Hyppää pääsisältöön

Asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Täältä löydät:

  • Sosiaali- ja terveysaseman lääkärikäynnin maksun perimättä jättäminen toimeentulotuen päätöksellä
  • Ikääntyneiden kotihoidon palveluiden asiakasmaksujen alentaminen tulo- ja menoselvityksen perusteella

Sosiaali- ja terveysaseman lääkärikäynnin maksun perimättä jättäminen toimeentulotuen päätöksellä

Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaan sote-aseman perusterveydenhuollon lääkärikäynnin maksu 23 € sekä sitä vastaavan etäkäynnin vastaanoton maksu voidaan jättää perimättä, mikäli sinulla on voimassa oleva toimeentulotuen päätös. Näitä ovat:

  • perustoimeentulotuki
  • ehkäisevä toimeentulotuki
  • täydentävä toimeentulotuki

Maksun perimättä jättämisen edellytyksenä on, että esität vastaanotolla asioidessasi voimassa olevan toimeentulotuen päätöksen. Päätös tulee esittää jokaisella vastaanottokäynnillä erikseen. Mahdolliset todistusmaksut vastaanottokäynnistä peritään normaalisti. Käyntikerta kuluttaa vastaanottokäynneistä perittävää kolmen käyntikerran laskentaa.

Mikäli huomaat jälkikäteen olleesi oikeutettu maksuttomaan käyntiin tai sinulla ei ole esittää toimeentulotuen päätöstä vastaanotolla asioidessa, voidaan lääkärikäynnin maksu hyvittää sinulle jälkikäteen. Maksu voidaan hyvittää 1.10.2023 alkaen olleista lääkärivastaanoton käynneistä takautuvasti kuuden kuukauden ajalta, edellyttäen, että toimeentulotuen päätös on ollut voimassa lääkärikäynnin vastaanoton ajankohtana.

Hyvityksen saaminen edellyttää myös, että toimitat viimeistään kuuden kuukauden sisällä vastaanoton ajankohdasta toimeentulotuen päätöksen sekä oikaisuhakemuksen Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksulaskutukseen osoitteeseen.

Takautuva oikaisuhakemus tulee tarvittaessa toimittaa jokaiselta käyntikerralta erikseen.

Mikäli olet ehtinyt maksaa vastaanottokäynnin laskun, palautetaan liikaa maksettu asiakasmaksu sinulle oikaisuhakemuksen saapumisen ja hyvityslaskun muodostumisen jälkeen.

Mahdollinen liikasuorituskysely ja tilinumeron ilmoittamislomake lähetetään Monetra Keski-Suomen toimesta. Voit ilmoittaa tilinumeron liikamaksun palautusta varten myös sähköisesti Monetran asiakaspalveluportaalissa osoitteessa asiakaspalvelu.monetra.fi.

Ikääntyneiden kotihoidon palveluiden asiakasmaksujen alentaminen tulo- ja menoselvityksen perusteella

Keski-Suomen hyvinvointialueen keskitetyn koti- ja asumispalveluiden asiakasmaksuja voidaan alentaa, mikäli asiakkaan välttämättömät menot ovat suuremmat kuin hänen tulonsa tai säästönsä. Alennusta voi hakea ikääntyneiden asumisen, kotihoidon, ateriapalvelun, turvapuhelimen ja päivätoiminnan maksuihin. Alennuksen määrä lasketaan asiakkaan tulojen ja välttämättömien menojen perusteella. Mikäli asiakas saa kyseisiä palveluita yksityiseltä palveluntuottajalta ja palveluiden hinta on suurempi kuin hyvinvointialueella tuotettu palvelu olisi, nämä menot otetaan huomioon hyvinvointialueen hinnan mukaisesti. Ikääntyneiden asumisen ja kotihoidon asiakasmaksut määräytyvät asiakkaan tulojen perusteella, jolloin pienemmillä tuloilla maksu on pienempi ja suuremmilla tuloilla suurempi. Asiakkaan säästöt otetaan laskelmalla huomioon 1000 euron ylittävältä osalta.

Asiakasmaksun alennus on voimassa aina enintään kyseisen kalenterivuoden loppuun. Kaikkien alennusta saavien on tehtävä jokaisen vuoden alussa uusi hakemus.