Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin. Juhannusaattona 21.6. palvelemme viikonloppuaukioloaikojen mukaisesti.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Nuori tytär ja isä keskustelevat hyvän tuulisina talvisäässä.

Uutinen

Alaikäisten potilastietojen näkyminen huoltajille laajenee OmaKanta-palvelussa

29.4.2024

Huoltajien on 29.4. alkaen mahdollista nähdä 10–17-vuotiaiden huollettaviensa tietoja OmaKanta-palvelussa.

Huoltajien on 29.4. alkaen mahdollista nähdä 10–17-vuotiaiden huollettaviensa tietoja OmaKanta-palvelussa, mikäli ammattilainen on arvioinut alaikäisen kypsyyden päätöksentekoon, eikä tietojen luovuttamiseen liity alaikäisen kieltoa tai muuta lakisääteistä rajoitetta. Tähän mennessä huoltajalla on ollut mahdollisuus nähdä vain alle 10-vuotiaan huollettavansa potilastiedot OmaKannassa. Tietoja on nyt mahdollista tarkastella 29.4. jälkeen kirjattujen tietojen osalta. 

Muutoksen taustalla ovat Kanta-palveluiden toiminnalliset määrittelyt alaikäisen tietojen luovuttamisesta sekä hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän päivitys, joka mahdollistaa potilaiden kypsyysarvioinnin tuloksen kirjaamisen järjestelmään. Pohjoisessa Keski-Suomessa potilastietojärjestelmät ovat mahdollistaneet yli 10-vuotiaiden tietojen näkymisen huoltajille jo aikaisemmin. Nyt voimaan tuleva muutos koskee koko hyvinvointialuetta, pois lukien Jämsä, missä kypsyysarvioinnin kirjaus saadaan käyttöön vaiheittain vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Alaikäisen asema potilaana hyvinvointialueella 

Potilaslain mukaan alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa. 

Kun alaikäinen henkilö on terveydenhuollon asiakkaana, on jokaisella palvelutapahtumalla, kuten hoitojaksolla kirjattava tieto siitä, onko alaikäinen terveydenhuollon ammattihenkilön mielestä kykenevä itse päättämään hoidostaan. Merkinnöistä tulee käydä ilmi myös, salliiko hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen potilas terveydentilaansa tai kyseistä hoitoa koskevien tietojen antamisen hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 

Päätöksentekoon kykenevä alaikäinen voi siten itse määritellä, näkyvätkö kyseisen käynnin tai hoidon tiedot huoltajalle OmaKannassa vai ei. Alaikäinen ei voi yhdellä pyynnöllä kieltää kaikkien tietojen näkymistä huoltajalleen, vaan kielto-oikeutta käsitellään aina palvelutapahtumakohtaisesti. Ammattilainen arvioi alaikäisen päätöskyvyn, ja arvioon vaikuttavat muun muassa lapsen ikä, kypsyystaso ja käynnin syy. 

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen tärkeys korostuu 

Terveydenhuollon ammattihenkilöt merkitsevät alaikäisen potilaan kypsyysarvion ja alaikäisen mahdollisen tietojen luovuttamiskiellon potilastietojärjestelmään. Tämä merkintä ohjaa sekä tietojen näkymistä OmaKannasta huoltajalle että tietojen luovuttamista paperimuotoisena huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle hänen mahdollisesti pyytäessään alaikäisen tietoja hyvinvointialueelta. Merkinnällä on vaikutuksia myös asiakaslaskutukseen. Jotta tietojen asianmukaisesta näkymisestä huoltajille varmistutaan, on tärkeää, että terveydenhuollon ammattilainen tekee päätöskyvyn arvion ja täsmällisen kirjauksen heti alaikäisen asiaa hoitaessaan tai reseptiä kirjoittaessaan.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot tallentuvat Kantaan sellaisena kuin ammattilainen ne kirjaa. Jos tietojen näkymisestä Omakannassa tulee kysymyksiä tai tiedoissa on virheitä tai puutteita, tulee olla yhteydessä suoraan siihen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, missä on asioinut.  

Hyödyllisiä linkkejä: 

Lisätietoa 

  • Irma Latikka, tietosuojavastaava, Keski-Suomen hyvinvointialue, irma.latikka(at)hyvaks.fi, p. 0400147217