Hyppää pääsisältöön

Palvelemme kesäaikaan osin rajoitetuin aukioloajoin.

Katso mahdolliset poikkeusaukioloajat täältä.

Neuropsykiatriset palvelut

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisilla (nepsy) vaikeuksilla tarkoitetaan kehityksellisiä, aivojen toimintaan liittyviä häiriöitä. Näitä ovat muun muassa ADHD, autismikirjo ja Touretten oireyhtymä.

Nepsylasten ja -nuorten oireiden kirjo on moninainen, yksilöllinen ja vaikeusasteeltaan vaihteleva. Neuropsykiatriset ominaisuudet heijastuvat muun muassa vuorovaikutukseen, kommunikaatioon, käyttäytymismalleihin sekä keskittymisen ja aktiivisuuden säätelyyn. Neuropsykiatrisia oireita ei voi parantaa, mutta kasvun ja kehityksen tukemiseen, oireiden hoitamiseen ja arjen helpottamiseen on olemassa toimivia keinoja.

Lapsen, nuoren ja hänen lähipiirinsä tarvitsemat tukitoimet ja kuntoutus mietitään aina yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Nepsypalvelut ovat osa Keski-Suomen perhekeskustoimintaa toteuttavia palveluita.

Kenelle

Lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia oireita sekä heidän lähipiirilleen

Toimi näin

Jos epäilet lapsella tai nuorella olevan neuropsykiatrisia haasteita, ota huoli puheeksi ja etsi tietoa. Kerro huolestasi läheisillesi, lastenneuvolan tai koulun terveydenhoitajalle, opettajalle, oppilas- tai opiskelijahuollon työntekijälle tai perhekeskustyöntekijälle.

Lasten ja nuorten neuropsykiatristen vaikeuksien hoito- ja palveluketjusta saat tietoa neuropsykiatrisista vaikeuksista sekä saatavilla olevasta tuesta, hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta Keski-Suomen hyvinvointialueella.