Hyppää pääsisältöön
lääkäri

Uutinen

Oma lääkityslista on tärkeää pitää ajan tasalla sekä mukana asioidessa sosiaali- tai terveydenhuollossa

13.3.2024

Kansallisen lääkehoidon päivän (14.3.2024) teemalla “Lääkehoidon päivä on joka päivä” halutaan muistuttaa kaikkia kansalaisia lääkityslistojen laatimisen ja ylläpitämisen tärkeydestä.

Lääkityslistalla tarkoitetaan kansalaisen itsensä ylläpitämää kirjallista dokumenttia kotona käytössä olevista lääkkeistä. Tärkeää on, että lääkityslista sisältää aina ajantasaiset tiedot käytössä olevista lääkkeistä. Kansalaisen asioidessa sosiaali- tai terveydenhuollossa, hänen tulee kertoa lääkityksessä tapahtuneista muutoksista ammattilaiselle.  

Miksi lääkityslistan ylläpitäminen on tärkeää? 

Ajan tasalla oleva lääkityslista on osa kansalaisen turvallista hoitoa. Kansalaisen rooli lääkityslistan ylläpitämisessä on erityisen tärkeä, sillä lääkkeiden käyttäjät tietävät itse parhaiten, millaisia resepti- ja itsehoitolääkkeitä, ravintolisiä, luontaistuotteita tai vitamiineja he käyttävät. Kun lääkityslista on ajan tasalla, kansalaiset pystyvät keskustelemaan käyttämistään lääkkeistä, niiden annoksista ja käyttötarkoituksista terveyden – ja sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Ajantasaisen lääkityslistan avulla ammattilainen pystyy arvioimaan lääkehoidon kokonaisuutta ja tekemään oikeita päätöksiä lääkehoitoon liittyen.  

Lääkityslistan laatiminen  

Lääkityslistaan kirjoitetaan jokaisen käytössä olevan resepti- ja itsehoitolääkkeen sekä ravintolisä-, luontaistuote- tai vitamiinivalmisteen nimi ja vahvuus (esim. Emconcor, 5 mg), annosteluohje ja lääkkeen ottamisajankohta (esim. 1 tabletti aamulla) sekä käyttötarkoitus (esim. verenpainelääke).  Lääkityslistaan kirjoitetaan myös niiden resepti- ja itsehoitolääkkeiden tiedot (esimerkiksi kipulääkkeiden), joita otetaan satunnaisesti. 

Lääkityslistan voi kirjoittaa käsin paperille tai ylläpitää sitä sähköisesti esimerkiksi pilvipalveluun tallennettuna. Lääkityslistaa voi pitää mukana ottamalla siitä kuvan puhelimeen. On myös mahdollista, että sairaala tai terveysasema käynnillä kansalainen saa mukaansa potilastietojärjestelmästä tulostetun lääkityslistan. Tärkeintä on, että lääkityslista on ajan tasalla ja käytettävissä aina, kun kansalainen tapaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. On tärkeä huolehtia myös, että omilla läheisillä lääkityslistat ovat ajan tasalla ja käytettävissä tarvittaessa.  

Lisää tietoa lääkityslistan tärkeydestä löydät osoitteesta:

https://www.hyvaks.fi/asiakkaana/asiakas-ja-potilasturvallisuus

Sekä Fimean verkkosivuilta osoitteesta: www.fimea.fi/kansalaisen_laaketieto/laakityslista. 

Teemapäivään liittyen järjestetään kaikille avoin kansallinen webinaari 14.3.2024 klo 13–15.15. Voit osallistua siihen tästä: Lääkehoidon päivän webinaari