Hyppää pääsisältöön
Joku istuu penkillä, kasvot eivät näy.

Uutinen

Viime vuonna käynnistettyä IPS-työhönvalmennusta toteutetaan hyvällä tasolla

11.4.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistettiin viime vuoden huhtikuussa IPS-työhönvalmennusmalli, jolla edistetään mielenterveyskuntoutujien työllistymistä ja työssä pysymistä.

THL toteutti laatuarvioinnin Keski-Suomen IPS-työhönvalmennuksesta maaliskuussa ja tulokset osoittavat, että toteutamme työhönvalmennusta hyvällä tasolla.

– Kun toiminta saadaan vietyä hyvälle tasolle alle vuosi toiminnan käynnistämisestä, pitää tulokseen olla erittäin tyytyväinen, toteaa projektipäällikkö Sampsa Nyyssönen Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

Laatuarviointia tehdään 25-kohtaisella laatukriteeristöllä. Laatuarvioinnissa tarkastellaan mm. henkilöstön riittävyyttä, palvelun järjestämisen tilaa sekä palvelun määrää ja laatua.

Resurssit ja yhteistyösuhteet kohdallaan

Raportissa todetaan, että Keski-Suomessa IPS-työhönvalmentajilla on oikea määrä asiakkaita, ja työhönvalmentajat saavat tehdä pelkkää työhönvalmennusta. Vahvuudeksi lasketaan se, että IPS-työhönvalmennus toteutuu kokonaisvaltaisena palveluna, jossa työhönvalmentajilla on toimiva yhteistyösuhde hoitohenkilökunnan kanssa ja mahdollisuus keskittyä työhönvalmennuksen kaikkiin vaiheisiin, kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

Positiivisena nähtiin myös se, että Keski-Suomen IPS-palvelussa ei ole ajallisia rajoituksia tai ulossulkukriteerejä, ja asiakkaat ovat hyvin sitoutuneita palveluun. IPS-tiimin jäsenet ovat ryhmäytyneet erinomaisesti, tukevat toisiaan ja saavat tarvitsemaansa ohjausta tiiminvetäjältä. Lisäksi todettiin, että IPS-työhönvalmennuksen toimeenpanolla ja juurruttamisella on jossain määrin mukana olevien organisaatioiden johdon tuki.

Työnantajayhteistyöhön panostettava enemmän

Keskeisimpinä kehittämiskohteina ovat raportin mukaan työnantajayhteistyön parantaminen ja palveluiden yhteensovittaminen tiimityöskentelyn kautta. Lisäksi suositellaan, että mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa selvitetään kaikkien, myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, asiakkaiden toivetta ja halua työllistymiseen ja työllistymistä seurattaisiin kaikkien hoidonpiirissä olevien kohdalla. Tiloissa, jossa asiakkaiden hoito järjestetään, olisi myös oltava tarjolla materiaalia IPS-työhönvalmennukseen tutustumiseen.

Työnantajayhteistyöhön panostetaan luomalla toimintaan rakenteita, jotka helpottavat työhönvalmentajien yhteydenottoja potentiaalisiin työnantajiin. Työhönvalmentajat tulevat pitämään säännöllisesti yhteisiä päiviä, joissa he ottavat yhteyttä työnantajiin ja saavat tukea toisiltaan. Lisäksi vahvistetaan yhteistyötä yrittäjäjärjestöjen ja työvoimaviranomaisen kanssa.

Palvelua arvioidaan ja kehitetään jatkossa vertaisarvioinnilla

IPS-työhönvalmennusmalli on otettu käyttöön ympäri Suomen. Jatkossa laatua on tarkoitus arvioida ja kehittää vertaisarvioinnilla.

Keski-Suomen hyvinvointialueen yhteistyökumppani laatuarvioinneissa on Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Varsinais-Suomen hyvinvointialue oli mukana toteuttamassa Keski-Suomen IPS-työhönvalmennuksen laatuarviointia ja Keski-Suomen hyvinvointialue toteuttaa puolestaan Varsinais-Suomen IPS-työhönvalmennuksen laatuarvioinnin tulevana syksynä yhdessä THL:n kanssa.

Lisätietoja

  • Sampsa Nyyssönen, projektipäällikkö, Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, 050 563 1331, sampsa.nyyssonen(at)hyvaks.fi

IPS-työhönvalmennusta toteutetaan osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on purkaa koronan aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista.

Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Ohjelma noudattaa kansallisen Kestävän kasvun ohjelman suuntaviivoja ja kehittäminen kulkee rinnakkain Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian kanssa.

Image