Hyppää pääsisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuus Keski-Suomen hyvinvointialueella

Asiakas- ja potilasturvallisuus on meille tärkeää. Asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa:

  • Asiakas- ja potilasturvallisuus on sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuus, ja suojataan asiakkaita ja potilaita vahingoittumasta.
  • Asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa tarkoittaa palvelujen järjestämistä, tuottamista ja toteutusta siten, että asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu.
  • Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on huolehdittava myös laitteiden ja tietojärjestelmien, tilojen, tarvikkeiden sekä lääkkeiden asianmukaisuudesta, turvallisesta käytöstä ja toimivasta tiedonkulusta
  • Hoidon ja palveluiden turvallisuus on osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaislaatua.

Asiakkaalla ja potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja palveluun sekä hyvään kohteluun. Hoito ja palvelu on toteutettava yhteisymmärryksessä asiakkaan/potilaan kanssa.

Jos jokin meni pieleen

Aina hoito tai palvelu ei kuitenkaan suju toivotulla tavalla, vaikka kaikki tekisivät parhaansa. Useimmiten syynä on työntekijästä riippumaton tekijä tai häiriö joko toimintatavoissa tai järjestelmässä. Vastuu turvallisesta hoidosta ja palvelusta on aina henkilökunnalla ja siksi on tärkeää selvittää, mitä on tapahtunut.

Jos mielestäsi on tapahtunut virhe, ilmoita siitä välittömästi henkilökunnalle tai anna palautetta kirjallisesti. Toivomme, että otat epäkohdan rohkeasti esiin sinua hoitavien ammattihenkilöiden kanssa. Välitön keskustelu on usein paras ja nopein tapa selvittää asia. Haluamme oppia virheistämme sekä saada kehitysehdotuksia toimintamme parantamiseksi.

Asiakas- ja potilasturvallisuus on yhteinen asia

Turvallisen ja hyvän hoidon ja palvelun varmistamisessa myös sinulla on tärkeä osuus. Sinun asiaasi hoitavilla henkilöillä pitää olla riittävä osaaminen sekä sinusta oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot. Muistuta rohkeasti, jos henkilökunta unohtaa varmistaa henkilötietosi mennessäsi esimerkiksi tutkimuksiin, heidän antaessaan sinulle lääkkeitä tai käsitellessään tutkimustuloksiasi. Kerro tarpeeksi itsestäsi, sairaudestasi sekä käyttämistäsi hoitokeinoista.

Muuta aiheesta

POTILAAN OPAS

Potilaan oppaaseen on koottu asioita, joiden avulla sinäkin voit osallistua ja vaikuttaa hyvän ja turvallisen hoidon toteutumiseen.

Löydät potilaan oppaan täältä.

Lääkityslista

Turvallisen hoidon perustana on ajan tasalla oleva lääkitystieto.

Mikä on lääkityslista: katso video tästä.

Lääkityslistan voi kirjoittaa käsin paperille tai pitää yllä sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun tallennettuna. Tärkeintä on pitää lääkityslistaa ajan tasalla ja päivittää se aina, kun lääkityksessä tapahtuu muutoksia. 

Kirjoita lääkityslistaan kaikki käyttämäsi resepti- ja itsehoitolääkkeet sekä ravintolisät, luontaistuotteet ja vitamiinit. Kirjoita jokaisesta valmisteesta 

  • Nimi ja vahvuus 
  • Käyttämäsi annos ja ottoajankohta 
  • Käyttötarkoitus ja tarvittaessa lisätietoja lääkkeen ottamisesta