Hyppää pääsisältöön
Kaksi kättä muodostavat sydämen.

Henkilökohtaisena avustajana toimiminen

Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät ja avustajalta vaadittava osaaminen vaihtelevat vammaisen ihmisen avun tarpeiden, elämäntilanteen ja omien näkemysten mukaan. Tällöinkin perussuhde säilyy henkilökohtaisessa avussa siten, että vammainen ihminen itse ohjaa työtehtävää.

Hoito ei ole pääasia henkilökohtaisen avun tehtävissä. Tämä ei kuitenkaan estä suorittamasta niin sanottua omahoitoa (esimerkiksi sellaisia asioita, jotka henkilö tekisi itse jos ei olisi toimintakyvyssä vajetta) henkilökohtaisen avustajan avulla. Henkilökohtaisella avulla ei korvata kotihoidon eikä kotisairaanhoidon palveluja tai muita terveydenhuollolle kuuluvia tehtäviä. 

Sinustako henkilökohtainen avustaja?

Henkilökohtaisen avustajan työtehtävät ovat usein tavallisia vapaa-aikaan ja kodinhoitoon liittyviä tehtäviä, kuten kotona, ruoanlaitossa, pukeutumisessa, harrastuksissa, kaupassakäynnissä tai muissa arjen askareissa avustamista. Työ tapahtuu asiakkaan kanssa kotona tai kodin ulkopuolella. Avustajaa voi tarvita myös esimerkiksi työpaikalle, kouluun tai harrastuksiin. Vammainen henkilö toimii työnjohtajana ja päättää siitä, millä tavoin ja minkälaista apua hän tarvitsee. 

Avustajan työhön ei pääsääntöisesti sisälly hoivaa tai hoitotehtäviä, eikä siihen ole koulutusvaatimusta, vaan työnhakijan sopivuus arvioidaan aina tilannekohtaisesti. Oikea asenne avustajan työtä kohtaan on tärkeintä!

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä voida pitää henkilön edun mukaisena. Lähtökohtaisesti henkilökohtaisena avustajana toimii perheen ulkopuolinen henkilö. 

Työnantaja perehdyttää ja ohjaa avustajaa työvuorojen aikana. Työn vaativuus vaihtelee avustettavasta riippuen. Ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat työssä tärkeitä.

Avustajan tulee pystyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn sekä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Eduksi työssä ovat tilannetaju ja arkielämän hallinta sekä joustava ja tasapainoinen persoonallisuus ja hyvä fyysinen kunto. Työssä tarvitaan myös empatiakykyä sekä erilaisuuden kunnioittamista.

Eettiset periaatteet  

Henkilökohtaisen avun käyttäjälle ja henkilökohtaiselle avustajalle eettiset periaatteet tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on arvo ja häntä tulee kunnioittaa ainutkertaisena yksilönä, jolla on oikeus elää hyvä ja arvokas elämä.

Osapuolten tulee kunnioittaa toistensa elämänhistoriaa ja henkilökohtaista elämänkatsomusta. Vammaisella ihmisellä on oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus päättää siihen liittyvistä asioista. Henkilökohtaisen avun työnantaja päättää avun sisällön ja toteutustavan. Osapuolet kunnioittavat toistensa itsemääräämisoikeutta omaan elämäänsä.

Henkilökohtaisessa avussa onkin kyse avustamisesta, joka perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja sopimusten noudattamiseen. Osapuolet huolehtivat hyvästä työilmapiiristä ja sen ylläpidosta. Hyvä vuorovaikutus osapuolten välillä on molempien vastuulla ja hyvän työnteon edellytys. Kommunikaatiossa halutaan ymmärtää toista, käytetään ymmärrettävää kieltä ja tarvittaessa kommunikoinnin apuvälineitä.

Avustaja on vaitiolovelvollinen, hän ei missään tilanteessa (työsuhteen päättymisen jälkeenkään) saa kertoa työssään kuulemiaan, näkemiään ja tekemiään henkilökohtaisen avun työnantajaan liittyviä yksityisiä asioita muille. Osapuolet kunnioittavat toistensa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista loukkaamattomuutta ja yksityisyyttä. 

