Hyppää pääsisältöön
Nainen tähystää kiikareilla talvisäässä.

Uutinen

Palveluverkkotyöstä keskustellaan asukastilaisuuksissa helmi-maaliskuussa ympäri Keski-Suomea

9.2.2024

Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon kommentointiin ympäri Keski-Suomea järjestettävissä asukastilaisuuksissa

Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon kommentointiin ympäri Keski-Suomea järjestettävissä asukastilaisuuksissa:   

Asukastilaisuuksissa paikalla on hyvinvointialueen johtoa ja tilaisuuksissa esitellään palveluverkkojen eri vaihtoehtoja sekä keskustellaan aiheesta. Asukastilaisuuden keskusteluista tehdään muistiinpanot ja ne käsitellään myöhemmin hyvinvointialueen palveluverkon työryhmissä. 

Asukastilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikkien Keski-Suomen kuntien asukkaat, hyvinvointialueen henkilöstö, kuntien edustajat, järjestöt, yritykset, muut sidosryhmät ja kumppanit. Osaan tilaisuuksista voi osallistua myös etäyhteyksien välityksellä. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon kommentointiin osallistetaan laajasti eri sidosryhmiämme

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkotyön lausuntovaiheessa 22.2.–23.3.2024 kaikilla Keski-Suomen asukkailla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus tutustua ja ottaa kantaa, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa. 

Asukastilaisuuksien lisäksi keskisuomalaisten on mahdollista kommentoida palveluverkkoon liittyvää materiaalia 22.2. alkaen osoitteessa otakantaa.fi. Palautetta voi antaa sähköisten keinojen lisäksi myös paperisella palautelomakkeella, joita löytyy tulostettuna sosiaali- ja terveysasemilta. 

Lausuntovaiheen näkemykset tukevat palveluverkon päätöksentekoa. Aluevaltuusto päättää Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta aluehallituksen esityksestä tämänhetkisen aikataulun mukaan toukokuussa 2024. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen monikanavainen palveluverkko koostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukanavista, joihin kuuluvat muun muassa palvelutuotannon toimipisteet, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut ja asiakkaille kotiin vietävät palvelut. Palveluverkkotyössä pohditaan sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan, jotta niiden saatavuus ja saavutettavuus olisi kaikille keskisuomalaisille mahdollisimman yhdenvertainen.   

Lisätietoa palveluverkkotyöhön osallistamisesta verkkosivuillamme hyvaks.fi/palveluverkko   

Lisätietoja 

  • Olli Karola, osallisuuskoordinaattori, olli.karola(at)hyvaks.fi, p. 050 476 7639