Hyppää pääsisältöön
Ikääntyneet kävelemässä.

Blogikirjoitus

Etäpäivätoiminnasta ja kuntouttavasta päivätoiminnasta virkistystä ja vertaistukea ikääntyneiden arkeen

13.10.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen projektityöntekijä Mira Vikström kertoo blogikirjoituksessaan ikääntyneiden etäpäivätoiminnasta ja kuntouttavasta päivätoiminnasta videokuvausten näkökulmasta. 

Kuvasimme syyskuussa Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeessa ohjausvideot hyvinvointialueen tarjoamista ikääntyneiden etäpäivätoiminnasta ja kuntouttavasta päivätoiminnasta. Näkyvyyden lisääminen palveluista videon keinoin koettiin tärkeäksi, jotta ikääntyneet, omaiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oppisivat lisää kyseisistä palveluista. Näyttelijöinä meillä oli viisi ikääntynyttä henkilöä ja kuvauksiin osallistui myös päivätoiminnan työntekijöitä. 

Tämä oli kolmas kerta, kun kuvasimme hankkeessa videoita ikääntyneille. Syksyllä kuvasimme etähoivan ja lääkeautomaattien ohjausvideoita sekä keväällä istualtaan tehtävät jumppavideot

Etäpäivätoiminta – vertaistukea ja virkistystä arkeen 

Aloitimme päivän etäpäivätoiminnan ohjausvideoiden kuvauksilla. Kuvauksissa meillä oli käytössä neljä etäpäivätoiminnan tablettilaitetta, joilla pystyimme havainnollistamaan, miltä etäpäivätoiminta näyttää asiakkaan näkökulmasta. 

Etäpäivätoiminnalla tarkoitetaan ääni- ja videovälitteistä pienryhmätoimintaa, jota suunnataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ikääntyneille tai heidän omaishoitajilleen. Yhdessä ryhmässä on neljä asiakasta ja 1–2 ohjaajaa ja palvelu on määräaikaista.   

Etäpäivätoiminnan palvelua on saanut Keski-Suomen hyvinvointialueella jo reilun vuoden ajan. Päivätoiminnan työntekijän Sini Lahtisen mukaan kokemukset palvelusta ovat olleet kannustavia. Tapaamisissa on ollut leppoisa tunnelma ja kaikki ovat saaneet osallistua ryhmätoimintaan omalla tavallaan. Asiakkaat ovat muun muassa kuvailleet, kuinka “tuntuu kuin oltaisiin nähty oikeasti” sekä “kyllä näitä meidän tapaamisia aina koko viikon odottaa”. 

Kuntouttava päivätoiminta – monipuolista toimintaa ja tukea arkeen 

Etäpäivätoiminnan ohjausvideon kuvausten jälkeen siirryimme lounaalle. Lounaan ruokailuhetki kuvattiin kuntouttavan päivätoiminnan ohjausvideota varten. Meistä oli tärkeää tuoda esiin yhteisruokailun merkitys ikääntyneille. Moni kokee, että yhdessä ruokaileminen on mukavaa vaihtelua itsekseen tekemiselle, ja toisilta ryhmäläisiltä voi parhaimmillaan saada paljon kannustusta ja vertaistukea arkeen. Suuri osa päivätoiminnan asiakkaista, ja ikääntyneistä ylipäätään, asuu yksin. Voi mennä pitkiäkin aikoja, ettei kotona käy ketään juttuseuraa. Päivätoiminnassa pääsee jakamaan ajatuksia ja kokemuksia ikätovereiden kanssa.    

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Kuntouttava päivätoiminta sisältää monipuolisesti toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa sekä ruokailun. Tärkeänä osana on sosiaalinen vuorovaikutus ja vertaistuki. Yhdessä ryhmässä on 8–12 asiakasta ja 2 ohjaajaa. Palvelu on määräaikaista. 

Kuntouttavan päivätoiminnan palveluvastaavan Anne Korven mukaan moni asiakas kokee käynnin kuntouttavassa päivätoiminnassa viikon kohokohdaksi. Päivätoiminnassa asiakas voi tavata ikätovereita, osallistua vaihtelevaan ohjelmaan sekä pitää huolta omasta kunnostaan. Ryhmätoimintaan osallistuminen ehkäisee yksinäisyyden kokemusta ja mielialan laskua. Mielekkäät sosiaaliset suhteet ylipäätään tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia, vaikka taustalla ei olisikaan yksinäisyyden kokemusta. Parhaimmillaan ryhmätoiminnassa solmitaan ystävyyssuhteita, jotka jatkuvat senkin jälkeen, kun määräaikainen palvelu päättyy. 

Kuntouttavan päivätoiminnan ohjausvideolla halusimme tuoda esiin, miten monenlaisella toiminnalla voimme tukea asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. Niinpä näyttelijät pääsivät pelaamaan bingoa sekä ohjattuun jumppaan kuntosalille. Suotuisan sään ansiosta kuvasimme myös ulkona. Ulkoilussa otimme huomioon erilaiset liikuntakyvyt, joilla ei ole merkitystä kuntouttavaan päivätoimintaan osallistumiseen. Ikääntyneet ovat kokeneet liikkumisen kuntouttavassa päivätoiminnassa tärkeäksi, koska toisilta ryhmäläisiltä saa paljon kannustusta ja tsemppiä esimerkiksi ulkona lenkkeilyyn tai kuntosaliharjoitteluun.   

Lopputuloksena havainnolliset ja lämpimät videot 

Ohjausvideoiden näyttelijöistä oli ilo osallistua kuvauksiin. He eivät olleet kuulleet etäpäivätoiminnasta tai kuntouttavasta päivätoiminnasta aiemmin. Näyttelijät pääsivätkin kuvausten ohella tutustumaan näihin palveluihin, joita he todennäköisesti tulevaisuudessa tulevat myös hyödyntämään.  

Olen hyvin tyytyväinen kuvauspäivään ja videoihin. Kaikki onnistui suunnitelmien mukaan, ehkä jopa paremmin. Oli ilo seurata vierestä, kuinka ammattimaista ja yhteistyökykyistä toiminta oli eri ihmisten välillä.  

Voit katsoa lopputuloksen, eli etäpäivätoiminnan ja kuntouttavan päivätoiminnan videot Keski-Suomen hyvinvointialueen seniorisivuilta.

Terveisin, 
Mira Vikström, projektityöntekijä   
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke