Hyppää pääsisältöön

Nepsy-tiimi

Neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimimme (nepsy-tiimi) palvelee 5–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa tukea, mutta eivät kuulu erikoissairaanhoidon tai vammaispalveluiden piiriin. Lasten ja nuorten ohella tukea tarjotaan heidän perheilleen ja muulle lähiverkostolle.

Nepsy-tiimi tarjoaa lapselle tai nuorelle ja lähiaikuisille tietoa diagnoosin asettamisen jälkeen sekä seuraa suunniteltujen tukitoimien toteutumista.

Nepsy-tiimissä työskentelee kaksi psykologia, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, lääkäri, sosiaalityöntekijä ja neuropsykologi.  

Nepsy-tiimi:

 • tarjoaa tietoa nepsystä ja diagnoosista asiakkaille sekä lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille
 • konsultoi asiakkaan tuen, hoidon ja kuntoutuksen kysymyksissä
 • tarjoaa palveluohjausta 
 • tekee rajatusti nepsy-haasteiden arviointia ja tutkimuksia.

Nepsy-tiimin työntekijät osallistuvat nepsykonsultaatiota antaviin työryhmiin ja lasten kuntoutustyöryhmiin.


Nepsy-lasten vanhemmille tietoa nepsy-infoissa ja kursseilla


Syksy 2023


Nepsy-infot etäyhteyksin


Nepsy-infot on suunnattu erityisesti vanhemmille, joiden lapsi tai nuori on saanut hiljattain diagnoosin (ADHD tai autismikirjo) tai siitä on herännyt epäilys. Infoissa saat muun muassa perustietoa diagnoosista, tukitoimista ja nepsy-haasteista arjessa.

ADHD-infot ovat

Autismi-infot ovat:

Kukin info kestää noin 1,5 tuntia ja järjestetään Teams-yhteyksin. Voit valita sinulle sopivimman ajankohdan, ilmoittautumista ei tarvita. Infoihin voi osallistua nimettömästi eikä osanottajatietoja kerätä. Infon lopussa on hetki keskustelulle ja yleisen tason kysymyksille.


Strategia-vanhempainohjauskurssi 5–12-vuotiaiden ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille


Vanhemmilla, joiden lapsella on ADHD, riittää pohdittavaa. Kysymykset, kuten ”Mitä diagnoosin saaminen merkitsee? Miltä näyttää lapseni tulevaisuus? Miten voin parhaalla mahdollisella tavalla tukea lastani? Millaisia tukitoimia koulusta voisi saada? Aloittaako lääkitys vai ei?” askarruttavat ja niistä olisi kiva jutella muidenkin ADHD-diagnoosin saaneiden lasten vanhempien kanssa.

Kurssi on tarkoitettu vanhemmille, joiden 5–12-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu ADHD. Kurssilla saat tietoa ADHD:stä, sen syistä ja seurauksista. Saat tietoa myös siitä, kuinka ADHD vaikuttaa lapsen toimintakykyyn ja koko perheeseen. Käytännönläheisten toimintaohjeiden avulla saat keinoja, joilla helpottaa arkea ja vähentää ristiriitoja. Saat tietoa myös koulun ja muun yhteiskunnan tukimuodoista.

Viisi kurssikokoontumista rakentuu luennoista ja yhteisistä keskusteluista.


Syksyllä 2023 toteutetaan kaksi kurssia:

 • torstaisin 12.10.-16.11.2023 klo 9–12. (syyslomaviikolla 42 ei tapaamista)
 • tiistaisin 24.10.-21.11.2023 klo 16–19.


Aamupäivän kurssi toteutetaan Teams-etäyhteydellä, alkuillan kurssi toteutetaan lähitoteutuksella Nepsy-tiimin tiloissa osoitteessa Voimala, Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä. 

Päiväkurssille ilmoittaudutaan 28.9.2023 ja alkuillan kurssille 12.10.2023 mennessä Nepsy-tiimin numeroon 040 137 3649, soittoaikana tiistaisin klo 9–10 ja torstaisin klo 13–14.


Vanhempainohjausryhmä 5–18-vuotiaan lasten ja nuorten vanhemmille, joiden lapsella on todettu lievä autisminkirjon häiriö


Vanhemmille voi nousta mieleen kysymyksiä sekä tunteita ja ajatuksia lapsen autisminkirjon häiriön diagnoosista ja tämän vaikutuksesta elämään. Myös perheen sopeutuminen sekä lapsen hoito ja kuntoutus voivat mietityttää. Entä kuinka autisminkirjon häiriö voi vaikuttaa päiväkodin ja koulun arjessa tai kaverisuhteissa? Näitä teemoja pohditaan luennoin ja yhteisten keskustelujen kautta viidellä eri tapaamiskerralla.

Ryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden 5–18-vuotiaalla lapsella tai nuorella on todettu lievä autisminkirjon häiriö esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä.

Ensimmäinen tapaaminen torstaina 9.11. on kaikille osallistujille yhteinen, minkä jälkeen voit osallistua seuraaville kerroille kiinnostuksesi mukaisesti. Tapaamiset toteutetaan Teams-etäyhteydellä.


 • torstai 9.11. klo 16.30–18.30 (yhteinen aloitus; diagnoosi ja sen herättämät tunteet ja ajatukset)
 • torstai 16.11. klo 16.30–18.30 (perheenjäsenten tunteet ja sopeutuminen)
 • torstai 23.11. klo 16.30–18.30 (hoito ja kuntoutus)
 • torstai 30.11. klo 16.30–18.30 (varhaiskasvatus, koulu ja kaverisuhteet)
 • torstai 7.12. klo 16.30–18.30 (elämää autisminkirjon kanssa)


Ilmoittautuminen to 26.10.2023 mennessä Nepsy-tiimin numeroon 040 137 3649 soittoaikana tiistaisin klo 9–10 ja torstaisin klo 13–14.


Nepsy-pysäkit Jyväskylässä


Nepsy-tiimi on mukana myös muiden sote -ammattilaisten kanssa Nepsy-pysäkkitoiminnassa. Nepsy-pysäkki Kuokkalassa ja Kortetalolla tarjoaa tukea perheenjäsenen neuropsykiatrisiin haasteisiin – varaa aika pysäkille

Lapsiperheet saavat tukea ja ohjausta perheenjäsenen neuropsykiatrisiin haasteisiin Nepsy-pysäkiltä. Pysäkille voi tulla keskustelemaan, kun perheenjäsenellä on keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden, toiminnan ohjauksen tai aistisäätelyn haasteita. Nepsy-haasteet voivat ilmetä esimerkiksi lapsen suurina tunteina, normaalin arjen takkuisuutena tai hankaluuksina lähtö- tai muutostilanteissa.


Nepsy-pysäkki on avoinna ajanvarauksella tiistaisin klo 8.30–11.45 vuoroviikoin Kuokkalan perhekeskuksessa, Polttolinja 9 ja Kortetalossa, Kartanonkuja 4, X-ovi. Ajan voi varata numerosta 050 338 9810. Nepsy-pysäkin ohjaus on kertaluontoista.


Kaikki neuropsykiatrisen tuen ja kuntoutuksen tiimin (Nepsy-tiimin) toteuttamat infot, ryhmät ja pysäkkitoiminta ovat osallistujille maksuttomia.


Perhekeskusten Nepsy-pysäkit, -kahvila ja -kurssit

Nepsy-pysäkiltä tai -kurssilta vanhemmat saavat tukea, tietoa ja ohjausta, kun lapsella tai nuorella on neuropsykiatrisia haasteita.

Kenelle

5–18-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatrisiin haasteisiinsa

Toimi näin

Voit ottaa yhteyttä nepsytiimiin oma-aloitteisesti soittoajalla saadaksesi yleistä ohjausta ja neuvontaa.