Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Asiakas keskustelee ammattilaisen kanssa.

Terveyspalvelujen asiakasmaksut

Tälle sivulle on listattu yleisimmät terveyspalvelujen asiakasmaksut. Koko hinnastomme näet Asiakasmaksut-sivulta kohdasta Kaikki asiakasmaksut.

Tälle sivulle on listattu yleisimmät terveyspalvelujen asiakasmaksut. Klikkaa plus-ikonia avataksesi kyseisten palvelujen asiakasmaksut.

Sote-aseman lääkäripalveluiden maksu 18 vuotta täyttäneille: 23 euroa per käynti

 • Maksu peritään kalenterivuoden aikana kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-asemilla kalenterivuoden aikana.
 • Lääkärikäynnin maksua 23 € per käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää potilaan käynniltä päivystyspoliklinikalle saman päivän aikana ja saman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Mikäli sinulla on voimassa oleva toimeentulotuen päätös (mukaan lukien perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki), voidaan sote-aseman lääkärikäynnin maksu jättää perimättä kun esität vastaanotolla asioidessasi voimassa olevan toimeentulotuen päätöksen

Sote-aseman kiirevastaanoton käyntimaksu on 18 vuotta täyttäneille 31,60 euroa per käynti

 • Käyntimaksu peritään yli 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20 - 08 välillä tapahtuvasta käynnistä.
 • Käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sote-asemilla, joissa kiirevastaanottoa edellä mainittuina aikoina järjestetään.
 • Käyntimaksu 31,60 € per käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 23 €:n suuruista lääkäripalvelumaksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla käydessä lähetetään jatkohoitoon erikoissairaanhoidon yksikköön, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi yksikön osastolle hoidettavaksi, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua vaan lyhytaikaisen laitoshoidon maksu.

Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä.

Sairaala Novan päivystyspoliklinikkakäynnin maksut 18 vuotta täyttäneille 46 euroa per käynti

 • Sosiaalipäivystyksen käynnit ovat maksuttomia ympäri vuorokauden.

Hoitajan hoitovastaanotot ovat maksuttomia

 • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu, joka on 23€ per käynti.
 • Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä, mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan, matkaa varten tarvittava lavantautirokote

Sote-aseman lääkärin etävastaanottokäynnin maksu 11,50 euroa per käynti

 

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksut:

 • suuhygienisti 11,30 € per käynti
 • hammaslääkäri 14,60 € per käynti
 • erikoishammaslääkäri 21,50 € per käynti 

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan:

 • Vaativuusluokka: 0-2: 9,40 €
 • Vaativuusluokka: 3-4: 21,10 €
 • Vaativuusluokka: 5-7: 41,80 €
 • Vaativuusluokka: 8-10: 61,20 €
 • Vaativuusluokka: 11- : 85,90 €

Toimenpiteiden vaativuusluokitusten sisältö löytyy linkistä: Suun terveydenhuollon vastaavuusluettelo 2023 (pdf, kuntaliitto.fi).

Suun ja leukojen erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito

Soteyksikössä annettu suu erikoissairaanhoidon tutkimus ja hoito 46 € per käynti

tai 150,80 € per käynti, mikäli tutkimuksen ja hoidon perusteena on:

 • hampaiston, leukojen ja kasvojen kehityshäiriö,
 • vaikea, toimintaa haittaava laaja-alainen synnynnäinen hampaistopuutos tai kehityshäiriö
 • pään ja leukojen alueen kiputila,
 • kaulan ja pään alueen säteilytys tai sytostaattihoito taikka
 • muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito
 • odottavan äidin sylkitutkimus maksuton

Terapia, kun kysymys ei ole sarjahoidosta: 12,80 € per hoitokerta

 • fysioterapia
 • toimintaterapia
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • ravitsemusterapia
 • puheterapia
 • jalkaterapia
 • muusta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta tai terapiasta
 • terapeutin suorittamat apuvälinearviokäynnit maksuttomia

Sarjassa annettava hoito 12,80 € per hoitokerta

Maksu peritään, kun hoito toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena vähintään 3 kertaa ja hoitojen väliin jäävä aika ei ylitä kahta viikkoa, tai hoidollisista syistä hoito toistetaan harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa.

 • maksu peritään enintään 45 hoitokerralta per vuosi, jonka jälkeen maksuton

Sarjahoitomaksu voidaan periä:

 • jatkuvasta dialyysihoidosta
 • lääkinnällisestä kuntoutuksesta
 • muusta vastaavasta hoidosta
 • perusterveydenhuollossa annettu hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito sekä säde- ja sytostaattihoito on maksutonta

Mielenterveystyössä annettu sarjahoito kuten psykoterapia on maksutonta

Etävastaanotto (esimerkiksi videovälitteinen) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etävastaanoton asiakkaalta perittävä maksu on 50 % vastaavan läsnäolopalvelun maksusta.

 • Etäpalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä, että asiakkaan hoivaa, potilaan tutkimista, diagnostiikkaa, tarkkailua, seurantaa, hoitamista, hoitoon liittyvät päätöksiä tai suosituksia voidaan tehdä etävastaanotolla esimerkiksi videon välityksellä, ja niiden avulla välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin pohjautuen.

Etävastaanoton varatusta ja käyttämättä jätetystä ajasta voidaan periä käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (ns. sakkomaksu) samoin kuin vastaavista käyttämättä jätetyistä sakkomaksun piirin kuuluvista normaaleista palveluista.

Voit perua ajan arkisin kello 7.30–16.00. Peru aikasi mieluiten edellisenä arkipäivänä ennen klo 12, kuitenkin viimeistään ennen vastaanottoa.

Käyttämättä ja perumatta jätetystä vastaanottoajasta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 56,70 euroa. Maksu voidaan periä, jos asiakas tai hänen edustajansa on varannut ajan ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana.