Hyppää pääsisältöön
Asiakas keskustelee ammattilaisen kanssa.

Terveyspalvelujen asiakasmaksut

Tälle sivulle on listattu yleisimmät terveyspalvelujen asiakasmaksut. Koko hinnastomme näet Asiakasmaksut-sivulta kohdasta Kaikki asiakasmaksut.

Tälle sivulle on listattu yleisimmät terveyspalvelujen asiakasmaksut. Klikkaa plus-ikonia avataksesi kyseisten palvelujen asiakasmaksut.

Sote-aseman lääkäripalveluiden maksu 18 vuotta täyttäneille: 20,90 euroa per käynti

 • Maksu peritään kalenterivuoden aikana kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-asemilla kalenterivuoden aikana.
 • Lääkärikäynnin maksua 20,90 € per käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää potilaan käynniltä päivystyspoliklinikalle saman päivän aikana jasaman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää lääkärin lähetettä.

Sote-aseman kiirevastaanoton käyntimaksu on 18 vuotta täyttäneille 28,70 € per käynti

 • Käyntimaksu peritään yli 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20 - 08 välillä tapahtuvasta käynnistä.
 • Käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sote-asemilla, joissa kiirevastaanottoa edellä mainittuina aikoina järjestetään.
 • Käyntimaksu 28,70 € per käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,90 €:n suuruista lääkäripalvelumaksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla käydessä lähetetään jatkohoitoon erikoissairaanhoidon yksikköön, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi yksikön osastolle hoidettavaksi, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua vaan lyhytaikaisen laitoshoidon maksu.

Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä.

Sairaala Novan päivystyspoliklinikkakäynnin maksut 18 vuotta täyttäneille 41,80 € per käynti

 • Sosiaalipäivystyksen käynnit ovat maksuttomia ympäri vuorokauden.

Hoitajan hoitovastaanotot ovat maksuttomia

 • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu, joka on 20,90€ per käynti.
 • Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä, mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten tarvittava lavantautirokote

Etävastaanottokäynnin maksu 10,45 € per käynti

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksut:

 • suuhygienisti 10,30 € per käynti
 • hammaslääkäri 13,30 € per käynti
 • erikoishammaslääkäri 19,50 € per käynti

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan:

 • Vaativuusluokka: 0-2: 8,50 €
 • Vaativuusluokka: 3-4: 19,20 €
 • Vaativuusluokka: 5-7: 38,00 €
 • Vaativuusluokka: 8-10: 55,60 €
 • Vaativuusluokka: 11- : 78,00 €

Toimenpiteiden vaativuusluokitusten sisältö löytyy linkistä: Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2022 (pdf, kuntaliitto.fi).

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito

Soteyksikössä annettu suu erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 41,80 € per käynti

tai 136,90 € per käynti mikäli tutkimuksen ja hoidon perusteena on:

 • hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö,
 • vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö
 • pään ja leukojen alueen kiputila,
 • kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka
 • muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito
 • odottavan äidin sylkitutkimus maksuton

Terapia, kun kysymys ei ole sarjahoidosta: 11,60 € per hoitokerta

 • fysioterapia
 • toimintaterapia
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • ravitsemusterapia
 • puheterapia
 • jalkaterapia
 • muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta
 • terapeutin suorittamat apuvälinearviokäynnit maksuttomia

Sarjassa annettava hoito 11,60 € per hoitokerta

Maksu peritään, kun hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa, tai hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

 • maksu peritään enintään 45 hoitokerralta per vuosi, jonka jälkeen maksuton

Sarjahoitomaksu voidaan periä:

 • jatkuvasta dialyysihoidosta
 • lääkinnällisestä kuntoutuksesta
 • muusta vastaavasta hoidosta
 • perusterveydenhuollossa annettu hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito sekä säde- ja sytostaattihoito on maksutonta

Mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia on maksutonta

Etävastaanotto (esimerkiksi videovälitteinen) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etävastaanoton asiakkaalta perittävä maksu on 50 % vastaavan läsnäolopalvelun maksusta.

 • Etäpalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä, että asiakkaan hoivaa, potilaan tutkimista, diagnostiikkaa, tarkkailua, seurantaa, hoitamista, hoitoon liittyvät päätöksiä tai suosituksia voidaan tehdä etävastaanotolla esimerkiksi videon välityksellä, ja niiden avulla välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin pohjautuen.

Etävastaanoton varatusta ja käyttämättä jätetystä ajasta voidaan periä käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (ns. sakkomaksu) samoin kuin vastaavista käyttämättä jätetyistä sakkomaksun piirin kuuluvista normaaleista palveluista.

Voit perua ajan arkisin kello 7.30–16.00. Peru aikasi mieluiten edellisenä arkipäivänä ennen klo 12, kuitenkin viimeistään ennen vastaanottoa.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa. Maksu voidaan periä, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut ajan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana.

Koko hinnaston näet alla olevasta pdf-tiedostosta: