Hyppää pääsisältöön

Tietopyyntö Keski-Suomen Biopankkiin

Biopankkilaki määrittää, että jokaisella on oikeus saada tietoa siitä säilytetäänkö biopankissa hänen näytteitään ja niihin liittyviä tietoja, sekä siitä, mitä näytteitä ja tietoja hänestä on biopankkiin talletettu. Tiedon saantia koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti biopankille. (Biopankkilaki 688/2012, 39§) Nämä tiedot ovat salassa pidettävää tietoa, jota ei voida tietosuojasyistä luovuttaa esimerkiksi puhelimitse.

Huomioithan, että jos teet tietopyynnön Keski-Suomen Biopankkiin sen jälkeen, kun biopankki on vastaanottanut tekemäsi biopankkikiellon, emme voi antaa enää seuraavia tietoja:

  • mitä näytteitä tai tietoja biopankissa on ennen kiellon vastaanottamista ollut
  • mihin tutkimuksiin näytteitä ja tietoja on käytetty
  • mitä tietoa tutkimuksista on mahdollisesti palautunut biopankkiin

Biopankkikiellon tehneistä henkilöistä hävitetään biopankista kaikki näytteisiin ja tutkimuksiin liittyvä tieto, lukuun ottamatta tietoa kiellosta, ja aiemmasta suostumuksesta. Kieltoon ja suostumukseen liitetään lomakkeisiin täytetyt henkilötiedot. Näytteisiin ja tutkimuksiin liittyviä tietoja ei voida hävittämisen jälkeen enää palauttaa.

Jos tietopyytäjä haluaa edellä mainitut tiedot, tulee tietopyyntö tehdä ennen biopankkikieltoa. Jos haluat tehdä sekä tietopyynnön, että biopankkikiellon, on suositeltavaa odottaa, että saat tietopyyntövastauksen. Näin voimme taata, että pystymme vastaamaan tietopyyntöön kattavasti. Tietopyyntö voi saapua biopankkiin viiveellä.

Tietopyyntö Keski-Suomen Biopankkiin talletetuista näytteistä ja niihin liittyvistä tiedoista tehdään Keski-Suomen hyvinvointialueen tietoluovutuslomakkeella. Tietoa pyytävän tulee allekirjoittaa lomake henkilökohtaisesti. Lomake löytyy osoitteesta:

Keski-Suomen hyvinvointialueen alueella asuvat voivat tehdä tietopyynnön vaihtoehtoisesti myös sähköisesti OmaHyvis-palvelun kautta yllä olevasta verkko-osoitteesta. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Vastaus tietopyyntöön annetaan paperilla postitse.

Tietopyyntö on biopankkikohtainen, ja kyseisellä tietopyyntölomakkeella voi selvittää biopankkiin talletetut näytteet ja tiedot vain Keski-Suomen Biopankista.