Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.

Ikääntyneiden päivätoiminta

Ikääntyneiden päivätoiminta kuuluu kotihoidon varhaisen tuen palvelukokonaisuuteen. Kotihoidon varhaisen tuen palveluilla on tärkeä rooli tukea ikääntyneiden itsenäistä kotona asumista ja ennaltaehkäistä raskaampien palveluiden tarvetta.

Päivätoiminnan palveluja ovat kuntouttava päivätoiminta, päivätoiminta omaishoidettaville, etäpäivätoiminta, hygieniapalvelut, omatoiminen kuntosaliharjoittelu. Päivätoiminnan palveluiden määräaikaisilla ja tavoitteellisilla jaksoilla, monipuolisella ryhmätoiminnalla sekä moniammatillisella osaamisella ja arvioinnilla on tavoitteena tukea ikääntyneiden toimintakyvyn eri osa-alueita.

Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua. Kuntouttava päivätoiminta sisältää monipuolisesti toimintakykyä tukevaa ryhmätoimintaa sekä ruokailun. Tärkeänä osana on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaistuki. Palvelu on määräaikaista. Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään kohdennetusti myös aistivammaisille. 

Päivätoiminta on tarkoitettu omaishoidettaville ikääntyneille. Päivätoiminta tukee omaishoidettavien ja omaisten jaksamista arjessa. Edellytyksenä on, että asiakas pystyy toimimaan ohjattuna ryhmässä ja voimavarat riittävät useamman tunnin kestävään päivätoiminnan käyntiin. Pystyy toimimaan pääosin sanallinen ohjauksen turvin. Palvelu on määräaikaista.

Tarvittaessa järjestetään edestakainen kuljetus asiakkaan kotoa päivätoimintaan. Kuljetuspalvelusta peritään erillinen maksu.

Kuntouttavalla etäpäivätoiminnalla tarkoitetaan ääni- ja videovälitteistä pienryhmätoimintaa, jota suunnataan palvelutarpeen arvioinnin perusteella ikääntyneille tai heidän omaishoitajilleen. Yhdessä ryhmässä on 4–5 asiakasta ja 1–2 ohjaajaa. Palvelu on määräaikaista. 

Päivätoiminnan yksiköissä, joissa on kuntosali, on mahdollisuus omaehtoiseen kuntosaliharjoitteluun.

Kenelle

Henkilöille yksilöllisen tarpeen mukaan. Palveluntarve arvioidaan aina keskitetystä asiakas- ja palveluohjauksesta.

Toimi näin

Ota yhteyttä keskitettyyn asiakas- ja palveluohjaukseen.