Hyppää pääsisältöön
Kuva strategiasta

Uutinen

Strategian toteutumista tukeva uudistumisohjelma esillä Keski-Suomen hyvinvointialueen lautakunnissa 17.4.

12.4.2024

Uudistuminen on yksi Keski-Suomen hyvinvointialueen ihmislähtöisen strategian menestystekijöistä. Turvallisuuslautakunta, lasten, nuorten ja perheiden lautakunta ja työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta käsittelevät ohjelmaa keskiviikon kokouksissaan.

Uudistumisohjelma toimii laajaa strategian toimeenpano-ohjelmaa viitoittavana ohjelmana. Sen ytimeen kuuluvat uusi johtamiskulttuuri sekä yhteisövaikuttavuus.

Uudistumisohjelmalle on suunniteltu yhteisövaikuttavuuden pilotteja lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuuteen (perhekeskusten jatkokehittäminen), työikäisten kokonaisuuteen (työkyvyn tuki, terveyden edistäminen, yhteisöllinen sosiaalityö) sekä ikääntyneen väestön kokonaisuuteen (seniorikeskusten kehittäminen), joissa yhteisövaikuttavuutta ja uutta johtamisen kulttuuria kehitetään etulinjassa.

Lisäksi osana uudistumisohjelmaa Keski-Suomen hyvinvointialueella on tunnistettu kehitettäviksi kohteiksi asukas- ja asiakasarvon johtaminen sekä julkisen johtamisen metataitojen vahvistaminen esimerkiksi koulutuksen keinoin (Hyvaks Akatemia).

Vammaisten lasten erityishuoltolain aamu- ja loma-ajan toiminnan järjestäminen Jyväskylässä

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee vammaisten lasten erityishuoltolain mukaisen aamu- ja loma-ajan toiminnan järjestämistä Jyväskylässä. Tilannepäivityksen mukaan jyväskyläläisten vammaisten lasten erityishuoltona järjestettävä aamu- ja loma-ajan toiminta järjestettäisiin hyvinvointialueen omana palvelutuotantona toistaiseksi 1.6.2024 alkaen ja ostopalvelusuunnitelmasta luovuttaisiin.

Lisäksi lasten, nuorten ja perheiden lautakunta käsittelee lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaan annettavaa lausuntoa.

Yleislääkärin vastaanoton palvelusetelimuutos työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnassa

Yleislääkärin vastaanoton palveluseteli on samansuuruinen kaikille asiakkaille. Tällä hetkellä aikuisen asiakkaan omavastuuosuudet palveluntuottajilla vaihtelevat 37 eurosta 75 euroon. Noin kolmasosa palveluseteleistä jää käyttämättä. Yksi käyttöä rajoittava tekijä on ollut asiakasmaksun suuruus verrattuna asiakasmaksuun sote-keskuksessa. Yleislääkärin vastaanoton palveluseteliä on kehitetty yhdessä palveluntuottajien kanssa. Työikäisten ja ikääntyneiden lautakunta käsittelee osaltaan yleislääkärin vastaanoton palvelusetelin palvelukohtaisen sääntökirjaan esitettäviä muutokset, jotka tulisivat voimaan 1.6.2024 alkaen.

Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat 

Lautakuntien kokouksien esityslistat ovat liitteineen on osoitteessa www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/lautakunnat

Lautakuntien listat:

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu. 

Lisätietoja: 

  • Järjestämispäällikkö Jarna Virtanen, lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan esittelevä viranhaltija, p. 040 542 0875, jarna.virtanen(at)hyvaks.fi 
  • Riskienhallintajohtaja, turvallisuuslautakunnan esittelevä viranhaltija Simo Oksanen, p. 040 552 1263, simo.oksanen(at)hyvaks.fi 
  • Strategiajohtaja, työikäisten ja ikääntyneiden lautakunnan esittelevä viranhaltija Anu Pihl, p. 050 320 4896, anu.pihl(at)hyvaks.fi