Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Tutkimuksiin liittyvät sopimukset

Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavista tutkimuksista tehdään aina tutkimussopimus rahoittajan tai toimeksiantajan, sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen välillä. Tarvittaessa sopimus laaditaan Keski-Suomen hyvinvointialueella. Usein rahoittaja tai toimeksiantaja, erityisesti lääke- ja laitetutkimuksissa, laatii sopimuksen tutkimus- ja rahoitussuunnitelman sekä tutkimusasiantuntijalta saamiensa yhteys- ja tilitietojen pohjalta, minkä jälkeen tutkimuksesta vastaava henkilö tarkistaa sen oikeellisuuden.

Tutkimussopimuksen tulisi sisältää:

 • tutkimuksen nimi (myös lyhyt nimi)
 • sopimuksen osapuolet:  tutkimuksen tilaaja/toimeksiantaja ja tutkimuksen toteuttajat (yhteyshenkilö/t)
 • sopimuksen kohde
 • sopimuksen tausta ja tarkoitus
 • vastuuhenkilöt
 • vastuut ja työnjaot
 • korvaukset ja niiden suorittaminen
 • aikataulu
 • vakuutukset
 • alihankinta
 • tausta-aineiston omistus- ja käyttöoikeudet
 • tutkimuksessa syntyvät tiedot ja tulokset
 • tutkimusrahoituksella hankittu omaisuus
 • julkaiseminen
 • salassapito
 • arkistointi ja hävittäminen
 • sopimuksen voimassaolo
 • vastuut ja päättyminen
 • ilmoitukset
 • osittainen pätemättömyys
 • sopimuksessa sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
 • sopimus ja sen lisäykset
 • mahdolliset sopimukset sisäisten palvelujen ja Fimlab – liikelaitoksen kanssa
 • allekirjoitukset.

Lisäksi sopimukseen on kirjattava Keski-Suomen hyvinvointialueen puolesta talousvastuussa oleva tutkimuksen vastuuhenkilö sekä laskujen/tositteiden hyväksyjä ja taloudelliseen raportointiin liittyvät ajankohdat ja raportointitapa.

Lääke- ja laitetutkimuksissa tutkimusasiantuntija lukee alustavan sopimuksen läpi ja kommentoi sitä tarvittaessa, minkä jälkeen sopimus voidaan laatia valmiiksi. Sopimuksesta laaditaan kaksi alkuperäistä kappaletta. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tutkimuksesta vastaavalla henkilöllä tulee olla hyväksytty Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimuslupa, jonka myöntää johtajaylikääri. Hyvinvointialueen puolesta sopimuksen allekirjoittaa tietojohtaja. Lisäksi sopimuksen allekirjoittavat tutkimuksesta vastaava henkilö, päätöksentekijä sekä rahoittajan edustajat. Tutkimusasiantuntija koordinoi sopimusprosessia yhdessä tutkimuksesta vastaavan henkilön ja rahoittajan/toimeksiantajan kanssa.

Tutkimuksesta vastaavat henkilöt ja/tai rahoittajat voivat tehdä ns. sisäisiä sopimuksia mm. sairaala-apteekin, radiologian sekä kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksiköiden kanssa. Näihin yksiköihin tulee olla yhteydessä jo tutkimusta suunniteltaessa, koska niiden resurssit osallistua ulkopuolisiin tutkimuksiin ovat rajalliset. Sisäisistä palvelusopimuksista tulee olla erillinen maininta varsinaisessa sopimuksessa sekä sovitut hinnat toteutuksesta. Fimlab-liikelaitoksen kanssa tehdään aina erillinen sopimus, josta laitetaan maininta sopimukseen sekä toimitetaan kopio tutkimusasiantuntijalle. Nämä sopimukset hyväksytään samalla, kun varsinainen tutkimussopimus allekirjoitetaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen omistamien aineistojen (esim. henkilöstökyselyt, erillisrekisterit) käytöstä ulkopuolisessa tutkimuksessa tulee laatia sopimus Keski-Suomen hyvinvointialueen ja ulkopuolisen tahon/tutkijan kanssa. Allekirjoittajina toimivat vastaavat henkilöt kuin ulkopuolisen rahoituksen tutkimuksissa. Sopimuspohja voidaan laatia yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja ulkopuolisen tahon kanssa.

Tutkimusasiantuntija tallentaa tutkimussopimukset Cloudia -sopimusrekisteriin.

VTR -rahoituksen osalta on oma sopimuskäytäntö.