Hyppää pääsisältöön
Isä ja pieni poika neuvolakäynnillä.

Yleistä asiakasmaksuista

Asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä pelastustoimen asiakasmaksut ovat voimassa 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä pelastustoimen palveluissa. Asiakasmaksut pohjautuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, myös ostopalvelujen osalta. Pelastustoimen maksujen osalta sovelletaan pelastuslakia.

Alle 18-vuotiaalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia, ellei hinnastossa toisin erikseen mainita. Palvelukohtaisista asiakasmaksun perimisen erityistilanteista on hinnastossa tarkemmin mainittu kunkin palvelun kohdalla.

Siirtymävaiheessa noudatetaan voimassa olevaa maksua

Jos sinulla on voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupäätös ja siihen liittyvä harkinnanvarainen asiakasmaksupäätös tai muu harkinnanvarainen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupäätös, asiakasmaksujen laskutus jatkuu voimassa olevan päätöksen mukaisena siirtymävaiheen ajan. Maksut peritään tämän hinnaston mukaisina siitä alkaen kun palvelu- tai maksupäätös uusitaan.