Hyppää pääsisältöön

Vammaisten ja kehitysvammaisten asuminen

Kehitysvammaisille ja vammaisille henkilöille järjestetään heidän tarpeidensa mukaisia asumispalveluita. Asumisvaihtoehtoa valittaessa huomioidaan henkilön arjessaan tarvitsema apu, hoito ja ohjaus. Asumispalvelut on tarkoitettu pääsääntöisesti täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseensa. 

Palveluasuminen (VPL)

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaiselle henkilölle myönnetään palveluasumista, kun henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua. 

Palveluasumista voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla. Palveluasumista järjestetään myös palvelutaloissa, joissa on saatavilla tarpeen mukaisesti ympärivuorokautista avustamista ja ohjausta. Palveluasumiseen voi kuulua arviointijakso jonka tavoitteena on selvittää asiakkaan yksilöllistä avun ja tuen tarvetta.

Tuettu asuminen (EHL)

Tuetussa asumisessa asukasta ohjataan ja tuetaan yksilöllisen tarpeen mukaan esim. itsestä ja terveydentilasta huolehtimiseen, ruuan valmistamiseen ja kodinhoitoon. Asukasta ohjataan asioinneissa ja raha-asioiden hoitamisessa. Tuen tarve sijoittuu aamun ja illan välille, eikä tarvetta ohjaukselle ole öisin eikä viikonloppuisin. 

Henkilö asuu pääsääntöisesti omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa). Tavoitteena on omaa osallisuutta tukeva mahdollisimman itsenäinen elämä. 

Palveluasuminen (EHL)

Palveluasumisessa asukkaalle järjestetään palveluasunto ja sinne osavuorokautisesti asiakkaan tarvitsemaa tukea. Palveluasumisen palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka selviytyvät toiminnoistaan kohtuullisella tuella mutta avun tarve on toistuvaa. Henkilökunta on paikalla aamusta iltaan myös viikonloppuisin. Tavoitteena on mahdollisimman suuri omatoimisuus ja sen tukeminen ohjauksellisesti.

Tehostettu palveluasuminen (EHL)

Tehostettu palveluasuminen on asumista, jossa turvataan asuminen henkilöille jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa ympärivuorokautisesti, eikä tarpeeseen voida vastata kotiin annettavalla tuella.  

Lyhytaikainen asumispalvelu (EHL)

Lyhytaikainen asumispalvelu tarkoittaa väliaikaisen asumispalvelun tarjoamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikasein hoidon järjestäminen, omaishoitajan tai läheisen jaksamisen tukeminen tai asiakkaan kuntouttaminen. Palvelu ei ole pelkästään asumista, vaan tärkeä asiakkaan itsenäistymistä edistävä palvelu, jonka tarkoituksena on kehittää itsenäisen asumisen kykyjä. Laitosasuminen (EHL) Laitoshoitoa järjestetään henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa tavallisessa tai tehostetussa palveluasumisessa. 

Kenelle

Vammaispalvelujen asiakkaille, jotka vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukaisesti tarvitsevat apua tai ohjausta asumisessa.

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaispalveluihin, täytä hakemus.