Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso poikkeusaukioloajat täältä.
Lapset ja aikuiset leikkivät puistossa.

Tukiperheeksi?

Tukiperheen vanhemmiksi voivat lähteä noin 25-65-vuotiaat henkilöt, joilla on vakaa elämäntilanne. Tukiperhe voi olla kahden vanhemman lapsiperhe, yksinhuoltajaperhe, lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut "varamummola" tai yksinasuvan aikuisen perhe. Keski-Suomen hyvinvointialueella sukulais- tai tuttavaperhe ei pääsääntöisesti voi toimia tukiperheenä.

Esteenä tukiperheenä toimimiselle voivat olla vakavat ja jatkuvaa hoitoa vaativat sairaudet, päihdeongelma, aiempi rikoshistoria tai lastensuojelun asiakkuus tukiperheen omilla lapsilla.

Tukiperheen vanhemmilla ei tarvitse olla esimerkiksi sosiaali- tai kasvatusalan ammatillista taustaa tai erityistaitoja, mutta toiminta vaatii ymmärrystä lasten erilaisista tarpeista sekä kykyä kohdata erilaisuutta ja käsitellä haasteita. Tukiperheen tulee olla valmis tekemään yhteistyötä niin tukilasten vanhempien kuin sosiaalitoimen kanssa. Tukiperhe on vaitiolovelvollinen heillä käyvän lapsen ja hänen perheensä asioista, myös tukisuhteen päättymisen jälkeen.

Tukiperheeksi hakeutuminen

Tukiperheinfo keskiviikkona 7.8.

Tervetuloa etäyhteyksin toteutettavaan tukiperhetoiminnan infotilaisuuteen 7.8. klo 17–18. Infotilaisuuteen osallistuminen ei edellytä perheeltä tukiperheeksi ryhtymistä.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen etukäteen sähköisellä lomakkeella. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Hakuprosessi

Tukiperheeksi hakeutumisprosessi käynnistyy esitietolomakkeiden täyttämisellä. Saat esitietolomakkeen olemalla yhteydessä tukiperhetyön sosiaalityöntekijään, hänen yhteystietonsa löydät tämän sivun lopusta. Tulevan tukiperheen vanhempien taustat tarkistetaan ja tukiperhetyön sosiaalityöntekijä käy tutustumassa perheeseen ja heidän kotiinsa. Lopuksi perheen vanhemmat osallistuvat kaksipäiväiseen tukiperhevalmennukseen. Tämän jälkeen tukiperhe on valmis lähtemään toimintaan mukaan.

Valmennus

Kaikki tukiperheet valmennetaan tehtävään. Tukiperhevalmennuksia järjestetään Jyväskylässä pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin. Valmennus kestää 12 tuntia ja on jaettu kahteen, useimmiten lauantai-päivään. Ryhmämuotoisessa valmennuksessa käydään läpi mm. tukiperheenä toimimista, lastensuojelua sekä lapsen kasvua, hoivaa ja kehitystä.

Entä milloin seuraava valmennus on?

Haku on jatkuva, joten voit ilmoittaa halukkuudestasi osallistua seuraavaan valmennukseen milloin vain. Jos yhteydenotto tulee lähellä valmennusta, valmennukseen kyllä yleensä voi osallistua, mutta sitä normaalisti edeltävät prosessin vaiheet jäävät tuolloin valmennuksen jälkeiseen aikaan.

Seuraava Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämä tukiperhevalmennus pidetään syksyllä. 

Sitoutuminen

Tukiperhetoiminta on tukiperheelle vapaaehtoistyötä, eikä tukiperheeksi hakeutumisprosessin käynnistäminen sido perhettä mihinkään. Prosessista on mahdollista vetäytyä milloin vain, mikäli tulee tunne, ettei tukiperhetoiminta olekaan oma juttu tai elämäntilanne vaikkapa muuttuu yllättäen.  Myöskään valmennukseen osallistuminen ei sido perhettä ryhtymään tukiperheeksi. Kun sopiva tukiperhelapsi tai -lapset ovat löytyneet, toivotaan tukiperheen sitoutuvan toimintaan pidemmäksi ajaksi, vähintään vuodeksi.

Korvaukset

Tukiperheelle maksetaan lapsen perheessä oloajasta pieni palkkio, kulukorvaus ja kilometrikorvauksia. Keskisuomalaisten lasten tukiperheille, joiden kanssa Keski-Suomen hyvinvointialue on tehnyt suoraan toimeksiantosopimuksen, maksetaan palkkiota 60€/lapsi/pv sekä kulukorvausta 23€/lapsi/pv. Joissakin tapauksissa voidaan maksaa myös korotettua palkkiota, joka on 90€/lapsi/pv. Sen, milloin korotettu palkkio on aiheellinen, arvioi lapsen asioista vastaava työntekijä. Lapsen kuljettamisesta maksettava kilometrikorvaus on 0,33€/km.

Sopimuksen tekeminen ja toiminnan aloittaminen

Toiminnan alkaessa laaditaan tukiperhesopimus yhteistyössä lapsen oman perheen, tukiperheen ja sosiaalityöntekijän kanssa. Sopimuksessa määritellään tukiperhetoiminnan tavoite, kesto, määrä ja tuen tarve. Tukiperhetoimintaa, sen tarpeellisuutta ja tavoitteiden toteutumista, arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Tukiperhetoiminnan aikana tukiperhe saa tukea lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä tai sosiaaliohjaajalta. Tukiperheille järjestetään täydennyskoulutusta sekä virkistys- ja vertaisryhmätoimintaa.

Toimi näin:

Ole rohkeasti yhteydessä tukiperhetyön sosiaalityöntekijä Jenna Rahikaiseen tai sosiaaliohjaaja Heidi Kuusiseen, niin jutellaan lisää.

Tukiperhetoiminnasta verkkosivuillamme.

  • Jenna Rahikainen p. 050 408 3026, jenna.rahikainen@hyvaks.fi
  • Heidi Kuusinen, p. 040 512 3245, heidi.kuusinen@hyvaks.fi