Hyppää pääsisältöön

Fysiatria

Fysiatria tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelinten (TULE) sairauksia sekä muihin sairauksiin liittyviä toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Fysiatrin työhön kuuluu potilaan kliininen tutkimus ja testit, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset, polikliiniset hoitotoimenpiteet, apuvälinetarpeen ja tukien arviointi sekä yksilöllisen lääkinnällisen ja/tai ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatiminen. Fysiatria on konservatiivista hoitoa ja leikkaushoitoa tarvittaessa potilas ohjataan kirurgialle. Kuntoutus tapahtuu usein moniammatillisena yhteistyönä.

Maakunnassa on fysioterapeuttien suoravastaanotto. Se tarkoittaa, että potilas voi itse varata ajan TULE-sairauksissa fysioterapeutille terveyskeskukseen ilman lääkärin lähetettä. Jos oireet hoidosta huolimatta jatkuvat hankalina, ohjaa fysioterapeutti potilaan lääkärin vastaanotolle. Perusterveydenhuollon lääkäri voi tarvittaessa tehdä lähetteen fysiatrian poliklinikalle, jos kiireettömän erikoissairaanhoidon hoidonporrastusohjeiden mukaiset konsultaation kriteerit täyttyvät, eikä fysioterapiassa toteutetusta kuntoutuksesta ja kipuhoidoista ole ollut riittävästi apua.

Fysiatrian poliklinikan konsultaation jälkeen jatkokuntoutus toteutetaan yleensä joko terveyskeskuksen fysioterapiassa tai yksityispuolella potilaan valinnan mukaan. Jos kuntoutus ei edisty suunnitellun mukaisesti, fysioterapeutti voi konsultoida fysiatrian poliklinikkaa kahden kuukauden kuluessa ensimmäisestä käynnistä ilman uutta lähetettä.