Hyppää pääsisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua hyvinvointialueen lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee vanhemmuutta ja lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia, voimavaroja ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Lapsiperheiden kotipalveluun kuuluvat kodin arjen tehtävät ja niissä avustaminen. Niitä ovat muun muassa kodinhoidolliset tehtävät, lastenhoito sekä vanhemmuuden tukeminen. Kodinhoitoa tehdään mahdollisuuksien mukaan aina yhdessä vanhemman kanssa.

Kotipalvelua myönnetään esimerkiksi tilanteissa, kun perheellä on raskaudesta tai synnytyksestä, aikuisen tai lapsen sairastumisesta, vanhemman väsymyksestä tai uupumuksesta, äkillisestä erityistilanteesta, kriisistä tai muusta erityisestä perhe- tai elämäntilanteesta johtuva avuntarve. Lastenhoidollisissa tarpeissa varhaiskasvatus on ensisijainen palvelu. Kotipalvelua ei myönnetä pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin. Myöskään vanhemman etätyön, opiskelun tai harrastuksen ajaksi kotipalvelua ei myönnetä. Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista ja suunnitelmallista ja perustuu perheen yksilölliseen palvelutarpeeseen. Palvelusta vastaava viranhaltija keskustelee perheen kanssa puhelimitse tai kotikäynnillä ja tekee palvelutarpeenarvioinnin.

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Perheen tulot vaikuttavat maksuun ja sen suuruuteen. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.


Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön esite -pdf

Kenelle

Lapsiperheille, jotka tarvitsevat apua ja tukea arkeensa elämäntilanteensa vuoksi.

Toimi näin

Ota yhteyttä palveluohjaajaan, joka arvioi perheesi avun tarvetta myöntämiskriteereiden perusteella.