Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Sote-ammattilainen kirjaa asiakastietoja koneelle.

Uutinen

Hyvinvointialueelle yhteinen sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja yhteinen terveydenhuollon potilasrekisteri

15.12.2022

Keski-Suomen kuntien sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon potilastiedot yhdistyvät hyvinvointialueen yhteisiksi asiakastiedoiksi ja potilastiedoiksi.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluista. Keski-Suomen kuntien sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon potilastiedot yhdistyvät hyvinvointialueen yhteisiksi asiakastiedoiksi ja potilastiedoiksi. Tiedoista muodostuu hyvinvointialueelle yksi yhteinen sosiaalihuollon asiakasrekisteri ja yksi yhteinen terveydenhuollon potilasrekisteri. Näiden henkilörekistereiden rekisterinpitäjänä toimii hyvinvointialueen aluehallitus.

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely hyvinvointialueen sisällä

Sosiaalihuollon ammattilaisilla on 1.1.2023 alkaen oikeus nähdä ja käsitellä hyvinvointialueen kunnissa olevia asiakastietoja ilman asiakkaiden suostumusta tai lupaa, mikäli asiakkaan palvelu näin edellyttää. Vastaavasti terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus käsitellä koko hyvinvointialueella olevien asiakkaiden potilastietoja hoidon niin vaatiessa. Keski-Suomen hyvinvointialue on yksi rekisterinpitäjä, eikä rekisterinpitäjältä voi kieltää vastuullaan olevien tietojen käsittelyä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan asiakkaille parhaan mahdollisen hoidon ja palvelun, kun heillä on käytössään riittävät ja ajantasaiset tiedot. Henkilötietojen käyttö perustuu aina asiakas- tai hoitosuhteeseen taikka ammattilaisen työtehtävään liittyvään velvollisuuteen. Ammattilaisilla on oikeus käsitellä asiakas- ja potilastietoja vain siinä laajuudessa kuin asiakkaan palvelu tai hoito kulloinkin edellyttää.

Luovutuslupa tai -kielto tietojen luovuttamiseen hyvinvointialueen ulkopuolelle annetaan Kanta-palveluissa

Kaikki Suomen terveydenhuollon rekisterinpitäjien kirjaamat potilastiedot tallentuvat Kanta-palveluihin. Sosiaalihuollon asiakastietojen tallentaminen Kanta-palveluihin on vielä keskeneräistä, mutta tulevaisuudessa myös kaikki sosiaalihuollon asiakastiedot löytyvät Kanta-palvelusta rekisterinpitäjittäin. Kanta-palvelut mahdollistavat tietojen liikkumisen asiakasta hoitavien ammattilaisten välillä kaikkialla Suomessa.

Ilman asiakkaan lupaa tietoja ei kuitenkaan voi luovuttaa Kanta-palveluista rekisterinpitäjältä toiselle, esimerkiksi yksityisen terveydenhuollon palvelunantajalta julkisen terveydenhuollon palvelunantajalle, yksityisten palvelunantajien välillä tai hyvinvointialueelta toiselle. Kun asiakas antaa luovutusluvan Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat tarvittaessa käyttää tietoja asiakkaan palvelussa tai hoidossa.

Luovutuslupa annetaan erikseen terveydenhuollon potilastietoihin ja sosiaalihuollon asiakastietoihin. Toistaiseksi asiakkaalla eikä sosiaalihuollon toimijoilla ei ole mahdollisuutta nähdä Kanta-palveluihin tallennettuja sosiaalihuollon asiakastietoja, joten luovutuslupaakaan ei voi vielä sosiaalihuollon asiakastietoihin antaa Kanta-palveluissa. Tämä tulee mahdolliseksi vasta vuonna 2024.

Halutessaan asiakas voi luovutuskiellolla määrätä mitä tietoja ei saa luovuttaa muille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille. Keski-Suomen hyvinvointialue on yksi rekisterinpitäjä, eikä luovutuskieltojen tekeminen ole mahdollista rekisterinpitäjän omiin tietoihin.  

Mahdollisista luovutuskiellosta huolimatta asiakas- ja potilastietoja voidaan käsitellä silloin, kun siihen on lakiin perustuva oikeus. Tällainen oikeus on esimerkiksi silloin, kun sosiaalihuollon palvelutarve täytyy arvioida tai kun pyritään ehkäisemään lääkkeiden väärinkäyttöä.

Kanta-palveluissa asiakas voi myös vastaanottaa Kanta-informoinnin. Informoinnista saa tietoa esimerkiksi resepti-, potilas- ja asiakastietojen käytöstä sekä oikeuksista vaikuttaa näiden tietojen käyttöön.

Informoinnin jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa luovutuslupa tai halutessaan rajata tietojensa käyttöä luovutuskiellolla. Luovutuslupa ja -kielto ovat voimassa toistaiseksi, ja ne voi halutessaan peruuttaa.

Asiakas voi tutustua tietojensa käytön hallintaan jo nyt Omakantaan kirjautumalla.

Lisätietoja:

  • Irma Latikka, tietosuojavastaava, sosiaali- ja terveyspalvelut, Jyväskylän kaupunki, p. 0400 147 217, irma.latikka(at)jyvaskyla.fi