Hyppää pääsisältöön

Sosiaaliasiamies

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Sosiaaliasiamies:

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä hyvinvointialueella

Sosiaaliasiamies on puolueeton neuvoja, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Tehtäviin kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut sekä varhaiskasvatus ja lasten päivähoito, mutta eivät Kela:n, TE-toimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Sosiaaliasiamiespalvelu on maksutonta.

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka.

  • puhelin: 044 265 1080
  • puhelinaika: ma – to klo 9 – 11, muulloin voi jättää vastaajaan yhteydenottopyynnön

Sähköpostiosoite: sosiaaliasiamies@koske.fi on suojaamaton.

Tietoturvallisia sähköposteja ovat turvaposti.fi-palvelusta löytyvä sähköpostiosoite ja tunnistautumisen vaativa Suomi.fi:n Viestit-palvelu, jonka listauksesta löytyy Sosiaaliasiamies - Keski-Suomi. 

Käytettävissä on myös videoneuvotteluyhteys. Henkilökohtaiseen käyntiin tai videoneuvotteluun aika varataan etukäteen.  Tapaaminen on tarvittaessa mahdollista järjestää asuinkunnassasi.

Posti- ja käyntiosoite:
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaaliasiamies
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä

B-ovi, 3. kerros.

Muistutuslomake

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

  • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
  • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
  • tehdä muistutus huonoksi koetusta palvelusta ja kohtelusta