Hyppää pääsisältöön
Henkilö istuu sohvalla.

Henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimiminen

Vammainen henkilö saa postitse vammaispalvelun työntekijän tekemän päätöksen työnantajamallilla toteutettavasta henkilökohtaisesta avusta. Päätöksen mukana lähetetään uudelle työnantajalle valtakirja Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuuttamista sijaismaksajana toimimiseen ja Oima.fi-palveluun liittämistä varten. Uuden työnantajan ensimmäinen henkilökohtainen avustaja voi aloittaa työn vasta sitten, kun työnantajan täyttämä valtakirja on palautunut vammaispalvelun toimipisteeseen ja työnantajalle on otettu Oima.fi-palvelun kautta lakisääteiset vakuutukset.  

Palkkaus ja työehdot

Työsuhdetta määrittää työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki, työterveyshuoltolaki, työturvallisuuslaki, laki nuorista työntekijöistä, vuosilomalaki ja laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Ajantasainen lainsäädäntö löytyy oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex-tietokannasta.

Jos työnantaja kuuluu Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon (Heta-liitto ry), määräytyvät avustajan palkka ja työehdot Heta-liiton sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) valtakunnallisen, henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen mukaisesti. Työehtosopimuksen tulkinnassa ja ongelmatilanteissa Heta-liittoon kuuluvilla työnantajilla on mahdollisuus olla yhteydessä kyseisen ammattiliiton jäsen- ja neuvontapalveluihin. Mikäli työnantaja ei ole Heta-liiton jäsen, määräytyvät avustajan työehdot ja palkka työlainsäädännön ja Keski-Suomen hyvinvointialueen tekemien päätösten mukaisesti. Tällöin avustajan työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. 

Eettiset periaatteet  

Henkilökohtaisen avun käyttäjälle ja henkilökohtaiselle avustajalle eettiset periaatteet tarkoittaa, että jokaisella ihmisellä on arvo ja häntä tulee kunnioittaa ainutkertaisena yksilönä, jolla on oikeus elää hyvä ja arvokas elämä. Osapuolten tulee kunnioittaa toistensa elämänhistoriaa ja henkilökohtaista elämänkatsomusta.

Vammaisella ihmisellä on oikeus itsenäiseen elämään ja oikeus päättää siihen liittyvistä asioista. Henkilökohtaisen avun käyttäjä päättää henkilökohtaisen avun sisällön ja toteutustavan. Osapuolet kunnioittavat toistensa itsemääräämisoikeutta omaan elämäänsä. Henkilökohtaisessa avussa onkin kyse avustamisesta, joka perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja sopimusten noudattamiseen.

Osapuolet huolehtivat hyvästä työilmapiiristä ja sen ylläpidosta. Hyvä vuorovaikutus osapuolten välillä on molempien vastuulla ja hyvän työnteon edellytys. Kommunikaatiossa halutaan ymmärtää toista, käytetään ymmärrettävää kieltä ja tarvittaessa kommunikoinnin apuvälineitä. Avustaja on vaitiolovelvollinen, hän ei missään tilanteessa (työsuhteen päättymisen jälkeenkään) saa kertoa työssään kuulemiaan, näkemiään ja tekemiään henkilökohtaisen avun käyttäjään liittyviä yksityisiä asioita muille. Osapuolet kunnioittavat toistensa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista loukkaamattomuutta ja yksityisyyttä. 

Mistä löydän avustajan?

Henkilökohtaisena avustajana voi käytännössä toimia kuka vain kodin ulkopuolinen henkilö. Avustajaa voi etsiä oman tuttavapiirin kautta ”puskaradiossa” tai laittamalla vapaamuotoisen ilmoituksen sosiaalisessa mediassa. Vapaa-ajan ja ilta-ajan avustajia voi löytyä myös opiskelijoiden parista, heitä voi tavoitella vaikkapa lähellä sijaitsevan ammattioppilaitoksen tai lukion ilmoitustaululla ilmoittelemalla. Työnantajana voit myös itsenäisesti laittaa työpaikkailmoituksia eri rekrytointialustoille kuten esimerkiksi Duunitori, Työmarkkinatori tai Monster. Saat tarvitessasi apua työpaikkailmoitusten tekemiseen henkilökohtaisen avun keskuksesta.

Henkilökohtaisten avustajien rekisteri

Henkilökohtaisen avun keskus (Havu-keskus) ylläpitää henkilökohtaisten avustajien rekisteriä osoitteessa henkkari.jyvaskyla.fi. Rekisterissä on vain sellaiset avustajat, jotka Havu-keskuksen palveluohjaaja on haastatellut ennakkoon. Kun avustajan tiedot ovat rekisterissä, voi Havu-keskus välittää yhteystiedot henkilökohtaisen avun työnantajalle ja hän tekee päätöksen työnhakijan haastatteluun pyytämisestä. Pyrkimyksenä on, että henkilökohtaisen avun työnantaja saa tarvitsemaansa apua mahdollisimman hyvin. Henkilökohtaisen avun keskuksesta ei tehdä päätöstä avustajan palkkaamisesta. Henkilökohtaisen avun työnantaja haastattelee työntekijäehdokkaat itse.

Perehdyttäminen ja työergonomia

Kun henkilökohtaisen avun työnantaja on palkannut itselleen sopivan henkilökohtaisen avustajan, työnantaja sopii henkilökohtaisen avustajan työtehtäviin perehdyttämisestä. Esimerkiksi apuvälineiden käyttö ja huolto on tärkeitä osia perehdytyksessä, jotta työ voidaan suorittaa turvallisesti. Apuvälineisiin liittyvissä asioissa perehdyttämisen tukea voit pyytää apuvälineen luovuttaneelta taholta.

Työskentelyergonomiaan ja esimerkiksi eri nostotekniikoihin perehdytystä voi pyytää sosiaali- ja terveysaseman terveydenhuollon ammattilaiselta. Perehdyttäminen ei liity aina työsuhteen alkuun, vaan työntekijän on saatava aina tarvittaessa mm. muutostilanteissa ohjeistusta ja opastusta.