Hyppää pääsisältöön

Norolan Jukola, Toukola ja Onnela

Samassa rakennuksessa sijaitsee tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti Toukola, autismikirjon ryhmäkoti Jukola, sekä Onnela, joka on kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö.

Ryhmäkoti Jukolassa asuu 6 autismikirjon asukasta, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisesti ohjausta, tukea ja hoitoa. Toukolan tehostetun palveluasumisen ryhmäkodissa asuu 7 kehitysvammaista, jotka tarvitsevat myös ympärivuorokautista hoivaa, tukea ja ohjausta. Onnela on tarkoitettu palveluasumista tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille, joilla ei ole säännöllistä yövalvonnan tarvetta. Asukaspaikkoja on 16. Kaikki Norolan asumispaikat on tarkoitettu täysi-ikäisille asiakkaille.

Onnela, Toukola ja Norola ovat valtion Arava-korkotukilainoituksella rakennettuja vuokra-asuntokohteita (ns. ARA-kohteita), joiden asukasvalintoja ohjaavat kunnittain vaihtelevat varallisuusrajat, hakijan tulot sekä asunnontarpeen kiireellisyys. Etusijalla asiakasvalinnassa ovat kiireellisessä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

  • Jukola p. 040 350 4432 ja 040 350 4439
  • Toukola p. 040 350 4469 ja 040 350 4470
  • Onnela p. 050 311 8178
  • Palveluvastaava Miia Pappinen p. 050 5848845


Yhteystiedot

Norolantie 2, 40250 Jyväskylä