja eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Osallistua voi nimettömänä. Infoissa asiantuntijoina vuorollaan työpareina toimivat nepsy-tiimin psykologi, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja.


Kevään seuraavat infot:


ADHD-infot

Autismi-info


Ryhmä vanhemmille, joiden 5–18-vuotiaalla lapsella tai nuorella on todettu lievä autismikirjon häiriö

Vanhempainohjausryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden 5–18-vuotiaalla lapsella tai nuorella on todettu lievä autismikirjon häiriö, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä. Ryhmässä keskustellaan muun muassa autismikirjon häiriön diagnoosista ja sen vaikutuksesta elämään ja arkeen kotona, päiväkodissa ja koulussa. Lisäksi käsitellään perheenjäsenten tunteita ja sopeutumista sekä hoitoa ja kuntoutusta.


Tapaamiset toteutetaan Teams-etäyhteydellä:

 • Torstai 2.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Keskiviikko 8.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Keskiviikko 15.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Keskiviikko 22.5.2024 klo 14.30–16.30 
 • Keskiviikko 29.5.2024 klo 14.30–16.30


Ilmoittaudu ryhmään torstaihin 25.4.2024 mennessä Nepsy-tiimiin numeroon 040 137 3649. Soittoajat ovat tiistaisin klo 9–10 ja torstaisin klo 13–14. 

Ryhmä toteutetaan ryhmäkoon ollessa vähintään 10 henkilöä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille ennen ryhmän alkua. Toivomme osallistujilta aktiivista ja läsnä olevaa osallistumista sekä ohjauskertojen rauhoittamista muilta tehtäviltä.


Ryhmä 5–12-vuotiaiden ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille

Vanhemmilla, joiden lapsella on ADHD, riittää pohdittavaa: Mitä diagnoosin saaminen merkitsee? Miltä näyttää lapseni tulevaisuus? Miten voin parhaalla mahdollisella tavalla tukea lastani? Millaisia tukitoimia koulusta voisi saada? Aloittaako lääkitys vai ei?


Strategia-vanhempainohjauskurssi on tarkoitettu vanhemmille, joiden 5–12-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu ADHD. Kurssilla saat tietoa ADHD:stä, sen syistä ja seurauksista sekä siitä, kuinka ADHD vaikuttaa lapsen toimintakykyyn ja koko perheeseen. Käytännönläheisten toimintaohjeiden avulla saat keinoja, joilla voi helpottaa arkea ja vähentää ristiriitoja. Saat tietoa myös koulun ja muun yhteiskunnan tukimuodoista. Lisäksi pääset juttelemaan muiden ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien kanssa. Viisi kurssikokoontumista rakentuu luennoista ja yhteisistä keskusteluista.


Tapaamiset toteutetaan Teams-etäyhteydellä:

 • Tiistai 7.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Tiistai 14.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Tiistai 21.5.2024 klo 14.30–16.30
 • Tiistai 4.6.2024 klo 14.30–16.30 
 • Tiistai 11.6.2024 klo 14.30–16.30


Ilmoittaudu ryhmään tiistaihin 30.4.2024 mennessä Nepsy-tiimiin p. 040 137 3649. Soittoajat ovat tiistaisin klo 9–10 ja torstaisin klo 13–14. 

Ryhmä toteutetaan ryhmäkoon ollessa vähintään 10 henkilöä. Lähetämme Teams-linkin ilmoittautuneille ennen ryhmän alkua. Toivomme osallistujilta aktiivista ja läsnä olevaa osallistumista sekä ohjauskertojen rauhoittamista muilta tehtäviltä.


Kaikki neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimin eli Nepsy-tiimin toteuttamat infot ja ryhmät ovat osallistujille maksuttomia. 


Nepsy-pysäkit eri paikkakunnilla


Lapsiperheet saavat tukea ja ohjausta perheenjäsenen neuropsykiatrisiin haasteisiin Nepsy-pysäkiltä. Pysäkille voi tulla keskustelemaan, kun lapsella tai nuorella on keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden, toiminnan ohjauksen tai aistisäätelyn haasteita. Nepsy-haasteet voivat ilmetä esimerkiksi lapsen suurina tunteina, normaalin arjen takkuisuutena tai hankaluuksina lähtö- tai muutostilanteissa. Nepsy-pysäkit ovat maksuttomia ja niille varataan aika etukäteen perhekeskuskoordinaattoreilta.


Nepsy-pysäkkien paikkakunnat ja aikataulut löydät Nepsy-pysäkit -sivultamme.Kenelle

5–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatrisiin haasteisiinsa

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä nepsytiimiin oma-aloitteisesti soittoajalla saadaksesi yleistä ohjausta ja neuvontaa.