Henkilökohtaisen avustajan työnhaku

Henkilökohtaisen avun keskus (Havu-keskus) ylläpitää henkilökohtaisten avustajien rekisteriä. Rekisteriin pääsee ilmoittautumalla sähköisessä henkkari.jyvaskyla.fi-palvelussa, tai voit jättää työnhakulomakkeen henkilökohtaisen avun keskukseen. Avustaja voi itse määritellä ilmoittautuessaan, minkälaista tuntimäärää pystyy tekemään, minkälaisia rajoitteita hänellä on esimerkiksi työaikojen tai tehtävien suhteen sekä millä alueella hän pystyisi työskentelemään.

Kun avustajan tiedot on rekisterissä, voi Havu-keskus välittää yhteystiedot henkilökohtaisen avun työnantajalle ja hän tekee päätöksen työnhakijan haastatteluun pyytämisestä. Henkilökohtaisen avun työnantaja haastattelee työntekijäehdokkaat itse. Henkilökohtaisen avustajan työpaikkailmoituksia löytyy myös Työmarkkinatori-verkkosivulta sekä muista työpaikkailmoitusten verkkosivuilta, kuten Monster ja Duunitori.

Havu-keskuksessa palveluohjaaja käy henkilökohtaisen avun työhön hakevan avustajan kanssa alustavaa keskustelua avun käyttäjän puolesta siitä, että oikea työntekijä ja oikea työ kohtaisivat. Pyrkimyksenä on, että henkilökohtaisen avun työnantaja saa tarvitsemaansa apua mahdollisimman hyvin.

Henkilökohtaisen avun työnantaja päättää avustajan palkkaamisesta

Henkilökohtaisen avun keskuksesta ei tehdä päätöstä avustajan palkkaamisesta. Päätöksen henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta tekee aina henkilökohtaisen avun työnantaja. Kun hän on palkannut itselleen sopivan henkilökohtaisen avustajan, työnantaja sopii henkilökohtaisen avustajan kanssa työtehtäviin perehdyttämisestä. Esimerkiksi apuvälineiden käyttö ja huolto on tärkeitä osia perehdytyksessä, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti. Perehdyttäminen ei liity aina työsuhteen alkuun, vaan työntekijän on saatava aina tarvittaessa mm. muutostilanteissa ohjeistusta ja opastusta. 

Henkilökohtaisen avustajan työ on muutakin kuin pelkkiä käytännön tehtäviä. Siksi on hyvä käydä keskustelua siitä, miten henkilökohtaisen avustajan odotetaan reagoivan ihmisiin, joita kohdataan tai miten tapaamisella tehtävät määritellään. Jokaisella henkilökohtaisen avun työnantajalla on omanlaiset toiveensa ja toimintatapansa. Henkilökohtaisen avustajan työhön saattaa liittyä myös paljon odottelua ja tällaisiin hetkiin on ennalta hyvä yhdessä sopia, mitä avustaja voi tuolloin tehdä. 

Avustajana teet sinulle annetut työvuorot ja kirjaat toteutuneet vuorot Oima-palveluun tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeelle. Kuukauden päätyttyä tuntikirjanpito on saatava palkanmaksun pohjaksi, työnantajan tulee hyväksyä toteutuneet tunnit, jotta ne voidaan laittaa maksuun. Mikäli palkanmaksussa tai muissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa on epäselvyyksiä, ole yhteydessä Havu-keskukseen, jotta voimme auttaa sinua selvittämään asian. 

Henkilökohtaisen avustajan koulutus ja opinnot 

Henkilökohtaisen avustajan koulutusta järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa, kuten ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kansanopistoissa. Keski-Suomessa koulutusta järjestävät mm. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Jyväskylän kristillinen opisto.

Henkilökohtaisen avustajan koulutuksen saa suorittamalla vammaisalan ammattitutkinnon henkilökohtaisen avun osaamisalalla. Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Keskimäärin koulutus kestää 1–2 vuotta. Ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Tutkintonimike on henkilökohtainen avustaja.  Henkilökohtainen avustaja on suojattu tutkintonimike. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kyseisen koulutuksen käyneet voivat kertoa, että he ovat koulutukseltaan henkilökohtaisia avustajia.